Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Husitství v kostce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Husitství v kostce."— Transkript prezentace:

1 Husitství v kostce

2 Čechy na přelomu 14. a 15. století
středověk většina lidí žije na vesnicích a živí se zemědělstvím České království patří k vyspělým a rozvinutým evropským zemím

3 Král stojí v čele státu Václav IV. z rodu Lucemburků

4 Šlechta vládne společnosti
žije na hradech nebo tvrzích příjmy má z práce poddaných, kteří žijí na jejich panstvích

5 Šlechtic je hlavně bojovník
v případě války bojují šlechtici v královském vojsku symbolem jejich postavení jsou erby

6 Poddaní živí svojí prací ostatní
žijí na vesnicích věnují se zemědělství a řemeslu svému pánovi (šlechtici) dávají část úrody další část toho, co vypěstují, dávají církvi

7 Křesťanství je náboženstvím všech
náboženství, které vyznávají téměř všichni obyvatelé země dobrý bůh odmění věřící tím, že po své smrti budou dál věčně žít v ráji symbolem je kříž

8 Ježíš Kristus žil na počátku našeho letopočtu
křesťané věří, že byl bůh v lidském těle jeho nepřátelé ho odsoudili k smrti na kříži křesťané věří, že zemřel, ale pak vstal z mrtvých

9 Křesťanské učení slibuje překonání smrti
dobrý věřící bude po smrti dál žít, tak jako se vrátil do života Ježíš podle středověkého výkladu víry je život na tomto světě jen přípravou na posmrtný život středověký křesťan měl žít skromně, nestarat se o bohatství a myslet hlavně na posmrtný ráj

10 Církev je společenství věřících
církev jsou všichni věřící křesťané patří k ní: laici (obyčejní věřící) kněží (mají službu bohu jako své povolání) církev se nazývá všeobecná (= pro všechny) - katolická

11 Papež stojí v čele katolické církve sídlí v Římě
v době, o které mluvíme, to bylo s papežem složitější (ale tím se teď nemusíme zabývat)

12 Biskupové řídí církev na velkém území

13 Kněží světští kněží mají na starosti věřící ve svém malém obvodu (například jako faráři) mniši a jeptišky žijí v klášterech

14 Problémy celé společnosti se projevily jako nespokojenost s církví
ty, kdo mají náboženství jako své zaměstnání (od papeže po faráře a mnichy) nazýváme duchovenstvo církev měla obrovský vliv a velkou moc mezi lidmi se začala projevovat nespokojenost s tím, jak duchovenstvo žije a co dělá pro církev

15 Duchovenstvo se nechovalo podle představ věřících
Co říkali věřícím? nestarej se o majetek dělej poctivě svoji práci nelži, nebuď nepoctivý, nepodváděj Jak sami žili? čím vyšší duchovní, tím byl bohatší nechávali za sebe pracovat jiné a raději se bavili žili jinak, než co říkali věřícím

16 Za svůj způsob života byli duchovní kritizováni
vzniklo hnutí za nápravu církve kritikové věřili, že nápravou církve se vyřeší i další problémy společnosti hlavní problém: zbavit církev velkého majetku (protože ten jí bránil soustředit se na službu bohu a věřícím)

17 Jan Hus patřil k předním kritikům katolické církve
učitel (mistr) na pražské univerzitě chtěl, aby církev nebyla bohatá a aby duchovní žili tak, jak požadovali od obyčejných lidí

18 Hus byl oblíbeným kazatelem
Hus kritizoval církev na univerzitě i v kostele pro své názory musel odejít z Prahy pro církevní hodnostáře bylo jeho učení nebezpečné, obávali se o svoji moc

19 Hus měl obhájit své názory
Hus byl povolán do Kostnice v Německu před koncil (shromáždění vysokých duchovních) chtěl tam obhájit své učení

20 Koncil Husa odsoudil jako kacíře
koncil měl právo soudit duchovní – Husa prohlásil za kacíře (šiřitele nebezpečných proticírkevních názorů) a odsoudil ho k smrti poprava byla vykonána upálením na hranici

21 6. července 1415

22 V Čechách vyvolala Husova smrt pobouření

23 Husovi stoupenci se nazvali husity
Husovou smrtí jeho učení nezaniklo Symbolem husitů se stal kalich kalich souvisí s křesťanskými obřady při bohoslužbách

24 Husitské války začaly v roce 1419
lidovými bouřemi v Praze v létě 1419 začalo období husitství a válek proti sobě se postavili stoupenci katolické církve a husité

25 V roce 1420 byl založen Tábor
nejradikálnější husité věřili, že vybudují společnost, kde si budou všichni rovni

26 Husité čelili domácím nepřátelům i cizím vojskům
proti husitům bojovali nejen domácí katolíci, ale i cizí vojska vyslaná papežem

27 Neporažený vojevůdce Žižka
Jan Žižka stál v čele Tábora v jeho počátcích byl nepříliš bohatý šlechtic a hlavně voják když velel husitským vojskům, nebyl nikdy poražen

28 Taktika vozové hradby

29 Husité si vynutili uznání svého učení katolickou církví
na koncilu v Basileji (dnes ve Švýcarsku) začali husité s katolickou církví jednat o uznání některých svých požadavků to bylo v roce 1431 – v té době se v Čechách už 11 let válčilo… umírnění husité chtěli války ukončit – země potřebovala mír avšak radikální husité (často bývalí poddaní) se už ani neuměli vrátit ke starému způsobu života – dokázali už jen válčit…

30 Bitva u Lipan ukončila války
v roce 1434 u Lipan proti sobě stála vojska radikálních a umírněných husitů vítězstvím umírněných skončily husitské války

31 Husitská tradice žije dodnes


Stáhnout ppt "Husitství v kostce."

Podobné prezentace


Reklamy Google