Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,"— Transkript prezentace:

1 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu: VY_12_INOVACE_ČJL–GRAMATIKA-11 Tematický celek (sada): Gramatika Téma (název) materiálu: Zájmena Předmět: Český jazyk a literatura Ročník / Obor studia: 2. a 4. ročník/všechny obory a formy studia Autor / datum vytvoření: Mgr. Marie Kalušová/ Anotace: Materiál slouží k výkladu nové látky, opakování, druhy zájmen, skloňování Metodický pokyn: Materiál slouží k prezentaci a samostudiu Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 Zájmena

3 Zájmena Pronomina – zastupují podstatná a přídavná jména
Naznačují, poukazují Nepřímo označují osoby, zvířata, věci, vlastnosti, stavy, jevy Jsou ohebným slovním druhem

4 Zájmena – druhy Osobní – personalia Přivlastňovací – posesiva Zvratná
Ukazovací – demonstrativa Tázací – interogativa Vztažná – relativa Neurčitá – indefinita Záporná - negativa

5 Zájmena osobní Označují účastníky promluv Mluvčí – já/my
Adresát/posluchač – ty/vy Objekt, o kterém se mluví – on/ona/ono/oni/ony/ona

6 Zájmena osobní 1.pád Já Ty My Vy 2.pád Mne/mě Tebe/tě Sebe Nás Vás
Mně/mi Tobě/ti Sobě/si Nám Vám 4.pád 5.pád 6.pád Mně Tobě Sobě 7.pád Mnou Tebou Sebou Námi vámi

7 Zájmena osobní 1.pád On Ona Ono Oni/ony/ona 2.pád Jeho, ho, jej Jí
Jich 3.pád Jemu, mu Jim 4.pád Jej, ho, jeho Ji Jej, ho, je Je 6.pád O něm O ní O nich 7.pád Jím jimi

8 Zájmena přivlastňovací
Účastníkům promluv něco přivlastňuje můj/náš tvůj/váš jeho, její, jeho/jejich svůj

9 Zájmena zvratná Ve větě zatupují jméno, které se ve větě vztahuje ke stejnému jevu jako podmět Např. srovnala časopisy na sebe, umyj si ruce V 7. pádě se pojí s předložkou s př. Vezmi mne s sebou.

10 Zájmena ukazovací Ukazují na osoby, zvířata, věci, vlastnosti a jevy označované podstatnými jmény Patří sem: Ten, tento, tenhle Tamten, onen, takový Týž, tentýž

11 Zájmena ukazovací 1.pád Týž/tentýž Táž/tatáž Totéž 2.pád Téhož Téže
Témuž 4.pád Téhož/týž/tentýž Touž/tutéž 6.pád Témže/tomtéž Témž/tomtéž 7.pád Týmž/tímtéž Touž/toutéž

12 Zájmena ukazovací 1.pád Tíž/titíž/tytéž Tytéž Táž/tatáž 2.pád Týchž
Týmž 4.pád 6.pád 7.pád Týmiž týmiž

13 Zájmena tázací Ptáme se jimi na osobu, zvíře, věc, které jsou označené podstatnými nebo přídavnými jmény Stojí vždy na začátku věty Patří sem: kdo, co, který, jaký, čí

14 Zájmena vztažná Vyjadřují vztah k osobě nebo věci
Patří sem: kdo, co, jaký., který, čí, jenž 1.pád Jenž Jež 2.pád Jehož Jíž 3.pád Jemuž 4.pád Jehož/jejž Již 6.pád O němž O níž 7.pád Jímž jímž

15 Zájmena vztažná 1.pád Již/jež Jež 2.pád Jichž 3.pád Jimž 4.pád 6.pád
Nichž 7.pád Jimiž jimiž

16 Zájmena neurčitá a záporná
Neurčitá zájmena jsou odvozována pomocí předpon a přípon od určitých tvarů zájmen (někdo, něco, kdosi, čísi apod.) Záporná zájmena popírají existenci osob, zvířat, věcí a jevů a jsou odvozována pomocí předpony ni – (nikdo, nic, nijaký apod.)

17 Použité zdroje MAŠKOVÁ DANUŠE. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google