Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M I N U L Ý Č A S NEPRAVIDELNÁ SLOVESA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M I N U L Ý Č A S NEPRAVIDELNÁ SLOVESA."— Transkript prezentace:

1 M I N U L Ý Č A S NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

2 Préteritum se nejčastěji užívá:
v souvislém vyprávění, ve vzpomínkách – v beletristických dílech, v pohádkách ve zprávách, hlášení v novinách, v rádiu pro vyjádření minulého času u pomocných a modálních sloves ve vazbě es gibt ve spojení s plusquamperfektem

3 Préteritum silných sloves
u silných sloves dochází v préteritu ke změně kmenové samohlásky: sprechen – er sprach schlafen – wir schliefen schreiben – ich schrieb tvar 1. a 3. os. č. j. přibírá nulovou koncovku – ich ging, er ging v ostatních koncovkách se koncovky shodují s koncovkami v přítomném čase

4 Préteritum silných sloves
končí-li kmen souhláskou –d, -t nebo sykavkou, může se mezi kmenen a osobní koncovkou objevit vložené –e-: halten – du hielt-e-st/hieltst, ihr hielt-e-t/hielt, lesen – du las-e-st/last silná slovesa lze podle střídání kmenové samohlásky v infinitivu, préteritu a perfektu rozdělit od několika skupin

5 Jak časujeme silná slovesa v préteritu?
SPRECHEN - mluvit ich sprach du sprachst er sprach wir sprachen ihr spracht sie sprachen FAHREN - jet ich fuhr du fuhrst er fuhr wir fuhren ihr fuhrt sie fuhren

6 Shrnutí Ich sprach schnell. Er las den Brief noch einmal.
Wir gaben es ihm. Gingst du nach Hause? Ich flog nach Italien. Bliebst du in der Schule? Wir kamen zu spät. Ich schlief im Hotel.

7 Perfektum silných sloves
pro vyjádření minulého děje má němčina kromě préterita další minulý čas – perfektum vyskytuje se v běžné komunikaci, v rozhovoru. Oblast jeho používání se v současné době stále rozšiřuje vyjímku tvoří způsobová a pomocná slovesa, u nichž pro vyjádření minulosti převažuje préteritum

8 Perfektum silných sloves
perfektum silných sloves se skládá z tvarů přítomného času pomocných sloves SEIN nebo HABEN a z příčestí minulého plnovýznamového slovesa: ich habe gefunden - našel jsem er ist gelaufen – spal příčestí minulé u silných sloves se tvoří: předpona ge- + kmen perfekta + koncovka –en: kommen – ge-komm-en bleiben – ge-blieb-en

9 Perfektum silných sloves
pro tvorbu minulých příčestí silných sloves s odlučitelnou nebo neodlučitelnou předponou platí tatáž pravidla jako pro tvoření příčestí u slabých sloves s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou (s vyjímkou koncovky – en u silných sloves): er hat eingeladen er hat sich entschieden

10 Časování nepravidelných sloves v perfektu
bleiben – zůstat ich bin geblieben du bist geblieben er ist geblieben wir sind geblieben ihr seid geblieben sie sind geblieben einladen - pozvat ich habe eingeladen du hast eingeladen er hat eingeladen wir haben eingeladen ihr habt eingeladen sie haben eingeladen

11 Minulý čas silných sloves
minulé časy silných sloves se musíme u každého slovesa dobře naučit podle změny kmenové samohlásky v préteritu a v příčestí minulém dělíme silná slovesa do pěti skupin toto dělení nám pomůže odhadnout na základě kmenové samohlásky v infinitivu její změnu v préteritu, popř. v perfektu

12 Shrnutí Er hat jeden Tag Zeitung gelesen. Každý den četl noviny.
Das Kind ist schon eingeschlafen. Dítě už usnulo. Der Bus ist gerade abgefahren. Autobus právě odjel. Die Jungen haben gestern ferngesehen. Chlapci se dívali na televizi. Hast du ihm das Buch schon gegeben? Už jsi mu dal tu knihu?

13


Stáhnout ppt "M I N U L Ý Č A S NEPRAVIDELNÁ SLOVESA."

Podobné prezentace


Reklamy Google