Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_404.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_404."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_404 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření:20. 1. 2014

2 Vzdělávací oblast:Přírodovědné vzdělávání Tematická oblast:Síra Předmět:Chemie Anotace:Prezentace je věnována síře. Studenti se seznámí s výskytem a zdroji síry v přírodě. Studenti popisují sloučeniny síry a její využitím v průmyslu. Klíčová slova:Síra, chalkogeny, sulfan. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 SÍRA

4 Síra  vyskytuje se v několika modifikacích nejčastěji jako osmi atomová molekula S 8  nachází se jako volná v blízkosti sopek  síra tvoří přibližně 0,03–0,09 % zemské kůry  hlavní oblasti těžby síry jsou Polsko, Kazachstán a USA  tvoří součást sopečných plynů a zemin  je součástí těl rostlin a živočichů  nejrozšířenější je vázaná na kovové prvky ve formě sulfidů  sulfidy  binární sloučeniny síry a kovového prvku  síra má oxidační číslo –II  využívají se pro získávání rud

5  síra je poměrně reaktivní prvek-přímo se slučuje se všemi prvky kromě vzácných plynů, dusíku, telluru, jodu, iridia, platiny a zlata  reakce:  čistým kyslíkem síra za normální teploty nereaguje, stejně jako s dusíkem  síra hoří na vzduchu modrým plamenem za vzniku oxidu siřičitého SO 2  reaguje s kyselinami, které mají oxidační vlastnosti:  S + 2 HNO 3 → H 2 SO 4 + 2 NO

6 nejvýznamnější sloučeniny  sulfid zinečnatý – sfalerit  disulfid železnatý – pyrit  sulfid olovnatý – galenit  sulfid rtuťnatý – cinabarit (rumělka)  chalkopyrit – směsný sulfid mědi a železa  nejznámějším minerálem je sádrovec – dihydrát síranu vápenatého  síra se v poměrně značném množství vyskytuje i v horninách organického původu – v uhlí a ropě  vyskytuje se v různých bílkovinách  aminokyselina cystein či metionin  tvoří v proteinech Fe-S struktury, je součástí koenzymu A a různých vitamínů

7 Sulfan  H 2 S dříve používaný název sirovodík  bezbarvý, silně jedovatý plyn štiplavého zápachu  v malém množství je obsažen ve vzduchu  uvolňuje se při sopečné činnosti  používá se v analytické chemie  důkazní reakce kationtů  sulfátový způsob  je součástí minerálních vod (Piešťany, Trenčianské Teplice)

8 Oxid siřičitý  vzniká hořením síry na vzduchu  bezbarvý, jedovatý, silně zapáchající plyn  uvolňuje se do ovzduší při hoření paliv s velkým obsahem síry  způsobuje kyselé deště, podporuje korozi kovů, dopad na lidské zdraví (zasažení průdušek, rozedma plic)  ničí mikroorganismy  používá se por výrobu oxidu siřičitého

9  použití:  síření sudů  síření sušeného ovoce  výroba kyseliny sírové  odbarvování látek  chladírenství

10 Zdroje a literatura  Zdroje:  WIKIPEDIE. síra [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra  Obrázky:  WIKIPEDIE. oxid siřičitý [online]. [cit. 17.1.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_si%C5%99i%C4%8Dit%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_si%C5%99i%C4%8Dit%C3%BD  Literatura  BLAŽEK, Jaroslav; FABINI, Ján. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Praha: SPN, 2005, ISBN 80-7235-104-4.  BANÝR, Jiří; BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-85937-46-8.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_404."

Podobné prezentace


Reklamy Google