Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Algoritmizace a programování Datové typy v Delphi - 05

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Algoritmizace a programování Datové typy v Delphi - 05"— Transkript prezentace:

1 Algoritmizace a programování Datové typy v Delphi - 05
IKT Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Datové typy v Delphi - 05 Mgr. Josef Nožička

2 Anotace Materiál poskytuje žákům podrobný přehled datových typů, používaných v programovacím jazyce Delphi. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Josef Nožička (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Datový typ, proměnná Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí IKT.

3 Význam datových typů v prog. jazyce
Datový typ definuje v programování druh nebo význam hodnot, kterých smí nabývat proměnná (kterou je třeba deklarovat). Datový typ je určen oborem hodnot a zároveň výpočetními operacemi, které lze s hodnotami tohoto typu provádět. Proto je součástí každého programovacího jazyka definice základních datových typů. Pomocí těchto základních typů může ve většině jazyků programátor tvořit vlastní datové typy.

4 Deklarace proměnných Proměnnou si můžeme představit jako blok paměti, který slouží k ukládání potřebných dat. Každá proměnná je pojmenována identifikátorem, pomocí něhož se přistupuje k jejímu obsahu. Každou použitou proměnnou je třeba na začátku programu deklarovat, k čemuž je v Delphi vyčleněn úsek, začínající klíčovým slovem var. Příklad deklarace proměnných: var a,b: integer; P:array[1..20] of real;

5 Rozdělení datových typů v Delphi
Datové typy jednoduché strukturované ordinální neordinální Vysvětlení: Jednoduché datové typy slouží k uchování jedné hodnoty v jedné proměnné, naopak u strukturovaných typů může proměnná uchovávat více hodnot.

6 Jednoduché datové typy
Jednoduché datové typy se dále dělí na ordinální a neordinální. Ordinální typy se vyznačují uspořádanou množinou hodnot, v níž každý prvek (s výjimkou prvního a posledního) má svého předchůdce a následníka. Pro jejich zjištění se v Delphi používají funkce pred a succ, pořadovou hodnotu každého prvku pak určuje funkce ord (využívá se zejména u datového typu char). Mezi ordinální typy patří všechny celočíselné typy (viz tabulka na následující straně), dále pak znakový typ char (jeho rozsah hodnot je dán ASCII tabulkou a logický typ boolean. U neordinálních typů naopak nelze předchůdce a následníka každého prvku jednoznačně určit. Mezi neordinální typy patří typ real (sloužící pro operace s reálnými čísly) a jeho rozšířené varianty double a extended.

7 Přehled celočíselných typů
Hodnoty Velikost Integer -2,14x ,14x109 32 bitový ShortInt 8 bitový SmallInt 16 bitový LongInt Int64 -2x x1063-1 64 bitový Byte 0..255 Word Poznámka: Typ integer je tzv. generický typ, tzn. že rozsah hodnot u něj může být v různých verzích Delphi různý.

8 Strukturované datové typy
Strukturované datové typy slouží k uchování více než jedné hodnoty v jedné proměnné. Mezi nejpoužívanější strukturované typy patří pole, řetězec, záznam soubor a třída. Pole se skládá z dopředu stanoveného počtu prvků stejného typu. K jednotlivým prvkům pole se následně přistupuje pomocí indexu v hranatých závorkách. Příklad deklarace pole: p: array[1..20] of integer; V takto deklarované proměnné p bude moci být uloženo až 20 celých čísel. První prvek pole bude mít označení p[1], poslední p[20].

9 Strukturované datové typy II.
Řetězec je posloupnost znaků, se kterou je možno na rozdíl od pole pracovat jako s celkem. Příklady deklarace řetězce: s: string[20]; {řetězec o maximální možné délce 20 znaků} t: string; {řetězec o maximální možné délce 255 znaků} Záznam je datová struktura, který může obsahovat položky různého datového typu. K jednotlivým položkám se následně přistupuje pomocí tečkové notace (např. datum.den). Strukturu každého záznamu je třeba v programu nadefinovat v úseku, uvozeném klíčovým slovem type.

10 Strukturované datové typy III.
Příklad deklarace a definice záznamu: Type student=record prijmeni,jmeno: string[15]; obor: string[20]; prumer:real; zletily:boolean; end; Var st: student; Příklad odkazu na jednotlivé položky: st.prumer:=1.85; st.zletily:=true;

11 Strukturované datové typy IV.
Soubor je datový typ, který umožňuje programátorovi odkazovat se na data, která jsou trvale uložená na pevném disku nebo na jiném paměťovém médiu. Rozlišujeme přitom 2 typy souborů – textové a binární. Příklady deklarace souboru: f1: text; {textový soubor} f2: file of student; {binární soubor} Třída je strukturovaný datový typ, který se používá v objektově orientovaném programování, které je určeno pokročilejším programátorům. Proto si typ třída zatím nebudeme blíže specifikovat.

12 Zdroje KADLEC, Václav. Učíme se programovat v Delphi a jazyce Object Pascal. Praha: Computer Press, 2001, ISBN PÍSEK, Slavoj. Delphi-začínáme programovat: podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2002, ISBN


Stáhnout ppt "Algoritmizace a programování Datové typy v Delphi - 05"

Podobné prezentace


Reklamy Google