Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VI.A SKUPINA CHALKOGENY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VI.A SKUPINA CHALKOGENY."— Transkript prezentace:

1 VI.A SKUPINA CHALKOGENY

2 ó slečno sejměte též podprsenku
ochrana Slávkovi selhala, Tereza počala O, S, Se, Te, Po

3 KYSLÍK výskyt: ve vzduchu 21% ve vodě
v nerostech: ………..………………..(……………………..… ) v živých organismech oxidy, křemičitany živec, křemen

4 KYSLÍK - modifikace O2 ……………………………………., který dýcháme molekula
výroba – příprava – rozkladem sloučenin obsahujících hodně kyslíku KClO3 → O KNO3 → O2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 H2O2 → O2 použití: ………………., ……………………… bezbarvý nejedovatý plyn O=O zkapalněním a destilací vzduchu 2 2 2 KNO2 2 KCl 3 2 2 2 H2O lékařství sváření

5 KYSLÍK - modifikace O3 ………………….. plyn charakteristického zápachu
v ……………………., ochrana proti ……………….. oxidační činidlo O3 → O2 + O využití k …………………………… (např. pitné vody) příprava – elektrickým výbojem v kyslíku molekula namodralý ozonosféře UV záření bělení a desinfekci

6 OXIDY kyselé – reakcí s vodou tvoří ……………… (………., SO2, SO3, NOx)
P4O10 kyseliny kyselé – reakcí s vodou tvoří ……………… (………., SO2, SO3, NOx) …………………. - reakcí s vodou tvoří hydroxidy (………., Na2O, BaO) ………………….. – reagují s kyselinami i s hydroxidy za vzniku solí (ZnO, …………, Cr2O3) neutrální – s vodou …………………….. (CO) zásadité CaO amfoterní Al2O3 nereagují

7 SÍRA výskyt: síra sulfidy (…………………………….…) sírany (……………………….)
živé organismy pyrit, chalkopyrit sádrovec, baryt

8 SÍRA - modifikace kosočtverečná
jednoklonná obě se skládají z molekul ………. ………….. - plastická síra a sirný květ S8 amorfní

9 SÍRA - sloučeniny SO2 bezbarvý, štiplavý jedovatý plyn
vzniká hořením síry …………………… s vodou reaguje na kyselinu ……………………………… SO3 vzniká oxidací SO2: ………………………………… s vodou reaguje na kyselinu …………………………….. prudká exotermní reakce S + O2 → SO2 SO2 + H2O → H2SO3 SO2 + O2 → SO3 SO3 + H2O → H2SO4

10 SÍRA - sloučeniny H2S …………………………..
sirovodík, sulfan H2S ………………………….. ……………………………………………………… po zkažených vejcích, rozpustný ve vodě → …………………………… redukční činidlo soli – ……………. ………, ………………………… ………. H2SO3 slabá kyselina, spíše SO2*H2O soli – ………………… ……….. ……………………….. ……….. jedovatý bezbarvý plyn páchnoucí sirovodíková voda sulfidy S-II hydrogensulfidy HS-I siřičitany (SO3)-II hydrogensiřičitany (HSO3)-I

11 SÍRA - sloučeniny H2SO4 ………….., silná kyselina, žíravina
důležitá pro …………………, výrobu ……………………………… prodává se jako ………………… nebo oleum (25-65% roztok …………………………) výroba: oxidace SO2 → SO3 katalyzuje …………, rozpouštění SO3 v H2SO4 → koncentrovanější H2SO4 → oleum má silnou ………….. k vodě, odnímá organickým látkám vodu → ………………………………… oxidační činidlo soli – ………… ………….., ………………………… …………….. vitriol barviv, léčiv, výbušnin chemický průmysl 96% roztok SO3 v H2SO4 V2O5 afinitu uhelnatění (zčernání) (SO4)-II (HSO4)-I sírany hydrogensírany

12 SÍRA - sloučeniny H2S2O3 kyselina ……………….., nestálá kyselina
stálé jsou jen soli – ……………………. ………… působením oxidačních činidel se oxidují 2 Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI Na2S2O3 ………………………….. – ……………… v ČB fotografii thiosírová (S2O3)-II thiosírany Ustalovač tvoří komplex se stříbrnými ionty neosvětleného AgBr, rozpouští je a dostává pryč (AgBr je jinak nerozpustný, vodou to nejde). Tam, kde bylo osvětleno a AgBr zreagoval na Ag, stříbro zůstává. 2 Na2S2O3 + AgBr → Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr ustalovač thiosíran sodný

13 SELEN výskyt: …………….., společně s rudami ………… polovodič
selenidy síry výskyt: …………….., společně s rudami ………… polovodič využití – …………… sloučeniny: H2Se plyn rozpustný ve vodě → kyselina ………………………. (silnější než …………………………) H2SeO4 – silnější než – rozpouští zlato kopírky selenovodíková sirovodíková H2SO4

14 TELLUR výskyt: ……………….., společně s rudami ……. polovodič telluridy
síry výskyt: ……………….., společně s rudami ……. polovodič

15 POLONIUM výskyt: nerost ………………….. ……………………….. kov smolinec
radioaktivní


Stáhnout ppt "VI.A SKUPINA CHALKOGENY."

Podobné prezentace


Reklamy Google