Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček / 603 426 627.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček / 603 426 627."— Transkript prezentace:

1 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

2 PROGRAM CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací 1.Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2.Mezinárodní studijní programy na VUT v Brně 3.Vzdělávání v rámci ESF projektů 4.Centrum podpory projektů VUT v Brně 5.Diskuze 6.Oběd

3 CÍLE CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací 1.Získat zpětnou vazbu k internímu vzdělávání zaměstnanců 2.Informovat o organizačním zajištění 3.Představit mezinárodní studijní programy na VUT v Brně 4.Představit Centrum podpory projektů VUT v Brně

4 Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Od roku 2004, CEVAPO-ICV Vlastimil Bejček, bejcek@cpp.vutbr.cz Zdena Mansourová, mansourova@lli.vutbr.czbejcek@cpp.vutbr.czmansourova@lli.vutbr.cz 1-2 mil. Kč ročně + zdroje z ESF, OP VK, OP VK PO 2-2. výzva IV. Q vedení fakult a součástí + ředitelé ústavů + průzkum příprava rozpočtu, AS VUT v Brně, realizace (únor-prosinec) On-line průzkum zájmu a registrace Registrace do newsletteru Interního vzdělávání Harmonogram vypsaných kurzů

5 Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací On-line průzkum zájmu a registrace http://www.lli.vutbr.cz/pruzkum2010 Jazykové kurzy Kurzy projektového řízení Počítačové dovednosti Softskills Pedagogické kurzy Další témata http://www.lli.vutbr.cz/pruzkum2010

6 Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Registrace do newsletteru Interního vzdělávání http://www.lli.vutbr.cz/zasilani-novinek http://www.lli.vutbr.cz/zasilani-novinek

7 Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Harmonogram vypsaných kurzů http://www.lli.vutbr.cz/interni-vzdelavani http://www.lli.vutbr.cz/interni-vzdelavani

8 Vzdělávání v rámci ESF projektů Název projektu Inovace mezinárodních studijních programů brněnských univerzit Doba realizace 05/2009 – 04/2012 Rozpočet15,9 miliónu Kč RealizaceICV, Ing. Roman Molík, MBA CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

9 Mezinárodní studijní programy na VUT v Brně CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Inovace tréninkového programu, manuálu a podpůrných nástrojů pro lektory mezinárodních studijních programů Trénink vedoucích lektorů mezinárodních studijních programů (5 z VUT, 5 z MU) Trénink vedoucích modulů mezinárodních studijních programů (20 z VUT, 30 z MU), Trénink lektorů mezinárodních studijních programů (50 z VUT, 70 z MU), Trénink administrativních a organizačních pracovníků zabezpečujících mezinárodní studijní programů (7 z VUT a 7 z MU)

10 Vzdělávání v rámci ESF projektů Název projektu Systém interního vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců VUT v Brně Doba realizace 04/2009 – 03/2012 Rozpočet11 miliónu Kč RealizaceICV, Ing. Vlastimil Bejček, CSc. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

11 Vzdělávání v rámci ESF projektů Systém interního vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců VUT v Brně http://www.lli.vutbr.cz/op-vk-22 CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

12 Vzdělávání v rámci ESF projektů 1.Tým pro přípravu a řízení projektů 25 (20) 2.Tým kvality 25 (5) 3.Tým pro přípravu studijních programů v cizím jazyce 70 (6) 4.Tým nastupujících akademických pracovníků 40 (16) 5.Tým pro inovaci studijních programů 17 (2) 6.Tým pro implementaci high-technologií 45 (1) 7.Tým marketingu 25 (8) CELKEM247 účastníků CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

13 Vzdělávání v rámci ESF projektů 1. Tým pro přípravu a řízení projektů – 25 účastníků Tým absolvuje vzdělávací moduly odpovídající systému přípravy na certifikaci „Certifikovaný projektový praktikant“(Certified Project Management Associate) podle IPMA (International Project Management Association). Výstupem vzdělávacího procesu bude připravený certifikovaný projektový tým pro přípravu a řízení vědeckovýzkumných i vzdělávacích projektů na VUT v Brně. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

