Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kybernetické trestné činy v českém trestním zákoníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kybernetické trestné činy v českém trestním zákoníku"— Transkript prezentace:

1 Kybernetické trestné činy v českém trestním zákoníku
Štěpán Kalamár Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostního managementu Miroslav Petrák Okresní státní zastupitelství v Jindřichově Hradci Jihlava Říjen 2012

2 Kybernetická kriminalita
Úvod – jak na boj s kybernetickou kriminalitou Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti Závěr

3 Jak na boj s kybernetickou kriminalitou?
Nezbytná znalost reálné situace (výzkumy, bádání) součinnost tuzemského soukromého a veřejného sektoru mezinárodní spolupráce a diskuze

4 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) - I.
překonání bezpečnostního opatření s úmyslem neoprávněného získání přístupu k počítačovému systému nebo k jeho části Trest: odnětí svobody až na jeden rok zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

5 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) – II.
získání přístupu k počítačovému systému nebo k nosiči informací a a) neoprávněné užití dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací, b) neoprávněný výmaz nebo jiné zničení, poškození, změna, potlačení, snížení kvality nebo učinění neupotřebitelnými dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací, c) padělání nebo pozmění dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo d) neoprávněný vklad dat do počítačového systému nebo na nosič informací nebo jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat. Trest: odnětí svobody až na dvě léta zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

6 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) – III.
- spáchání činu za podmínek shora uvedených pod I. (viz obrázek 4) nebo II. (viz obrázek 5) a kumulativně v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat Trest: odnětí svobody na šest měsíců až tři léta zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

7 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) – IV.
- spáchání činu za podmínek shora uvedených pod I. (viz obrázek 4) nebo II. (viz obrázek 5) a kumulativně jako člen organizované skupiny, způsobení značné škody, způsobení vážné poruchy v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, zisk značného prospěchu pro sebe nebo pro jiného, způsobení vážné poruchy v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem Trest: odnětí svobody na jeden rok až pět let peněžitý trest

8 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) – V.
- spáchání činu za podmínek shora uvedených pod I. (viz obrázek 4) nebo II. (viz obrázek 5) a kumulativně způsobení škody velkého rozsahu, zisk prospěchu velkého rozsahu pro sebe nebo pro jiného Trest: - odnětí svobody na tři léta až osm let

9 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku) – I. úmysl spáchat: trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 2 výroba, uvedení do oběhu, dovoz, vývoz, tranzit (slovy zákona: „proveze“), nabídka, zprostředkování, prodej nebo jiné zpřístupnění, opatření nebo přechovávání (pro sebe nebo pro jiného) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části Trest: odnětí svobody až na jeden rok propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zákaz činnosti

10 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku) – II. spáchání činu za podmínek uvedených pod I. (viz obrázek 9) a kumulativně jako člen organizované skupiny, zisk značného prospěchu pro sebe nebo pro jiného Trest: odnětí svobody až na tři léta zákaz činnosti propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

11 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku) – III. spáchání činu za podmínek uvedených pod I. (viz obrázek č. 9) a kumulativně zisk prospěchu velkého rozsahu Trest: odnětí svobody na šest měsíců až pět let

12 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku) – I. porušení povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně převzaté hrubá nedbalost zničení, poškození, pozměnění,učinění neupotřebitelnými dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací učinění zásahu do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat způsobení na cizím majetku značné škody Trest: odnětí svobody až na šest měsíců zákaz činnosti propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

13 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku) – II. za podmínek uvedených na obrázku pod číslem 12 bude způsobena škoda velkého rozsahu Trest: odnětí svobody až na dvě léta zákaz činnosti propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

14 Závěr Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Kybernetické trestné činy v českém trestním zákoníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google