Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁJMENA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁJMENA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 ZÁJMENA Mgr. Michal Oblouk

2 ZÁJMENA – DRUHY zastupují podstatná a přídavná jména nebo osoby, zvířata, věci a vlastnosti naznačují, odkazují na ně určujeme u nich pád, číslo, rod, vzor a druh druhy: OSOBNÍ – JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY, ONA a zvratné SE, SI PŘIVLASTŇOVACÍ – MŮJ, TVŮJ, JEHO, JEJÍ, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH a zvratné SVŮJ UKAZOVACÍ – TEN, TENTO, TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM TÁZACÍ – KDO? CO? JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? VZTAŽNÁ – KDO, CO, JAKÝ, KTERÝ, ČÍ, JENŽ NEURČITÁ – tvoří se z tázacích zájmen pomocí předpon ně- , lec- , leda- , kde- , málo- nebo přípon -si, -koli, -koliv + KAŽDÝ, VŠECHEN ZÁPORNÁ – NIKDO NIC, NIJAKÝ, NIČÍ, ŽÁDNÝ VYMEZOVACÍ – TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM, KAŽDÝ, VŠECHEN zájmena ČÍ, NĚČÍ, ČÍSI a NIČÍ jsou zároveň i přivlastňovací

3 SKLOŇOVÁNÍ BEZRODÝCH ZÁJMEN – JÁ, TY, MY, VY, SE
pro všechny rody mají stejné tvary JÁ – MĚ/MNE, MNĚ/MI, MĚ/MNE, MNĚ, MNOU TY – TEBE/TĚ, TOBĚ/TI, TEBE/TĚ, TOBĚ, TEBOU SE – nemá 1. pád, SEBE, SOBĚ/SI, SEBE/SE, SOBĚ, SEBOU MY – NÁS, NÁM, NÁS, NÁS, NÁMI VY – VÁS, VÁM, VÁS, VÁS, VÁMI ! Pozor na psaní MĚ/MNĚ : pád MĚ, pád MNĚ – Nikdo se mě neptal. Oni mi/mně to nevěří.! ! Pozor na tvary SEBOU/S SEBOU: Kapr sebou házel. Nemám s sebou peníze.!

4 !Pozor na psaní I/Í – vidím naši kočku/o naší kočce!
ZÁJMENNÉ SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN – TEN, NÁŠ, ON, ONA, ONO, JENŽ, VŠECHEN rodová zájmena mají pro každý rod zvláštní tvar TEN NÁŠ – TOHO NAŠEHO, TOMU NAŠEMU, TOHO NAŠEHO/TEN NÁŠ, TOM NAŠEM, TÍM NAŠÍM TA NAŠE – TÉ NAŠÍ, TÉ NAŠÍ, TU NAŠI, TÉ NAŠÍ, TOU NAŠÍ TO NAŠE – TOHO NAŠEHO, TOMU NAŠEMU, TO NAŠE, TOM NAŠEM, TÍM NAŠÍM TI NAŠI/TY NAŠE/TA NAŠE – TĚCH NAŠICH, TĚM NAŠIM, TY NAŠE/TA NAŠE, TĚCH NAŠICH, TĚMI NAŠIMI !Pozor na psaní I/Í – vidím naši kočku/o naší kočce! jako zájmeno NÁŠ se skloňují zájmena: VÁŠ, CO, NĚCO, COSI, NIC, ON, ONA, ONO, JENŽ jako zájmeno TEN se skloňují zájmena: TENTO, TENHLE, ONEN, KDO, NĚKDO, KDOSI, NIKDO

5 !Pozor na psaní I/Í – za ním/znám ji!
ZÁJMENNÉ SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN – TEN, NÁŠ, ON, ONA, ONO, JENŽ, VŠECHEN ON – JEHO/HO/JEJ, JEMU/MU, JEJ/HO/JEHO, NĚM, JÍM ONA – JÍ, JÍ, JI, NÍ, JÍ ONO – JEHO/HO/JEJ, JEMU/MU, HO/JEJ/JE, NĚM, JÍM ONI/ONY/ONA – JICH, JIM, JE, NICH, JIMI po předložkách je na začátku tvarů zájmen ON, ONA, ONO místo J souhláska Ň delší tvary se užívají po předložkách nebo při důrazu, tvar JEJ je možno užít ve všech případech ve 4. pádě zájmena ON je možno užít knižní tvar –Ň, který se připojuje k některým předložkám (naň, proň, zaň) !Pozor na psaní I/Í – za ním/znám ji!