14 Vzdělávání v rámci ESF projektů 2. Tým kvality – 25 účastníků Metody a systémy zajišťování kvality Šíření kultury kvality Kvalitativní a kvantitativní analýzy Výstupem vzdělávacího procesu bude připravený tým, který bude základem Rady pro zajišťování kvality na VUT v Brně, jejímž trvalým úkolem bude vybudování, udržování a neustálé zlepšování kvality v hlavních, podpůrných a servisních procesech. Zajišťování excelence činností představuje jednu z klíčových oblastí zdůrazněných v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VUT v Brně. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

15 Vzdělávání v rámci ESF projektů 3. Tým pro přípravu studijních programů v cizím jazyce – 70 účastníků Jedním z dlouhodobých cílů univerzity je internacionalizace výuky a vznik nových joint degree programů atd. Do jazykového vzdělávání bylo v minulosti investováno mnoho milionů, přesto se nabídka těchto studijních programů výrazně nerozšířila. Proto je cílem tohoto týmu zdokonalit se v prezentačních dovednostech, zmapovat silné a slabé stránky studijních programů a navrhnout další strategii a vzdělávání pro jejich rozšíření. Tým absolvuje vybrané vzdělávací moduly odpovídající stupni znalosti jazyka a oborové specializaci. Výstupem vzdělávacího procesu bude připravený tým pro realizaci studijních programů v cizím jazyce. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

16 Vzdělávání v rámci ESF projektů 3. Tým pro přípravu studijních programů v cizím jazyce – 70 účastníků Prezentační dovednosti v AJ Slovní zásoba pro prezentaci v AJ Témata: obchod, marketing, SWOT analýza, Podpora konzultacemi prostřednictvím e-mailu, diskusní skupiny, SLK CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

17 Vzdělávání v rámci ESF projektů 4. Tým nastupujících akademických pracovníků – 40 účastníků Interní doplňující pedagogické studium (DPS) pro nastupující pedagogické pracovníky je nástrojem k získání především pedagogických dovedností. Kromě pedagogických předmětů zahrnuje i témata orientovaná přímo na pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost univerzity. Účastníci získají osvědčení o absolvování DPS. V roce 2009 a 2010 bude otevřeno studium vždy pro 20 posluchačů. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

18 Vzdělávání v rámci ESF projektů CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Cíl studia Cílem studia je poskytnout pedagogům VUT ucelené pedagogické vzdělání tak, aby doplňovalo jejich profesní znalosti, především technického zaměření a umožnilo jeho efektivnější využití ve vzdělávacím procesu.

19 Vzdělávání v rámci ESF projektů CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Organizace a trvání studia Zahájení výuky 25.9. 2009, 12:30 hodin Výuka bude probíhat každý lichý pátek. Pravděpodobné ukončení je naplánováno na den 5.3. 2010. Obhajoby vlastních prací a závěrečné zkoušky budou probíhat na přelomu měsíce květen / červen 2010. Místem výuky je ICV – Rybkova 1, 7. patro – uč. 808.

20 Vzdělávání v rámci ESF projektů CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Program studia Předkládaný program studia zahrnuje 3 hlavní oborové okruhy. Každý z okruhů obsahuje několik tematických bloků. Prezenční výuka je tvořena celkem 88 hodinami.

21 Vzdělávání v rámci ESF projektů CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Pedagogicko-didaktický okruh PŘEDMĚTLEKTORHOD. DOTACE Distanční vzdělávání a e-learningMgr. Monika Ambrožová8 Moderní výukové metodyMgr. Pavel Pecina, Ph.D.12 Obecná didaktika pro vš. učiteleMgr. Silvie Malá12 PedagogikaMgr. Silvie Malá4 Pedagogická tvořivost na VŠMgr. Pavel Pecina, Ph.D.4 Didaktika technických předmětůMgr. Pavel Pecina, Ph.D.12

22 Vzdělávání v rámci ESF projektů CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Psycho-sociální okruh PŘEDMĚTLEKTORHOD. DOTACE Komunikace a sociální interakce ve VŠ výuce Mgr. Silvie Malá4 Trénink komunikačních dovedností a řešení konfliktů Jana Látalová, MBA8 Duševní hygiena pro VŠ učitele PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. 8

23 Vzdělávání v rámci ESF projektů CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Pedagogicko-právní okruh PŘEDMĚTLEKTORHOD. DOTACE RétorikaThMgr. Milan Klapetek 8 Právní minimum pro VŠ pedagoga upřesníme8

