Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DENNÍ STACIONÁŘ OLGA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DENNÍ STACIONÁŘ OLGA."— Transkript prezentace:

1 DENNÍ STACIONÁŘ OLGA

2 Proč stacionář ? ►Slušnost , úcta ke stáří i nemoci a demografický vývoj společnosti nás nutí přemýšlet a rozšiřovat kapacity těchto a podobných zařízení ►Jedná se o službu, která v našem městě chybí a je potřeba v péči o starší a nemocné lidi-naše rodiče a prarodiče ►Zjednodušeně se dá říci, že je to „mateřská školka“ pro seniory

3 Poslání denního stacionáře
►Podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním odpovídající péče a podpory v běžných každodenních činnostech a denních aktivitách ► Předcházet společenské izolaci a samotě ► Zachování pocitu vlastní hodnoty a důstojnosti ► Umožňuje rodinám seniorů úlevu od náročné práce a pomáhá jim udržet jejich zaměstnání

4 Pro koho bude naše služba určena?
►Stacionář bude poskytovat ambulantní a pobytové služby seniorům a osobám,které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje trvalou péči jiné osoby. ►V zamýšlené koncepci chceme , aby sloužil přednostně občanům Říčan a okolních spádových obcí

5 Cíle služby ►Rozvoj soběstačnosti zejména v oblasti sebeobsluhy a sociální dovednosti ►Podpora uživatele k samostatnosti a nezávislosti na pomoci druhých ►Rozvoj schopnosti,dovednosti a silných stránek každého uživatele a jejich využití k jeho prospěchu

6 Jaké služby bude stacionář poskytovat?
►Poskytnutí stravy ►Podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ►Podpora při osobní hygieně ►Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ►Sociálně terapeutická činnost ►Podpora při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ►Zajištění služeb podle přání uživatelů (kadeřník,pedikůra aj.)

7 Kde bude stacionář umístěn ?
►Byla vyhlášena architektonická soutěž ,stacionář bude součástí komplexu sociálních služeb na Komenského náměstí ►Jako ideální v rámci komplexnosti sociálních služeb ve městě, je přímé spojení s již existující „malou“ budovou DPS

8 Jak bude stacionář vypadat ?
►V zadání pro architekty je stacionář koncipován jako přízemní bezbariérová budova na pozemku města, spojená krytou chodbou s budovou DPS ►Kapacita na každý den ve stacionáři je místa ►Kromě zázemí pro denní činnosti má část „odpočinkovou“ ►V zadání jsou též dva dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, které budou sloužit k rozšíření služeb – tzv. odlehčovací službě.

9 Co je to odlehčovací služba ?
►Kromě možnosti péče o seniory denně, nám odlehčovací služba umožňuje několikrát do roka udělat nepřetržitou cca 14 denní službu, kdy si mohou rodiny starající se o své rodiče naplánovat svou dovolenou a budou vědět, že je po celou tuto dobu o rodiče dobře postaráno

10 Jaký bude další postup ? ►MÚ v Říčanech zpracoval investiční záměr. V současné době probíhá architektonická soutěž na stacionář. ►Financování stavby musí být vícezdrojové, město se bude podílet na stavbě cca 30%. ►Byla vyhlášena a probíhá veřejná sbírka ve prospěch stacionáře- k dnešnímu dni bylo na účet sbírky připsáno cca ,-kč. ► Je podepsána darovací smlouva od štědrého dárce na celkovou částku 5 milionů korun.

11 Co říci závěrem ? Tak by mohl stacionář vypadat podle studie,po mnoha jednáních v zadání pro architekty bylo upuštěno od horní terasy z důvodu bezpečnosti.

12 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "DENNÍ STACIONÁŘ OLGA."

Podobné prezentace


Reklamy Google