Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DSpace zkušenosti se zaváděním systému na Univerzitě Pardubice Seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2007 Brno 16. 10. 2007 Lucie Vyčítalová Univerzitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DSpace zkušenosti se zaváděním systému na Univerzitě Pardubice Seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2007 Brno 16. 10. 2007 Lucie Vyčítalová Univerzitní."— Transkript prezentace:

1 DSpace zkušenosti se zaváděním systému na Univerzitě Pardubice Seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2007 Brno 16. 10. 2007 Lucie Vyčítalová Univerzitní knihovna UPa

2 Směrnice č. 13/2007  platnost od 1. října 2007  pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu  bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce  povinnost odevzdání tištěné i elektronické verze (PDF)

3  licenční smlouva – student, fakulta (katedra)  omezena doba zpřístupnění, poté archivace v souladu se spisovým a skartačním řádem UPa  systémy STAG a DSpace  workflow VŠKP

4 Workflow VŠKP Zadání tématu – student, vedoucí práce, děkan/vedoucí katedry (STAG) Odevzdání tištěné a el. verze práce – student, katedra (STAG) Přiřazení posudků – katedra (STAG) Zveřejnění před obhajobou - katedra

5 Sjednání licenční smlouvy – student, vedoucí práce, děkan/vedoucí katedry Zápis výsledků obhajoby – katedra (STAG) Odevzdání tištěného exempláře a licenční smlouvy do knihovny – katedra, knihovna

6 Export záznamů ze STAGu do DSpace – Informační centrum Nastavení přístupových práv k plným textům a kontrola záznamů – Informační centrum, knihovník

7 Zavádění DSpace  2006 - grant FRVŠ na vytvoření digitálního repozitáře UPa  vybrán open source systém DSpace – záznamy a plné texty budou importovány ze STAGu + import starších záznamů z AKS Daimon

8  lokalizace DSpace verze 1.4.2 do češtiny  specifikace metadatových polí podle MS Komise pro eVŠKP dc.creator x dc.contributor.author dc.creator x dc.contributor.author dc.date.created x dc.date.issued dc.date.created x dc.date.issued  vytvoření komunit, podkomunit a kolekcí na úroveň kateder a ústavů

9 Dopravní fakulta Jana Pernera KOMUNITA Katedra dopravních prostředků PODKOMUNITA Bakalářské práce KOLEKCE Diplomové práce KOLEKCE Katedra informatiky v dopravě PODKOMUNITA Bakalářské práce KOLEKCE Diplomové práce KOLEKCE Katedra dopravní infrastruktury PODKOMUNITA …… … Disertační práce KOLEKCE Habilitační práce KOLEKCE Scientific papers KOLEKCE

10  aktivace identifikátoru handle  import záznamů a plných textů z AKS Daimon a STAGu  oficiální spuštění ve zkušebním provozu v průběhu října 2007 na adrese http://dspace.upce.cz http://dspace.upce.cz

11

12 Import z AKS Daimon  práce obhájené do roku 2006 (ca 9000 záznamů z toho ca 100 s přístupnými plnými texty)  vytvořena konverzní tabulka UNIMARC-DC – v Daimon chybí některé prvky (oponent, studijní program, přidělovaný titul,…) – v Daimon chybí některé prvky (oponent, studijní program, přidělovaný titul,…)

13  Katalogizační pravidla – dočasná změna autoritních záznamů (např. Chemicko-technologická fakulta => oficiální název Fakulta chemicko-technologická) – dočasná změna autoritních záznamů (např. Chemicko-technologická fakulta => oficiální název Fakulta chemicko-technologická) - následné odstranění znaků pro vynechání jazykových členů z řazení (např. >) - následné odstranění znaků pro vynechání jazykových členů z řazení (např. >)

14 Import ze STAGu  práce Fakulty ekonomicko-správní obhájené v r. 2006 (ca 400 záznamů) + všechny práce obhájené v r. 2007 (ca 1600 záznamů)  záznamy kromě FES nutné dopracovat – přechodné období (v budoucnu pouze kontrola záznamu a doplnění signatury tištěného exempláře)

15  165 duplicitních záznamů, 434 chybějících záznamů  tištěný exemplář vs. záznam ve STAGu (rozdílné názvy, jména,…) => nutná osvěta na katedrách při vkládání údajů do STAGu  duplicita klíčových slov (velká x malá písmena) - vyřešeno Problémy při importu ze STAGu

16 Nevýhody DSpace  autority  ???

17 Výhody DSpace  pro uživatele snadnější vyhledávání ve VŠKP  indexace vyhledávacími systémy  variabilnost formátů vkládaných souborů (pdf, jpeg, xml, tiff, mpeg, xls,…)  pro UK úspora času a personálního zajištění  ???

18 Co nás čeká…  od října 2007 pravidelné importy dat ze STAGu  napojení na LDAP server UPa  zpřístupnění plných textů vědeckých sborníků UPa (import z AKS Daimon)  využití DSpace pro publikování akademických pracovníků – bude zájem?

19 ? Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "DSpace zkušenosti se zaváděním systému na Univerzitě Pardubice Seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2007 Brno 16. 10. 2007 Lucie Vyčítalová Univerzitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google