Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovesa (verba).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovesa (verba)."— Transkript prezentace:

1 Slovesa (verba)

2 Slovesa ohebný slovní druh
vyjadřují činnost, stav, změnu stavu, nebo mají funkce pomocné časují se, ve většině případů je ve větě sloveso přísudkem určujeme: osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor

3 Osoba číslo jednotné (singulár)
1. já prosím 2. ty prosíš 3.on,ona,ono prosí číslo množné (plurál) 1. my prosíme 2.vy prosíte 3.oni,ony,ona prosí

4 Čas Přítomný (prosím) Minulý (prosil jsem)
Budoucí ( budu prosit, poprosím)

5 Způsob Oznamovací - (žiji, pracoval)
Rozkazovací - jen v 2. os. č. jed.: žij! v 1. os. Č. mn.: žijme! v 2. os. Č. mn.: žijte! Podmiňovací – (žil bych, byl bych žil)

6 Slovesný rod Činný - činnost vykonává podmět př: Tomáš zatloukl hřebík
Trpný – činnost nevykonává podmět př: Hřebík byl zatlučen

7 Slovesný vid - schopnost slovesa vyjádřit časové ohraničení či neohraničení děje Vid dokonavý – děj je nějak ohraničený, vyjadřuje děj ukončený!! (přečetl jsem, přečteme, přečtu) Vid nedokonavý – děj je neohraničený, vyjadřuje děj probíhající!! (stále četl, čte, bude číst)

8 Slovesné třídy - zařazujeme podle zakončení 3. os., jedn. čísla, přít. času!!! 1.tř: zakončení -e: veze 2.tř: zakončení -ne: žne 3.tř: zakončení -je: poletuje 4.tř: zakončení -í: hází 5.tř: zakončení –á: běhá

9 Slovesné vzory 1.tř: nese, bere, maže, peče, umře
2.tř: tiskne, mine, začne 3.tř: kryje, kupuje 4.tř: prosí, trpí, sází 5.tř: dělá

10 Slovesné tvary a) Určité – vyjadřují osobu, číslo, čas, způsob, slovesný rod a vid Neurčité – přechodníky, infinitiv, příčestí b) Jednoduché – tvary rozkazovacího způsobu (nesl, nese, nést) Složené – obsahují pomocné sloveso být (budu chválit, jsem chválen)

11 Nepravidelná slovesa být, chtít, vědět, jíst, vidět, mít, jít
- nelze u nich určit třídu a vzor!!

12 Cvičení 1. Najdi ve větách slovesa a urči všechny kategorie:
a) Hovořme bez předsudků. b) Úkol byl dopodrobna rozpracován. c) Nerad po vás řvu. d) Odsouzení budou převezeni do nápravných zařízení.

13 1.řešení hovořme (my) -1.os.,číslo množ., způsob rozkaz., čas se neurčuje, rod činný, vid nedokonavý, třída 4.,vzor prosí byl rozpracován -3.os.,číslo jednot., způsob oznam., čas minulý, rod trpný, vid dokonavý, třída 3., vzor kupuje řvu -1.os., číslo jednot., způsob oznam., čas přít., rod činný, vid nedokonavý, třída 1., vzor bere budou převezeni -3.os., číslo množ., způsob oznam., čas bud., rod trpný, vid dokonavý, třída 1., vzor nese

14 Cvičení 2. U následujících sloves urči třídu a vzor: a) Dohlížel
b) Učil c) Vidíte d) Hrát e) Vyťukávat

15 2.řešení a) 4., sází b) 4., prosí c) 4., trpí d) 3., kryje e) 5., dělá

16 Cvičení 3. Urči osobu, číslo, čas a způsob: a) běželi b) zacvičit
c) přežvykuje d) budu se ptát e) zapřahejte! f) četl bych g) byli bychom nesli

17 3.řešení a) 3.os, č.mn, čas.min, způs. oznamovací
b) neučitek /infinitiv/ c) 3.os, č.jed., čas přít., způs. oznamovací d) 1.os, č.jed., čas bud., způs. oznamovací e) 2.os, č.mn., čas se neurčuje, způs. rozkaz. f) 1.os., č. jed., způs. podmiň. přít. g) 1.os., č. mn., způs. podmiň. min.

18 Cvičení 4. Vyčasuj sloveso být v podmiňovacím způsobu: a/ přítomném b/ minulém

19 4. řešení podmiňovací způsob minulý/ přítomný/: j. č. mn. č. 1. os. – byl /bych/ 1. os. – byli /bychom/ 2. os. – byl /bys/ 2. os. – byli /byste/ 3. os. – byl /by/ 3. os. – byli /by/

20 5 SLOVESA VERBA


Stáhnout ppt "Slovesa (verba)."

Podobné prezentace


Reklamy Google