Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Repozitář MU Mgr. Michal Petr Odbor pro akademické kvalifikace a kvalitu 10. 4. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Repozitář MU Mgr. Michal Petr Odbor pro akademické kvalifikace a kvalitu 10. 4. 2013."— Transkript prezentace:

1 1 Repozitář MU Mgr. Michal Petr Odbor pro akademické kvalifikace a kvalitu 10. 4. 2013

2 2 Důvody vzniku vykonávání majetkových práv k zaměstnaneckým dílům MU archivace zaměstnaneckých děl předcházení a odhalování plagiátorství (repozitar.cz, theses.cz, odevzdej.cz) aplikace aktivního přístupu MU v oblasti Open Access směrem k vědecké komunitě směrem ke společnosti jako celku příprava na nový programový rámec Evropské komise pro výzkum a inovace Horizont 2020, kde Open Access je jedním z jeho avizovaných základních principů

3 3 využití pro potřeby fyzických kontrol ze strany RVVI pro hodnocení výzkumných výsledků univerzity využití pro potřeby dokládání výsledků při kontrolách ze strany poskytovatelů podpory Důvody vzniku

4 4 říjen 2010: MU přistoupila k Berlínské deklaraci 2011: vývoj technického řešení repozitáře 1. 1. 2012 využívání repozitáře upraveno vnitřní normou MU Průběžné doplňování podpůrných metodických materiálů a úpravy aplikace dle potřeb, které vyplývají z praxe Historie vzniku

5 Základní principy Kdo do repozitáře díla vkládá? Sami autoři v agendě Publikace IS MU Možnost vložit soubor do repozitáře mají: zaměstnanci u svých zaměstnaneckých děl zaměstnanci u svých soukromých děl studenti u svých školních děl (ne závěrečné práce) 5

6 Základní principy Jaká práva zpřístupnění souboru lze nastavit? Dle číselníku v IS Lze omezit např. na konkrétní osoby nebo skupiny osob, všem na internetu nebo nikomu Lze odsunout časovou platnost zpřístupnění Licence Creative Commons Rozšiřující možnost, nejsou povinná k výběru Pokud nejsou vybrány, je uživatel díla oprávněn k jeho užití jen na základě výjimek stanovených autorským zákonem 6

7 Základní principy Ve kterých případech podléhají práva zpřístupnění schválení fakultou? U děl, ke kterým MU vykonává svá majetková práva (tj. ne druhy J a D – tam autor volí práva zpřístupnění sám) Kdo a podle čeho práva schvaluje? Koordinátoři pro repozitář Podle licenčních smluv, případně (pokud smlouva nebyla uzavřena) dle rozhodnutí HS, s ohledem na podmínky poskytovatele podpory a souhlas spoluautorů 7

8 Aktuální údaje o publikacích vložených do repozitáře MU K 8.4. vloženy soubory k 2587 publikacím 934 články v odborných periodikách 605 příspěvků ve sbornících 282 konferenční abstrakta, další prezentace na konferencích 394 kapitol v knihách a knihy 8

9 Zavedený systém a jeho úspěchy Repozitář funguje a je využíván Propracovaný a zároveň uživatelsky vstřícný systém ve všech aplikacích Základní personální zajištění (metodická podpora) na RMU a fakultách Nápověda k repozitáři a FAQ v IS, na dokumentovém serveru Vnitřní normy MU, vzory souhlasu spoluautorů Koordinátoři pro repozitář na fakultách Více či méně pozitivní přístup k repozitáři a Open Access 9

10 Zavedený systém – jeho nedostatky a rizika Stále nízká informovanost mezi zaměstnanci MU (autory) Mýty a obavy, právní okolnosti Riziko chybného nastavení práv ze strany autorů, zároveň nedostatečná personální kapacita pro centralizované vkládání 10

11 Výhled do budoucna? Aktualizace směrnice o duševním vlastnictví Rozšíření metodické podpory semináře, smlouvy s nejvýznamnějšími vydavateli o ukládání do repozitáře a zveřejňování děl Další vývoj IS Vnitřní pokyny na fakultách 11

12 Postup vkládání díla do repozitáře 1 12

13 Postup vkládání díla do repozitáře 2 13

14 Schvalovací aplikace pro záznamy v repozitáři 14

15 Repozitář MU – vyhledávací aplikace Přístupná v autentizované i neautentizované části IS MU 15

16 Repozitář – širší kontext Systém Repozitar.cz vznikl v rámci rozvojového projektu „Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství“, kterého se zúčastnilo 15 veřejných vysokých škol. 16

17 Děkuji za pozornost! Michal Petr, petr@rect.muni.czpetr@rect.muni.cz 17


Stáhnout ppt "1 Repozitář MU Mgr. Michal Petr Odbor pro akademické kvalifikace a kvalitu 10. 4. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google