Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDINE 2011 LINGUA CECA III © Božena Bednaříková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDINE 2011 LINGUA CECA III © Božena Bednaříková."— Transkript prezentace:

1

2 UDINE 2011 LINGUA CECA III © Božena Bednaříková

3 Struktura českého slova
Přednáška 2 Struktura českého slova

4 O čem je tato prezentace?
obecné metodologické premisy SLOVO systémové a SLOVO textové SLOVO a syntagma (struktura textového slova) tvarotvorná báze a tvarotvorný formant slovotvorná báze a slovotvorný formant slovotvorný formant a spoluformant tzv. morfémový uzel CVIČENÍ

5 Slovo jako „syntagma“ Obecné metodologické premisy
gnozeologický přístup k systému posun od jevové stránky ke stránce podstatné funkčnost syntagmatičnost

6 Základní pojmy systémové SLOVO textové LANGUE – PAROLE
abstraktní jednotka – jednotka reálně vyčlenitelná v textu

7 Slovo a SYNTAGMA Struktura textového slova – výsledek 2 funkcí:
funkce onomaziologická funkce gramatická („usouvztažňující“, organizující v linearitě) LEXIKÁLNÍ ?? 2 MORFOLOGIE FLEXIVNÍ

8 Syntagmatika slova fce onomaziologická - stavba slovotvorná
fce gramatická stavba tvarotvorná SB + SF 2 syntagmata TB + TF

9 TVAROTVORNÁ báze + TVAROTVORNÝ formant
O rybáři a zlaté rybce Chytil rybář rybku. Ta rybka byla zlatá. rybk a rybk u rybc e Spoluformant (loc. sg.) : k ~ c

10 SLOVOTVORNÁ báze + SLOVOTVORNÝ formant
slovotvorně analyzovatelná slova (les X lesní) onomaziologický morfologický proces podmínka: vztah FUNDACE rybka ← ryba synchronní hledisko

11 SLOVOTVORNÁ báze a) „celé“ slovo b) část slova c) tvar slova
Př. a) pračlověk ← člověk SB: člověk (Ø, a, u,...) pakůň ← kůň SB: kůň (Ø, e, i,...)

12 Př. b) učitelka ← učitel SB: učitel knížka ← kniha SB: knih pahorek ← hora SB: hor slepec ← slepý SB: slep kuřák ← kouřit SB: kouř

13 Př. c) spadlý ← spadl (spadnout) SB: spadl ← na hrobě SB: na hrob náhrobek ← hrob SB: hrob ← po řece SB: po řec poříčí ← řeka SB: řek ← na dvoře SB: na dvoř nádvoří ← dvůr SB: dvůr

14 Slovotvorný formant pračlověk ← člověk SF: pra- pakůň ← kůň
rozmilý ← milý SF: roz- vylézt ← lézt SF: vy- nalít ← lít vybrat ← brát napsat ← psát

15 Slovotvorný formant a spoluformant
CSF = centrální formant, SSF = spoluformant učitelka ← učitel CSF: -k- SSF: -a /ŽENA/ knížka ← kniha CSF: -k- SSF: -a /ŽENA/ + h~ž pahorek ← hora CSF: pa- + -ek- SSF: -Ø /HRAD/ slepec ← slepý CSF: -ec- SSF: -Ø /MUŽ/ kuřák ← kouřit CSF: -ák- SSF: -Ø /PÁN/ + ou~u

16 náhrobek vybrat ← brát CSF: vy- SSF: á~a
napsat ← psát CSF: na- SSF: á~a ← na hrobě CSF: -ek- SSF: -Ø /HRAD/ + a~á náhrobek ← hrob CSF: ná- + -ek- SSF: -Ø /HRAD/

17 Tzv. morfémový uzel PARMSKÁ ŠUNKA x OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY
CSF: -sk-, SSF: -á /MLADÁ/ parmská ← Parma SB: parm CSF: -sk- SSF: -á /MLADÁ/ ALE! CSF: -sk-, SSF: -é /MLADÉ/ olomoucké ← Olomouc SB: olomouc CSF: -sk- SSF: -é /MLADÉ/

18 italský ← Ital SB: ital CSF: -sk, SSF: -ý /MLADÝ/
ALE! ruský ← Rus SB: rus CSF: -sk, SSF: -ý /MLADÝ/ francouzský ← Francouz SB: francouz [francous] CSF: -sk, SSF: -ý /MLADÝ/

19 CVIČENÍ slovotvorná báze a slovotvorný formant (centrální formant a spoluformant) Př. blbec fundující slovo: blbý SB: blb SF: -ec + Ø (MUŽ) CSF: -ec, SSF: Ø (MUŽ)

20 profesor → profesorka hloupý → hlupák víno → vinný papír → papírna město → městský dnes → dnešní mléko → mléčný vanilka → vanilková slíva → slívový → slivovice pít → opít se (opil se) → opilý

21 Literatura k přednášce
Bednaříková, B., 2009: SLOVO a jeho KONVERZE. Olomouc: Vydavatelství UP. Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.), 2000: Morphologie/Morphology I. Berlin - New York. Dokulil, M., 1962: Tvoření slov v češtině I. Teorie odvozování slov. Praha. Furdík, J., 2004: Slovenská slovotvorba. Prešov. Mluvnice češtiny I (kap. IIb, III), Praha. Mluvnice češtiny II, Praha.

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "UDINE 2011 LINGUA CECA III © Božena Bednaříková."

Podobné prezentace


Reklamy Google