Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: PaedDr. Hana Mikolajková Datum: 12.05.2012 Název: VY_32_INOVACE_8.2.16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: PaedDr. Hana Mikolajková Datum: 12.05.2012 Název: VY_32_INOVACE_8.2.16."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: PaedDr. Hana Mikolajková Datum: 12.05.2012 Název: VY_32_INOVACE_8.2.16 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Préteritum sloves nepravidelných-prezentace Téma: Préteritum sloves nepravidelných-prezentace Anotace: "DUM; Prezentace slouží k vysvětlení nového gramatického učiva.Žáci se interaktivně, ústně i písemně seznamují s novým učivem.

2 TVORBA PRÉTERITA U NEPRAVIDELNÝCH SLOVES V préteritu se často mění kmenová samohláska. Podle této změny a změny kmenové samohlásky v příčestí minulém-perfektu dělíme silná slovesa do pěti základních skupin. 1.skupina 2.skupina 3.skupina 4.skupina 5.skupina ie - o - o ei –i(e)-i(e) a –i(e)-a i – a - e e – a - e a – u - a i - a - u e – a - o i - a – o Pozn.: první písmeno znamená kmenovou samohlásku v infitinivu,např. z ie hen, fl ie gen, druhé písmeno znamená novou kmenovou samohlásku v préteritu,např. ich z o g, ich fl o g

3 1.skupino-ie-o-o2.skupina-ei-i(e)-i(e)3.skupina-a-i(e)-a, a-u-a bieten...(ich)..botbleiben..(ich)..blieblassen…………lieβ fliegen……….flog schlieβen……schloss heiβen………..hieβ schreiben…….schrieb fallen………….fiel halten…………hielt schieβen…….schoss ziehen……….zog schreien……..schrie steigen……….stieg raten…………..riet schlafen……….schlief wiegen……….wogscheinen……..schienbraten…………briet flieβen……….flossleien………….liehfahren………….fuhr schweigen……schwiegwaschen……….wusch schlagen……….schlug Třetí písmeno znamená kmenovou samohlásku v druhém minulém čase-perfektu-ten se v této prezentaci ale neřeší! Příklady nejznámějších sloves daných skupin - jen infinitiv a préteritum-1.os.č.j. Příklady nejznámějších sloves daných skupin - jen infinitiv a préteritum-1.os.č.j.

4 4.skupina-i(e)-a-e, i-a-u 4.skupina-i(e)-a- o 5.skupina-e-a-e, e-a-o bitten...(ich)….batbeginnen(ich)..begannessen…………..aβ liegen………….lag sitzen………….saβ gewinnen……gewann schwimmen.schwamm geben………….gab lesen…………..las finden………...fand singen…………sang sehen…………..sah fernsehen……...sah fern springen………sprangmessen…………maβ trinken………..trank 5.skupina-e-a-e, e-a-o nehmen………..nahm sterben………..starbsprechen……….sprach treffen…………trafstehen………….stand Příklady nejznámějších sloves daných skupin - jen infinitiv a préteritum-1.os.č.j.

5 1. ich blieb 1.ich fuhr 2. du bliebst 2.du fuhrst 3. er blieb 3.er fuhr 1. wir blieben 1.wir fuhren 2. ihr bliebt 2.ihr fuhrt 3. sie blieben 3.sie fuhren PAMATUJ !! PAMATUJ !! 1. A 3. OSOBA JEDNOTNÉHO ČÍSLA JSOU SHODNÉ A BEZ KONCOVKY.O STATNÍ TVARY MAJÍ SVÉ PRAVIDELNÉ KONCOVKY

6 PAMATUJ!!! P RO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ PRÉTERITA NEPRAVIDELNÝCH SLOVES SE UČ SLOVESA PO SKUPINÁCH ! Př.: 1.skupina,pak 2.skupina… Zkus si zapamatovat nejvíce frekventovaná slovesa z různých skupin-jsou to tato: gehen,,sprechen.lesen,sehen, essen,schreiben,fahren,kommen ich ging ich sprach ich lasich sahich aβ ich schrieb, ich fuhr ich kam gehen-ich ging,sprechen-ich sprach, lesen-ich las, sehen-ich sah, essen-ich aβ, schreiben-ich schrieb, fahren-ich fuhr, kommen -ich kam

7 P OUŽITÁ LITERATURA : V ĚRA H ÖPPNEROVÁ,N ĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 2 G IORGIO M OTTA, DIREKT 2, KLETT NAKLADATELSTVÍ


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: PaedDr. Hana Mikolajková Datum: 12.05.2012 Název: VY_32_INOVACE_8.2.16."

Podobné prezentace


Reklamy Google