6 ZÁJMENNÉ SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN – TEN, NÁŠ, ON, ONA, ONO, JENŽ, VŠECHEN
JENŽ – JEHOŽ, JEMUŽ, JEHOŽ/JEJŽ, NĚMŽ, JÍMŽ JEŽ – JÍŽ, JÍŽ, JIŽ, NÍŽ, JÍŽ JEŽ – JEHOŽ, JEMUŽ, JEŽ, NĚMŽ, JÍMŽ JIŽ/JEŽ – JICHŽ, JIMŽ, JEŽ, NICHŽ, NIMIŽ kromě tvarů 1. pádu má zájmeno JENŽ tvary shodné s tvary zájmen ON, ONA, ONO + zakončení –Ž, po předložkách je na začátku Ň- VŠECHEN – VŠEHO, VŠEMU, VŠECHEN, VŠEM, VŠÍM VŠECHNA – VŠÍ, VŠÍ, VŠECHNU, VŠÍ, VŠÍ VŠECHNO/VŠE – VŠEHO, VŠEMU, VŠECHNO/VŠE, VŠEM, VŠÍM VŠICHNI/VŠECHNY/VŠECHNA – VŠECH, VŠEM, VŠECHNY/VŠECHNA, VŠECH, VŠEMI

7 SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN PODLE VZORŮ PŘÍDAVNÝCH JMEN – MŮJ, TVŮJ, SVŮJ, TÝŽ, TENTÝŽ
podle vzoru MLADÝ se skloňují zájmena – MŮJ, TVŮJ, SVŮJ, TAKOVÝ, KTERÝ, JAKÝ, NĚKTERÝ, NĚJAKÝ, NIJAKÝ, ŽÁDNÝ, KAŽDÝ, TÝŽ/TENTÝŽ, SÁM/SAMÝ podle vzoru JARNÍ se skloňují zájmena – JEJÍ, ČÍ, NĚČÍ, ČÍSI, NIČÍ MŮJ – MÉHO, MÉMU, MÉHO/MŮJ, MÉM, MÝM MÁ/MOJE – MÉ/MOJÍ, MÉ/MOJÍ, MOU/MOJI, MÉ/MOJÍ, MOU/MOJÍ MÉ/MOJE – MÉHO, MÉMU, MÉ/MOJE, MÉM, MÝM MÍ-MOJI/MÉ-MOJE/MÁ-MOJE – MÝCH, MÝM, MÉ/MOJE, MÝCH, MÝMI

8 SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN PODLE VZORŮ PŘÍDAVNÝCH JMEN – MŮJ, TVŮJ, SVŮJ, TÝŽ, TENTÝŽ
TÝŽ/TENTÝŽ – TÉHOŽ, TÉMUŽ, TÉHOŽ/TÝŽ/TENTÝŽ, TÉMŽ/TOMTÉŽ, TÝMŽ/TÍMTÉŽ TÁŽ/TATÁŽ – TÉŽE, TÉŽE, TOUŽ/TUTÉŽ, TÉŽE, TOUŽ/TOUTÉŽ TOTÉŽ – TÉHOŽ, TÉMUŽ, TOTÉŽ, TÉMŽ/TOMTÉŽ, TÝMŽ/TÍMTÉŽ TÍŽ-TITÍŽ/TYTÉŽ/TÁŽ-TATÁŽ – TÝCHŽ, TÝMŽ, TYTÉŽ/TATÁŽ, TÝCHŽ, TÝMIŽ skloňujeme podle vzoru MLADÝ + zakončení –Ž zájmena nesklonná – JEHO, JEJICH (JEHOŽ/JEJICHŽ)


Stáhnout ppt "ZÁJMENA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google