Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Peter Podoba Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnická zařízení Tematická oblast:Údržba elektrických zařízení Téma:PLC LOGO! Siemens – funkce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Peter Podoba Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnická zařízení Tematická oblast:Údržba elektrických zařízení Téma:PLC LOGO! Siemens – funkce."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Peter Podoba Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnická zařízení Tematická oblast:Údržba elektrických zařízení Téma:PLC LOGO! Siemens – funkce SF1 Ročník:4. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_10.1.9.ELE Anotace: Popis skupiny základních sekvenčních funkcí PLC LOGO! firmy Siemens. Materiál je určen pro žáky oboru Mechanik elektrotechnik. Je určen pro praktická cvičení na výukových panelech. Vlastní schémata provázejí žáka krok za krokem úzce specializovaným tématem a usnadňují jeho porozumění. Multimediální výuka se stává názornější a podporuje zájem a aktivitu i u slabších žáků. Metodický pokyn: Prezentace je primárně určena pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 funkce V programovacím módu nabízí LOGO! k použití tyto skupiny funkcí: LOGO! 12/24 RC Co: Seznam konektorů (Connector). GF: Seznam základních funkcí (AND, OR,..). SF: Seznam zvláštních funkcí (time, analog,..). BN: Seznam vytvořených bloků v programu.

3 Funkce Co Konstanty a konektory Co: LOGO! 12/24 RC Digitální vstupy: I1 … I24 Analogové vstupy: AI1, AI2, AI3, AI4 Příznakové bloky: M nebo AM. Jsou to virtuální výstupy Digitální výstupy : Q1 … Q16 Analogové výstupy: AQ1, AQ2 Konstantní úrovně: hi, lo, x

4 SF – časy (1) Speciální funkce LOGO! 12/24 RC Speciální funkce jsou funkce časového spínače, remanence a různé nastavení parametrů pro přizpůsobení programu. S (Set – nastavit): Signál na vstupu S nastaví výstup na logickou „1“. Označení vstupů R (Reset – resetovat): Nuluje výstupy a má prioritu před všemi ostatními vstupy. Trg (Trigger – spustit): Vstup spouští funkčí cyklus. Cnt (Count – čítat): Vstup počítá vstupní impulzy.

5 SF – časy (1) LOGO! 12/24 RC Fre (Frequency – frekvence): Vstup pro vyhodnocování frekvenčních signálů. Označení vstupů Dir (Direction - směr): Vstup určuje např. směr čítání. En (Enable – povolení): Povoluje funkci bloku. Při „0“ budou ostatní signály do bloku ignorovány. Inv (Invert – invertovat): Signál na tomto vstupu invertuje výstupní signál bloku. Ral (Reset all – resetovat vše): Všechny vnitřní hodnoty budou resetovány x Vstupy označené x jsou nastaveny na nízkou úroveň.

6 SF – časy (1) LOGO! 12/24 RC Vstupní parametry Par (Parameter ): Tento vstup není pro připojení signálu. Nastavuje příslušné parametry bloku (časy, prahy pro zapnutí/vypnutí atd.). No (Cam): Tento vstup konfiguruje časové údaje. P (Priority): Definuje priority a určuje, mají-li být v módu RUN potvrzovány zprávy.

7 SF – časy (1) Zpožděné zapnutí LOGO! 12/24 RC Par Trg Q TRGSignál na vstupu spustí časovač zpožděného zapnutí. ParParametr T je čas po kterém bude výstup sepnut (při přechodu výstupního signálu z 0 na 1). Remanence: / = bez remanence R = stav je remanentní (po vypnutí napájecího napětí zůstává v paměti) QVýstup je po uplynutí specifikovaného času T sepnut, pokud je ovšemTrg stále zapnut. Výstup není sepnut, dokud nevyprší specifikovaný čas.

8 SF – časy (1) LOGO! 12/24 RC Čas parametru T může být také předvolen na základě skutečné hodnoty následujících funkcí: -analogového komparátoru -analogového prahového spouštěče -analogového zesilovače -analogového multiplexoru -analogové matematiky -regulátoru PI -čítače Parametr T

9 SF – časy (1) LOGO! 12/24 RC Parametr T T Trg Q T Při přechodu vstupu Trg z 0 na 1 se spustí čas T. Pokud je stav Trg 1 nejméně po dobu času T, je výstup nastaven na 1 po uplynutí tohoto času. Změní-li se signál na Trg do 0 před uplynutím času T, bude čas T resetován.

10 SF – časy (1) Zpožděné vypnutí LOGO! 12/24 RC TRGSignál na vstupu spustí časovač zpožděného vypnutí. ParParametr T je čas po jehož uplynutí bude výstup vypnut (při přechodu výstupního signálu z 1 na 0). QVýstup je po uplynutí specifikovaného času T vypnut. Par Trg Q R Výstup není vypnut, dokud nevyprší specifikovaný čas. RSignál na R resetuje čas zpoždění a výstup.

11 SF – časy (1) LOGO! 12/24 RC Parametr T Výstup Q je nastaven do1 v okamžiku přechodu Trg do 1. Čas T se spustí přechodem Trg do 0. Po uplynutí času T je Q nastaven do 0. Výstupem R resetujeme čas T a tím i výstup Q. T Trg Q T T R

12 Použité zdroje: SIEMENS. LOGO! 0BA6 Manuál [on line]. 2008 [cit. 2013-03-6]. Dostupné z: http://stest1.etnetera.cz/ad/current/content/data_files/automatizacni_systemy/mikrosystemy/ logo/zakladni_pristroje/manualy/manual_logo-0ba6_11-2008_cz.pdf Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Peter Podoba.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Peter Podoba Předmět/vzdělávací oblast:Elektrotechnická zařízení Tematická oblast:Údržba elektrických zařízení Téma:PLC LOGO! Siemens – funkce."

Podobné prezentace


Reklamy Google