24 Vzdělávání v rámci ESF projektů Metody výuky Studium je vedeno prezenční formou, ale předpokládá se i řízené samostudium účastníka. Prezenční výuka je vedena formou bloku, rozumí se celek po dvou až čtyřech vyučovacích hodinách. Vyučovacími metodami a formami budou přednášky, cvičení, workshopy, kooperativní dílny, výklad, případové studie, diskusní fóra apod. Účastník má současně v průběhu svého samostudia možnost využít konzultací s pedagogy, zvláště v průběhu tvorby závěrečné písemné práce. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

25 Vzdělávání v rámci ESF projektů 5. Tým pro inovaci studijních programů – 17 účastníků Prezentační techniky E-learning Moodle Co je to inovace, kreativita Inovace marketingu Inovace organizační – mezioborové vazby Inovace procesu – výuky Inovace strategie Inovace technologie – e-learning Portálové technologie CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

26 Vzdělávání v rámci ESF projektů 6. Tým pro implementaci High-technologií – 45 účastníků K inovaci studijních programů nemůže dojít bez aplikace moderních technologií v celém životním cyklu návrhu výrobku, služby atp. V rámci tohoto týmu dojde k rozšíření znalostí v oblasti konstrukce (CAD), verifikace návrhu (FEA), výrobě (CAM), prototypování (RP), řízení životního cyklu (PLM) atd. Součástí vzdělávání budou mj. konkrétní softwarové produkty společnosti Autodesk, která je strategickým partnerem VUT v Brně v oblasti digitálního navrhování. Účastníci získají celosvětově platný certifikát Autodesk Certificate of Completion. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

27 Vzdělávání v rámci ESF projektů 6. Tým pro implementaci High-technologií – 45 účastníků AutoCAD Strojírenství AIP Stavebnictví Revit PLM FEM RP CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

28 Vzdělávání v rámci ESF projektů 7. Tým marketingu – 25 účastníků Tým absolvuje vybrané moduly systému přípravy marketingových pracovníků, tak aby účastníci získali certifikační osvědčení na základě hodnotících standardů CIMA. Výstupem vzdělávacího procesu bude připravený certifikovaný tým a marketingová strategie VUT v Brně. Oblast marketingu je jednou z klíčových oblastí zdůrazněných v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VUT v Brně. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

29 Vzdělávání v rámci ESF projektů http://www.lli.vutbr.cz/op-vk-22 Tým pro přípravu a řízení projektů Tým kvality Tým pro přípravu studijních programů v cizím jazyce Tým nastupujících akademických pracovníků Tým pro inovaci studijních programů Tým pro implementaci high-technologií Tým marketingu CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

30 Centrum podpory projektů VUT v Brně Od 9.9. 2009 má Centrum podpory projektů VUT v Brně nové sídlo na adrese Kounicova 966/67a, 601 90 Brno. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Umístění

31 Centrum podpory projektů VUT v Brně klapkajméno místnost funkce 4640Bejček Vlastimil, Ing., CSc. 125a ředitel 603 426 627 4643Tomešová Lucie, Ing.123 manažer NEIP 4644Hladovcová Petra, Ing. 124 manažer IP 4646Bučková Petra 126 finanční manažer CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Zaměstnanci

32 Centrum podpory projektů VUT v Brně WEB CPP http://www.cpp.vutbr.cz CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

33 Centrum podpory projektů VUT v Brně Zabezpečená sekce http://www.cpp.vutbr.cz CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

34 Centrum podpory projektů VUT v Brně Informační podpora sledování výzev, přenos informací Metodická podpora organizace seminářů, workshopů, kurzů Ekonomická a právní podpora Finanční poradenství, smlouvy atp. CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Činnost CPP

35 Centrum podpory projektů VUT v Brně CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Rektor VUT v Brně Prorektor pro tvůrčí rozvoj CPP Projektový manažer investičních projektů Prorektor pro studijní záležitosti CPP Projektový manažer neinvestičních projektů Kvestor CPP Finanční manažer CPP Ředitel + asistent CPP Portfolio manažer

36 Centrum podpory projektů VUT v Brně Děkuji za pozornost CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací

37 Centrum podpory projektů VUT v Brně CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ...váš partner pro získání dotací Dotazy Prezentace na webu


Stáhnout ppt "VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček / 603 426 627."

Podobné prezentace


Reklamy Google