Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce"— Transkript prezentace:

1 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele

2 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 20.Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele Autor Ing.Miriam Fišarová Tematická oblast Právo Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Právo, konkrétně se týká pracovního práva Ročník Čtvrtý – obchodní akademie první a druhý – Nástavbové studium Datum tvorby Říjen 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 Překážky v práci na straně zaměstnance
Důležité osobní překážky zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, po dobu karantény nařízené podle zvláštního předpisu, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let. Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa za prvních 21 dní 60% výdělku, přičemž za první 3 dny nedostane nic. Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený léčebný režim. Mateřská dovolená – v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů, porodila -li 2 nebo více dětí, přísluší jí dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

4 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, pokud není dohodnuto jinak. Výkon veřejné funkce – rozumí se plnění povinností vyplývající z funkce, která je vymezena funkčním nebo časovým obdobím, obsazená na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle zvláštních právních předpisů. Zaměstnanci může být poskytnuto pracovní volno v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Výkon občanské povinnosti- jde zejména o svědky, soudní znalce a jiné osoby předvolané k jednání u soudu, správnímu úřadu, atd. Jiné úkony v obecném zájmu – např.činnost dárce krve, činnost dobrovolného pracovníka Červeného kříže při zajišťování zdravotního dozoru při sportovní nebo společenské akci, atd. Pracovní volno související s brannou povinností – zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, je-li zaměstnanec povinen dostavit se k příslušnému vojenskému správnímu úřadu v souvislosti s výkonem branné povinnosti. Náhradu mzdy nebo platu za pracovní volno související s brannou povinností hradí ve výši průměrného výdělku příslušný vojenský správní úřad. Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia - účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu.

5 Společná ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance
1. Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. Jestliže je zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je PO nebo FO, pro kterou byl uvolněn povinna uhradit ušlou mzdu nebo plat.

6 Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy – nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou závadu, kterou nezavinil, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši 80% průměrného výdělku. V důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsem uvedla, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodů dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Náhrada mzdy přísluší zaměstnanci ve výši 60% průměrného výdělku.

7 Použitá literatura Občanský zákoník – Zákon č.89/2012 Sb.,účinnost od Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)., účinnost od Ryska Radovan a Puškinová Monika – Právo pro střední školy – Eduko 2013 nakladatelství, s.r.o.,Tušimická 509/10, Praha 8, počet stran 88, vydání osmé, v nakladatelství EDUKO druhé, aktualizované a doplněné. Obchodní číslo 40113 Zákon o zaměstnanosti (z. č. 435/2004 Sb., ve znění účinném po novelizaci zákonem č. 367/2011 Sb.) Zákon práce č.262/2006 Sb.,zákoník práce


Stáhnout ppt "Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google