Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Algoritmizace a programování Operátory a příkazy v Delphi - 07

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Algoritmizace a programování Operátory a příkazy v Delphi - 07"— Transkript prezentace:

1 Algoritmizace a programování Operátory a příkazy v Delphi - 07
IKT Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Operátory a příkazy v Delphi - 07 Mgr. Josef Nožička

2 Anotace Materiál poskytuje žákům podrobný přehled operátorů, používaných v programovacím jazyce Delphi. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Josef Nožička (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Operátor, příkaz Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí IKT.

3 Pojem operátor Operátor je znak či posloupnost znaků, který má nějakou specifickou funkci. Pomocí operátorů sděluje programátor počítači, jakou základní operaci chce provést. Zdaleka nejpoužívanějším operátorem v každém programovacím jazyce je operátor přiřazení. V Delphi se značí pomocí symbolů := Jeho účelem je přiřadit proměnné, uvedené nalevo od operátoru, hodnotu, napsanou napravo od operátoru. Např.: x:=5; {přiřadí proměnné x hodnotu 5} y:=y+1; {zvýší aktuální hodnotu proměnné y o 1}

4 Aritmetické operátory
Jsou operátory, které provádějí základní matematické operace. Operátor Operace + sčítání - odčítání * násobení / dělení div celočíselné dělení mod zbytek po dělení

5 Aritmetické operátory - příklady
Mějme proměnné: A:=9; B:=4; Mějme příkazy: Jaké jsou výsledky? C:=A/B; 2.25 C:=A div B; 2 C:=A mod B; 1

6 Logické operátory Jsou operátory, které provádějí logické operace. Nejčastěji se používají ve spojení s datovým typem boolean, jejich výsledkem jsou hodnoty true nebo false. Operátor Operace not negace and konjunkce (logický součin) or disjunkce (logický součet) xor výlučné nebo (exkluzivní součet)

7 Logické operátory - hodnoty
Následující tabulka názorně ukazuje, jaké výsledky dávají jednotlivé logické operátory při různých hodnotách operandů. X Y not Y X and Y X or Y X xor Y true false

8 Relační operátory = <> < <= > >=
Jsou operátory, které se v programovacím jazyce používají k porovnání velikosti dvou operandů. Operátor Význam = rovno <> nerovno < menší <= menší nebo rovno > větší >= větší nebo rovno

9 Příkaz, jednoduché příkazy
Každý programovací jazyk obsahuje určité množství příkazů. Tyto příkazy rozdělujeme na jednoduché a strukturované. Jednoduchý příkaz nelze rozdělit na více dílčích příkazů. Typické příklady jednoduchých příkazů v Delphi: Přiřazovací příkaz Volání procedury nebo funkce Příkaz skoku

10 Strukturované příkazy
Strukturovaný příkaz lze rozdělit na více dílčích příkazů. Typické příklady strukturovaných příkazů v Delphi: Sekvence (posloupnost příkazů, ohraničená klíčovými slovy begin a end) Podmíněné příkazy (if a case) Cyklické příkazy (while, repeat until a for) Poznámka: Podmíněným a cyklickým příkazům je věnována samostatná prezentace.

11 Zdroje KADLEC, Václav. Učíme se programovat v Delphi a jazyce Object Pascal. Praha: Computer Press, 2001, ISBN PÍSEK, Slavoj. Delphi-začínáme programovat: podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2002, ISBN


Stáhnout ppt "Algoritmizace a programování Operátory a příkazy v Delphi - 07"

Podobné prezentace


Reklamy Google