Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE IS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE IS"— Transkript prezentace:

1 POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE IS
INFORMAČNÍ SYSTÉMY POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE IS Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko – geologická fakulta

2 Doporučená literatura
Paleta, P.: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Computer Press,Brno 2003. Guckenheimer, S., Perez, J.: Efektivní softwarové projekty. ZonerPress, Brno 2007.

3 V této přednášce se dozvíte
Životní cyklus a pořízení IS Fáze implementace IS Scénáře vývoje IS Analýza nákladů do IS Úkolocentrický a hodnotocentrický přístup k vývoji IS

4 Životní cyklus IS/IT Plánování 1 rok Pořízení (nákup/vývoj) cca 1 rok
Zavádění Provoz a údržba cca 6-8 let Likvidace Životnost podnikových IS < 10 let.

5 Pořízení IS Klíčová otázka pořízení IS je rozhodnutí, zda koupit hotový IS (dodavatelské řešení) nebo IS vyvíjet. Další možností pořízení je nějaká forma outsourcingu.

6 Pořízení IS Čím více se jedná o standardní aplikaci, tím více je výhodnější nákup před vývojem!

7 Diskuze Jaké jsou výhody a nevýhody nákupu IS?
Jaké jsou výhody a nevýhody vlastního vývoje IS?

8 Pořízení IS Rozhodování nákup/vývoj ovlivňuje také:
Přizpůsobí se podnikové procesy systému nebo se systém musí přesně napasovat? Kdo a jak bude systém udržovat? Máme dostatečné kapacity pro vývoj?

9 Dodavatelské řešení pořízení IS
Náklady pořízení Cena HW Cena SW Cena implementace Maintenance fee (=údržba) % ceny SW

10 Problémy při návrhu IS z pohledu dodavatele:
Sladění IT s obchodními cíli Udržování starších systémů Nárůst složitosti Rovnováha mezi požadavky zadavatele a riziky projektu Klesající rozpočty IT Nepředvídatelné termíny Nedostatečná průhlednost stavu projektů Neefektivní komunikace v řešitelském týmu

11 Vlastní vývoj IS Jak měřit pracnost tvorby IS? Jak měřit kvalitu?
Je dobré stanovit metriky.

12 Specifika zavádění IS Krátká doba vývoje Složitost
Vývojové a realizační práce jsou obtížně řiditelné Požadavky na kvalifikaci vývojářů Návaznost fází vývoje na technologie

13 Co zvyšuje nároky na kvalitu služeb IS?
Podniky jsou čím dál více závislé na ICT (při výpadku IS zastavení výroby…) Havárie nebo porucha IS má závažné ekonomické důsledky Požadavky uživatelů jsou stále více přesnější Zvětšuje se důraz na hlídání investic do IT a jejich návratnost Zvyšuje se konkurence dodavatelů Právní legislativa

14 Outsourcing IS Outsourcing IS = zajištění implementace a provozu IS externím dodavatelem. Varianty: ASP, SaaS, cloud…

15 Outsourcing Jaké jsou výhody outsourcingu?
Výhodou outsourcingu je např. přehled o nákladech = lepší plánování a kontrola. Jaké jsou nevýhody osutsourcingu?

16 Fáze implementace IS Úvodní studie -> „studie proveditelnosti“
Globální analýza a návrh Detailní analýza -> „funkční specifikace“ Vývoj IS a testování Implementace – zavedení, školení, manuály Uvedení do provozu + zkušební doba, testování Provoz – záruční servis Provoz – pozáruční servis, technická podpora

17 Scénáře vývoje IS IS se může skládat z těchto částí:
Dissatisfier (nutnost) Samozřejmost Satisfier (požadované fce) Spokojenost Exciter (funkce navíc) Nadšení Disatisfier můžeme chápat jako něco, bez čeho daný produkt nebo služba nefunguje, ale co je bráno jako samozřejmost. Příkladem je fakt, že aplikace běží v operačním systému nebo že je „nějak“ řešeno zálohování. Vývoj IS se oproti jiným odvětvím liší tím, že objem „dissatisfier“ (=must-haves) je značný.

18 Přístupy k vývoji IS Úkolocentrický Hodnotocentrický

19 Úkolocentrický přístup (work-down)
Metodika vývoje IS – postupuje se podle daného plánu (harmonogramu), který se rozpadá do řady konkrétních úkolů Úkoly jsou postupně realizovány.

