Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č.40/2009 sb. Trestní zákoník – zvláštní část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č.40/2009 sb. Trestní zákoník – zvláštní část"— Transkript prezentace:

1 Zákon č.40/2009 sb. Trestní zákoník – zvláštní část
Skutkové podstaty trestných činů

2 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 17.Skutkové podstaty trestných činů Autor Ing. Miriam Fišarová Tematická oblast Právo Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Právo, konkrétně z oblasti práva trestného Ročník Třetí a čtvrtý – obchodní akademie, první a druhý – nástavbové studium Datum tvorby Listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 Zvláštní část Trestního zákoníku – skutkové podstaty trestných činů
Obsahuje všechny skutkové podstaty trestných činů, systematicky uspořádané do třinácti kapitol nazvaných hlavy. Třídícím hlediskem jsou chráněné zájmy vyjádřené v názvu každé hlavy. Všechny trestné činy mají své názvy a za formulacemi jejich skutkových podstat následují sankce.

4 Přehled hlav jednotlivých trestných činů
Přehled hlav zvláštní části trestního zákoníku a příklady názvů některých trestných činů Hlava I. Trestné činy proti životu a zdraví – např. vražda, ublížení na zdraví, rvačka, nedovolené přerušení těhotenství, ohrožení pohlavní nemocí, dále trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými orgány, lidským embryem a lidským geonomem. Hlava II. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - např.omezování osobní svobody, obchodování s lidmi, vydírání, pomluva, loupež, porušování domovní svobody, atd. Hlava III. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti - například znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, soulož mezi příbuznými, kuplířství, šíření pornografie. Hlava IV. Trestné činy proti rodině a dětem – např. dvojí manželství, opuštění dítěte nebo svěřené osoby, zanedbání povinné výživy, týrání svěřené osoby, únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou, ohrožování výchovy dítěte, podání alkoholu dítěti. Hlava V. Trestné činy proti majetku – krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, podvod, provozování nepoctivých her a sázek,porušení povinnosti při správě cizího majetku, lichva, poškození cizí věci, pletichy v insolventním řízení a další.

5 Přehled hlav jednotlivých trestných činů
Hlava VI. Trestné činy hospodářské - proti měně a platebním prostředkům (padělání, pozměnění peněz a jejich šíření) - trestné činy daňové, poplatkové a devizové (zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, padělání a pozměnění známek, atd.) - trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou – (neoprávněné podnikání, poškozování spotřebitele, pletichy při veřejné dražbě) - trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorským právům ( porušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, padělání a napodobení díla výtvarného umění). Hlava VII. Trestné činy obecně nebezpečné – trestné činy obecně ohrožující (např. obecné ohrožení, nedovolené ozbrojování, šíření toxikomanie,přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu,nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku). - trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu (např. zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla). Hlava VIII. Trestné činy proti životnímu prostředí –( např.poškození a ohrožení životního prostředí,poškození vodního zdroje, neoprávněné nakládání s odpady,zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, týrání zvířat, pytláctví, šíření nakažlivé nemoci zvířat).

6 Přehled hlav jednotlivých trestných činů, se zaměřením na hlavu X.
Hlava IX. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci – trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (např. vlastizrada, teroristický útok, sabotáž). - trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (např.vyzvědačství,ohrožení utajované informace). - trestné činy proti obraně státu (např. spolupráce s nepřítelem, válečná zrada, porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu). Hlava X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných – trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (např. násilí proti orgánu veřejné moci, násilí proti úřední osobě). - trestné činy úředních osob (např. zneužití pravomoci úřední osoby,maření úkolu úřední osoby z nedbalosti). - úplatkářství (např. přijetí úplatku, podplácení) - jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (např. pohrdání soudem,osvobození vězně, křivé obvinění). - trestné činy narušující soužití lidí ( např. nebezpečné vyhrožování, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob). - jiná rušení veřejného pořádku (např. výtržnictví, hanobení lidských ostatků, opilství) - organizovaná zločinecká skupina (např. účast na organizované zločinecké skupině, beztrestnost agenta). - některé další formy trestné součinnosti (např. podněcování k trestnému činu, schvalování trestného činu, nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu). Hlava XI. Trestné činy proti branné povinnosti – (např.neplnění odvodní povinnosti, nenastoupení služby v ozbrojených silách). Hlava XII. Trestné činy vojenské – ( např. neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí, porušení povinnosti strážní služby, zbabělost před nepřítelem). Hlava XIII. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy (např. genocidium, útok proti lidskosti, válečná krutost, perzekuce obyvatelstva, zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků).

7 Použitá literatura Trestní zákoník zákon č.40/2009 Sb.
Zákon č.141/1961 Sb. O trestním řízení soudní (trestní řád) Ryska Radovan a Puškinová Monika – Právo pro střední školy – Eduko 2012


Stáhnout ppt "Zákon č.40/2009 sb. Trestní zákoník – zvláštní část"

Podobné prezentace


Reklamy Google