Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Německý jazyk - gramatika Slovesa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Německý jazyk - gramatika Slovesa"— Transkript prezentace:

1 Německý jazyk - gramatika Slovesa
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu: VY_22_INOVACE_NEJ-GRAMATIKA-14 Tematický celek (sada): Německý jazyk - gramatika Téma (název) materiálu: Slovesa Předmět: Německý jazyk Ročník / Obor studia: 1. – 4. ročník / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Alena Šulgánová, Anotace: Rozdělení sloves, infinitivy, příčestí minulé Metodický pokyn: Prezentace v powerpointu určena k promítaní na interaktivní tabuli Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 Slovesa - Verben

3 Rozdělení sloves Německá slovesa dělíme na pravidelná a nepravidelná
V rámci tohoto rozdělení rozlišujeme pět skupin:  pomocná slovesa, slabá slovesa, silná slovesa, způsobová slovesa smíšená slovesa.

4 infinitiv V němčině jsou čtyři infinitivní tvary. Dva činné: infinitiv přítomný - končí na –en: kaufen, machen, kommen infinitiv minulý – skládá se z příčestí minulého a z infinitivu pomocného slovesa haben nebo sein: gekauft haben, gemacht haben, gekommen sein Dva trpné: infinitiv přítomný – skládá se z příčestí minulého a slovesa werden: gekauft werden, gemacht werden infinitiv minulý - skládá se z příčestí minulého + worden sein: gekauft worden sein

5 Prostý infinitiv se vyskytuje
a) po způsobových slovesech Ich muss schon gehen. b) po slovesech bleiben, lassen – Bleib sitzen! Lass das liegen! c) po slovesech smyslového vnímání jako sehen, hören, spüren, fühlen – Ich höre sie kommen. Ich sehe ihn kommen. d) po slovesech pohybu jako gehen, kommen, fahren, fliegen – Wir fahren einkaufen. Er geht schlafen. e) po slovesech lernen, lehren, helfen, heißen, pokud není rozvitý – Ich helfe dir aufräumen. Wir lehren ihn Auto fahren. f) po slovesu brauchen je užití fakultativní – Du brauchst nicht (zu) lügen. g) po slovesech finden, machen, schicken, legen, haben, sein ve zvláštních případech – Er schickt sie schlafen. Ich fand das Kind auf der Straße liegen.

6 Infinitiv závislý Infinitiv závislý je spojen spojovacím výrazem zu, který se klade před infinitiv a píše se odděleně. U sloves s odlučitelnou předponou se vkládá mezi předponu a sloveso. Následuje-li po sobě několik závislých infinitivů, stojí zu jen u posledního. Příklady: Er versprach, uns einen Brief zu schicken. Das Kind versprach aufzuräumen. Infinitiv závislý se vyskytuje např. po slovesech: anfangen, beginnen, aufhören, vergessen, versprechen, gelingen, versuchen, sich lohnen, sich bemühen. Infinitiv závisí: a) na slovese: Wir denken nicht daran, mitzugehen. b) na podstatném jméně: Ich habe die Absicht, nach Italien zu fliegen. c) na přídavném jméně: Es ist nicht leicht, alles gut zu machen

7 Haben + infinitiv s zu Spojení slovesa haben + infinitiv s zu vyjadřuje, že podmět má povinnost, možnost něco učinit. Příklady: Was hast du zu berichten?/ Co máš vyřídit? Ich habe etwas zu schreiben./ Mám něco napsat. Sein + infinitiv s zu Zvláštní význam má spojení sein + infinitiv s zu. Označuje trpnou možnost nebo nutnost. Překládá se do češtiny výrazy: je možno, je nutno, lze, je třeba, je patrno. Příklady: Der Antrag ist auszufüllen. / Žádost je třeba vyplnit.

8 příčestí Příčestí přítomné se tvoří od infinitivu přítomného připojením –d. Má činný význam jako český přechodník přítomný: kochend – vařící se, schreibend – píšící, singend – zpívající, schweigend – mlčky Příčestí minulé označuje již ukončený děj, v přívlastku se skloňuje jako přídavné jméno.Tvoří se předponou ge- slovesným kmenem – koncovkou –t (u slabých sloves) nebo koncovkou –en a změnou kmenové samohlásky (u silných sloves): ge + kauf + t = gekauft, ge + blieb + en = geblieben. Předpona ge- v příčestí minulém není: u sloves s neodlučitelnými předponami: verkauft, bekommen, entschuldigt u sloves se dvěma předponami: ausverkauft, anerkannt u sloves končících na –ieren: studiert, diktiert U sloves s odlučitelnou předponou se vkládá ge- mezi přeponu a kmen: eingekauft, vorgestellt, abgefahren, mitgenommen

9 Použité zdroje Česko – německý, německo – český slovník, Nakladatelství Olomouc, kolektiv autorů, vydáno v roce 1997, ISBN Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Německý jazyk - gramatika Slovesa"

Podobné prezentace


Reklamy Google