20 Úkolocentrický přístup
Uplatnění u projektů s dobře známým návrhem a nízkými riziky Výhodou tohoto přístupu je kontrola a přehled nad postupem

21 Hodnotocentrický přístup (value-up)
Vývoj probíhá v interakcích – v každé interakci je kladen důraz na hodnotu IS pro zákazníka, která se může průběžně zvyšovat.

22 Hodnotocentrický přístup
Zaměření na průběžné vytváření hodnoty Zapojení zákazníka do řešení projektu Očekáváme nejistotu a jsme na ni připraveni Zdrojem hodnoty jsou jednotlivci – uznáním zvyšujeme kreativitu Výkon povzbuzujeme skupinovou zodpovědností za výsledku a efektivitu týmu

23 Srovnání přístupů Úkolocentrický přístup Hodnotocentrický přístup
Plán a návrh musí být bezchybný, snaha zabránit změnám plánu Změna je přirozená. Plánování probíhá po celou dobu projektu Primárním měřítkem je dokončení úkolů. Primárním měřítkem jsou výsledky, které jsou pro zákazníka hodnotné. Kvalita je definována splněním specifikace. Ta musí proto být správná hned na začátku. Kvalita je dána hodnotou pro zákazníka, její vnímání se může měnit. Zákazník může formulovat kvalitu, až dostane fungující software. Úkoly se stanovují dopředu, odchylkami se nemusíme zabývat Odchylka je součást procesních toků. Odchylky musíte pochopit a snížit jej. Omezení času, zdrojů a funkcionality určují co můžete dosáhnout Omezení se mohou a nemusí týkat času, zdrojů a kvality. Je třeba najít slabé místo omezující kvalitu a pracovat na jeho odstranění.

24 Doporučení Kritérium úspěchu IS:
snadnost ovládání rychlost uvedení na trh. Je výhodnější napsat aplikaci, která bude rozšiřitelná v budoucnu než monolitický systém, který bude obsahovat všechny možné funkce.

25 Sebereflexe při vývoji IS
Tvůrce IS by měl být schopen odpovědět na následující otázky: Jak jsou řízeny změny v plánech a procesech? Jaká je primární metrika postupu? Jak je definována kvalita? Jak se pracuje s chybou? Jsou nějaké meziprodukty? Jsou užitečné? Jak jsou v projektu řešeny problémy?

26 Struktura výdajů na IS/IT
HW SW Pracovníci Servis HW Vývoj aplikačního SW Údržba SW Komunikační služby Zpracování agend Režie

27 Režie IS/IT Materiálová režie Energie
Správní režie (platy řídicích pracovníků)

28 Výdaje do IS/IT Nevydáváme příliš mnoho? Nevydáváme příliš málo?
Jsme ve výdajích srovnatelní s konkurencí? Je struktura našich výdajů do IS v pořádku?

29 Výdaje do IS/IT Výdaje mají dolní hranici i stav nasycení. O stavu nasycení hovoříme v případě, kdy zvýšení výdajů již nevede k zvýšení výkonu nebo kvality.

30 Výdaje IS/IT Poslední vývoj – posun výdajů od transakčních systémů (TPS) k systémům na vyšší řídicí úrovni (EIS, decission support systém, BI, …).

31 Na závěr některé pojmy z oblasti sledování výdajů, se kterými se v IT můžeme setkat:

32 TCO TCO = Total Cost of Ownership Investice Technická podpora
Řízení (administrativa) Činnost koncového uživatele

33 Účelnost (effectivnes)
Dosažená hodnota cíle Účelnost = * 100 [%] Plánovaná hodnota cíle

34 ROI – návratnost investice
ROI – Return of Investment ROI = výnosy / investice * 100 [%] Pokud je ROI = 100 %, výnosy plně pokryly investice. Pokud je ROI > 100 %, projekt generuje zisk. Pokud je ROI < 100 %, je projekt ve ztrátě.

35 Po této přednášce byste měli umět vysvětlit:
Jaký je životní cyklus IS Jaké jsou možnosti pořízení IS Jaké jsou fáze implementace (vytvoření a nasazení) IS Jaká je struktura nákladů do IS Úkolocentrický a hodnotocentrický přístup k vývoji IS

36 Test Jaké jsou možnosti pořízení IS? a) vlastní vývoj b) ? c) ?


Stáhnout ppt "POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE IS"

Podobné prezentace


Reklamy Google