Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška je zaměřena na popis tvarosloví současné spisovné češtiny s ohledem na současnou morfologickou teorii, dále na zvládnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška je zaměřena na popis tvarosloví současné spisovné češtiny s ohledem na současnou morfologickou teorii, dále na zvládnutí."— Transkript prezentace:

1

2 MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška je zaměřena na popis tvarosloví současné spisovné češtiny s ohledem na současnou morfologickou teorii, dále na zvládnutí morfologické normy (s přihlédnutím k synchronním vývojovým tendencím a typologické charakteristice).

3 Program 1) Slovo jako základní jednotka morfologie, slovo jako syntagma 2) Vnitřní struktura slovního tvaru, analýza slova na syntagmata a konstituenty, typy morfů 3) Základní morfologické procesy v češtině 4) Stavba tvarů substantivní flexe, deklinační typy (flexe apelativ a proprií domácího i cizího původu) 5) Stavba tvarů adjektivní a pronominální flexe (specifika) 6) Stavba tvarů slovesné flexe, konjugační typy (specifika) 7) Slovesné tvary finitní a infinitní, syntetické a analytické 8) Základní typy nominace v češtině, formace slova 9) Školská jazykovědná terminologie a její sjednocování (projekt EU a MŠMT) 10) Tvarosloví, styl a překlad 11) Typologie charakterologická a typologie deduktivní, typologický konstrukt, typ češtiny

4 LITERATURA povinná Mluvnice češtiny I (kap. IIb, III), 1986. Praha.
Mluvnice češtiny II (kap. IV 2), Praha. Havránek, B. – Jedlička, A., 1981: Česká mluvnice. Praha.

5 Literatura doporučená
Příruční mluvnice češtiny, Praha. Komárek, M., 1978, 2006: Příspěvky k české morfologii. Praha, Olomouc. Šiška, Z, 1998, 2005.: Bázový morfematický slovník češtiny. Olomouc. Čechová, M. , 1996: Čeština. Řeč a jazyk. Praha. Bednaříková, B., 2004: Is a Word/form a Syntagma? Bednaříková, B., 2009: SLOVO a jeho KONVERZE. Vydavatelství UP, Olomouc (v tisku, vyjde v dubnu 2009) Matthews, P. H., 1991: Morphology, Cambridge. Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.), 2000: Morphologie/Morphology I. Berlin - New York. Dokulil, M., 1962: Tvoření slov v češtině I. Teorie odvozování slov. Praha. Štícha, F. (ed.), 2006: Možnosti a meze české gramatiky. Praha. Furdík, J., 2004: Slovenská slovotvorba. Prešov. Skalička, V., : Souborné dílo I, II, III. Praha.

6 SLOVO jako základní jednotka morfologie
MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška č. 1 SLOVO jako základní jednotka morfologie

7 MORFOLOGIE „část gramatiky jazyka studující jeho morfémy co do povahy a chování, zvl. v oblasti flexe a tvoření slov.“ (Lotko 1999, 68) „morfologie studuje všechny typy morfémů z hlediska jejich formy a funkce“ (Encyklopedický slovník češtiny 2002)

8 O návratu SLOVA do MORFOLOGIE
A) WP morphology (WORD AND PARADIGM) P.H. Matthews B) IP morphology (ITEM AND PROCESS) C) „pro-slovně“ orientovaný směr generativní morfologie F. Katamba D) funkčně zaměřená lingvistika – MORFOSYNTAX akademická Mluvnice češtiny

9 Mluvnice češtiny I, II (tzv. akademická)
sémantická (funkční) morfologie formální morfonologie morfémika (morfematika)

10 Model ITEM – AND- PROCESS
FORMACE SLOVA LEXIKÁLNÍ MORFOLOGIE KOMPOZICE MORFOLOGIE FLEXIVNÍ MORFOLOGIE

11 Jako bonus jsme si vytáhli lvici lovící pakoně (…)
( cit

12 pa KOŇ e

13 a) pra-(kůň), pa-(králík), po-(jedu)
b) KŮŇ /kúň, koň/ → ú, o c) (pakoň) – e, (pakrálík) - a

14 Argumenty pro SLOVNÍ „obrat“
1. Slovo signalizuje význam „nezávisle“ (x morfém) 2. Kumulativní morfém: rusk – ý 3. „Překrývající se“ (overlapping) morfém rus + sk(ý) → ruský 4. Do mnoha morfologických procesů vstupuje „celé“ slovo: prefixace: pa – kůň kompozice: oka – mžik konverze: lesní (subst.), spadlý (adj.)

15 5. Morfologická naivita:
vztah morfém : morf ??? 1 : 1 KŮŇ : kůň, koň(e), koň(ík) E, E´, E´´, E´´´… : do stroj-e staré stroj-e červená růž-e bílé růž-e

16 SLOVO a MORFOLOGIE 2 „UNIVERZÁLNÍ“ pravidla:
I. Základní „jednotkou“ jazyka je SLOVO (všechny jazyky mají slova). II. SLOVO má svou vnitřní strukturu: části slov jsou nadány zvláštní funkcí, již lze ze slov abstrahovat. MORFÉMY (všechny jazyky mají morfémy).

17 Základní pojmy textové SLOVO systémové

18 Zima pro kočku Sněží, sněží, potichu, kočky, choďte v kožichu!
Noste kožich kočičí, pod něj vítr nefičí. (Jiří Žáček)

19 Naše jabloň Naše jabloň spí a spí, sníh jí padá do větví.
Jabloni, matičko, bdíš aspoň maličko? Synáčku, nech mě spát, je mi zima, cítím chlad, usnula jsem a teď spím, do jara se nevzbudím. (Jan Čarek)

20 Analýza slovního tvaru
syntetické slovní tvary analytické usnula jsem x spím

21 binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC)
morfy binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC) tvarotvorná báze + tvarotvorný formant kočk a kočk u kočk i

22 jednoduchá báze lineárně členitá jednoduchý formant lineárně členitý

23 zim – a koč-k - u kočk - u (jednofonémový) kočk – ám (vícefonémový) usn - u-l-a

24 Děkuji za pozornost. © Božena Bednaříková


Stáhnout ppt "MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška je zaměřena na popis tvarosloví současné spisovné češtiny s ohledem na současnou morfologickou teorii, dále na zvládnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google