Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PHP Práce se soubory v PHP - 13

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PHP Práce se soubory v PHP - 13"— Transkript prezentace:

1 PHP Práce se soubory v PHP - 13
IKT PHP PHP Práce se soubory v PHP - 13 Mgr. Josef Nožička

2 Anotace Materiál poskytuje žákům ucelený přehled příkazů pro práci se soubory v PHP. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Josef Nožička (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Soubor, čtení, zápis Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí IKT.

3 Práce se soubory v programu
Abychom byli schopni psát programy, které nebudou muset získávat všechna potřebná vstupní data od uživatele a budou rovněž umět trvale uložit na disk svá výstupní data, je třeba naučit se pracovat se soubory. Soubory, tak jak je nejčastěji známe, jsou uloženy na pevném disku (případně na jiném paměťovém médiu). Přistupovat k nim je možno ve dvou režimech: textovém a binárním. Podle toho, který režim používáme, rozlišujeme soubory textové a binární.

4 Rozdíly mezi textovými a binárními soubory
Rozdíl mezi oběma typy souborů je v tom, jak se data čtou, případně zapisují. Soubory zapsané v textovém režimu jsou normálně pro člověka čitelné, můžeme si je přímo otevřít v některém textovém editoru. Naproti tomu binární soubory nedokáže běžný uživatel přečíst. Další rozdíl spočívá v tom, že textové soubory jsou členěny na řádky, kdežto binární nikoliv. A konečně, poslední rozdíl je v tom, že textový soubor se prochází sekvenčně, ale u binárního můžeme pozici následující operace (čtení/zápis) nastavit. Lze tedy říci, že textové soubory jsou příjemnější pro běžného uživatele, avšak programátorovi se většinou lépe pracuje se soubory binárními.

5 Práce s daty v PHP V PHP programu se pro účely trvalého ukládání dat nebo pro účely načítání dat z vnějších zdrojů obvykle používá SQL databáze (nejčastěji My SQL), v jednodušších případech však můžeme vystačit i s příkazy pro práci se soubory, jejichž přehled si nyní uděláme.

6 Příkazy pro soubory - otevření souboru
fopen(‘jméno souboru‘,‘režim přístupu k souboru‘); Účelem tohoto příkazu je sdělit programu, s kterým konkrétním souborem bude pracovat (kromě jména souboru je možno zadat i místo uložení) a v jakém režimu bude soubor zpřístupněn. Možné režimy přístupu: r otevření souboru pouze pro čtení w otevření souboru pro zápis (pokud soubor daného jména neexistuje, je vytvořen; pokud existuje, je jeho obsah smazán) a otevření souboru pro zápis za konec souboru r+ otevření souboru pro čtení, přičemž je možné do souboru i zapisovat)

7 Příkazy pro soubory - čtení
Pro čtení ze souboru se používá příkaz fread, u textových souborů je pak možno kromě něj použít i příkazy fgets a fgetc (pro načtení 1 znaku). Příklad: $radek=fread($f,1024); $radek=fgets($f,1024); Poznámka: První parametr u těchto příkazů určuje soubor, z kterého jsou data čtena, druhý pak velikost načtených dat.

8 Příkazy pro soubory - zápis
Pro zápis do souboru se používá příkaz fwrite, u textových souborů je pak možno kromě něj použít i příkaz fputs a fputc (pro zápis 1 znaku). Příklady: fwrite($f,‘ahoj‘); fputc($f,‘A‘); Poznámka: První parametr u těchto příkazů určuje soubor, z kterého jsou data čtena, druhý pak data, která budou na příslušné místo zapsána.

9 Další důležité příkazy
feof - funkce, která testuje konec souboru (při konci souboru vrací hodnotu true, v opačném případě false) fclose - uzavření souboru include - vloží zadaný soubor na aktuální místo v dokumentu require - stejné jako include Poznámka: Rozdíl mezi příkazy include a require je v tom, jak řeší situaci, pokud zadaný soubor neexistuje. Zatímco při použití include se pokračuje dále ve vykonávání programu, při require se vykonávání programu ukončí.

10 Příkazy pro binární soubory
Následující 3 příkazy jsou určeny výhradně pro soubory binární (u textových souborů nemají smysl). fseek - nastaví pozici v souboru na zurčenou hodnotu ftell - zjistí číslo aktuální pozice filesize – zjistí velikost daného souboru Příklady: $f=fopen(“evidence.dat“,“r+“); - soubor evidence.dat je zpřístupněn pro čtení i zápis fseek($f,0); - pozice se nastaví na začátek souboru fseek($f,filesize(“evidence.dat“); - pozice se nastaví na konec souboru

11 Zdroje BRÁZA, Jiří. PHP 5: začínáme programovat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 244 s. ISBN X.


Stáhnout ppt "PHP Práce se soubory v PHP - 13"

Podobné prezentace


Reklamy Google