Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MS Excel - funkce Břetislav Regner PROJEKT financovaný

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MS Excel - funkce Břetislav Regner PROJEKT financovaný"— Transkript prezentace:

1 MS Excel - funkce Břetislav Regner PROJEKT financovaný
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/

2 „Funkce“ v dnešní lekci
„Funkce“ v užším slova smyslu Procedury, kterým se dá na vstup hodnota/sada hodnot a výstupem je opět nějaká hodnota V Excelu množství specializovaných (finanční, pojišťovnictví, statistika) - nebudeme řešit

3 Zdroje informací

4 Vkládání vzorců do buněk
Vždycky začínají „=“ Může následovat výraz obsahující Číslo Text, datum, čas (v uvozovkách) Adresa buňky nebo název buňky Funkce Operátory (+, -, *, /, ^)

5 Funkce Výraz tvaru jméno-funkce(argumenty)
Argumenty a výsledek funkce jsou určitého typu Možné typy argumentů Text (je třeba uvádět v uvozovkách) Číslo Měna Datum Čas

6 Funkce Další možné argumenty Adresa buňky (s hodnotou správného typu)
Rozsah adres Nebo pojmenovaná buňka či rozsah Jiná funkce (vracející hodnotu správného typu)

7 Příklady funkcí PI() – funkce bez argumentů, výsledek je hodnota π
Sin(X) – funkce s jedním argumentem (reálné číslo), výsledek je hodnota mezi -1 a 1 Průměr(argumenty) – funkce s až 255 argumenty, argumentem může být číslo, adresa buňky, rozsah buněk. Argumenty jsou oddělené středníkem (Alt-59)

8 Vkládání funkcí Přímým zápisem
Zápisem s využitím návrhu (potvrzení pomocí Tab) Z pásu karet Vzorce – Knihovna funkcí Zobrazí se dialogové okno s průvodcem Zkusit zadat součet, Pi, sin

9 Matematické funkce Goniometrické funkce - sin(číslo), (cos…). Číslo je úhel v radiánech. Radians (stupňů) – převede stupně na radiány. Degrees(radiánů) – radiány na stupně Abs(číslo) – absolutní hodnota čísla Exp(číslo) – ečíslo LN(číslo), LOG(číslo) – přirozený/dekadický logaritmus čísla Odmocnina(číslo) – druhá odmocnina čísla Náhčíslo() – náhodné číslo v rozsahu 0-1 Vložit náhodné číslo, zakrouhlit na 4 místa, vytvořit náhodné číslo 0-100

10 Matematické funkce PI() – hodnota čísla π
POWER(čísloa;číslob) – mocnina čísloačíslob radians(číslo) – převádí stupně na radiány ZAOKROUHLIT(číslo, kolik) – zaokrouhlí číslo na „kolik“ desetinných míst Roundup(číslo;kolik), rounddown(číslo;kolik) – zaokrouhlí číslo nahoru/dolů na uvedený počet desetinných míst

11 Souhrnné funkce SUMA(čísla) – sečte hodnoty všech argumentů
PRŮMĚR(čísla), MEDIAN(čísla) POČET(buňky) – počet buněk obsahujících čísla POČET2(buňky) – počet neprázdných buněk Large, small – vrátí x-tou největší/nejmenší hodnotu

12 Souhrnné funkce MAX, MAXA, MIN, MINA – maximální a minimální hodnoty v rozsahu přeskakují resp. nepřeskakují nečíselné hodnoty SUMIF – součet hodnot v rozsahu splňujících zadanou podmínku SUMIFS – součet hodnot v rozsahu, kde hodnoty v jiném rozsahu splňují zadanou podmínku

13 Logické funkce Pracují s platností nebo neplatností nějakých podmínek
V buňce mohou být kromě dříve uvedených i operátory „>“, „<“, „>=“, „<=“, „=“, „<>“ Provádějí srovnání hodnoty buněk nebo hodnoty buňky se zadanou hodnotou

14 Logické funkce Funkce A(hodnota1; hodnota2) – platí obě podmínky zároveň? Funkce Nebo (hodnota1; hodnota2) – platí alespoň jedna z podmínek? Funkce Není (hodnota) – neguje hodnotu Funkce KDYŽ(podmínka; výsledek když ano; výsledek když ne)

15 Textové funkce DÉLKA – počet znaků řetězce
HLEDAT, NAJÍT – hledá znak nebo řetězec v jiném řetězci. NAJÍT rozlišuje velká a malá písmena. CONCATENATE – spojuje řetězce – totéž operátor „&“ DOSADIT– nahradí podřetězec jiným řetězcem NAHRADIT– na určité místo řetězce místo zadaného počtu znaků vloží jiný řetězec VELKÁ, VELKÁ2, MALÁ

16 ZLEVA, ZPRAVA – vrátí zadaný počet znaků zleva nebo zprava
ČÁST HODNOTA(text) HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát)

17 Funkce data a času Datum je v Excelu reprezentováno jako číslo reprezentující počet dní od Čas je reprezentován jako podíl z celého dne (=1) – 1 hod=1/24, 1 min=1/24/60… DNES() – vrátí aktuální datum NYNÍ() – vloží aktuální datum a čas Data a časy lze sčítat a odčítat

18 Funkce data a času DATUM(Rok;měsíc;den) – datum zadané čísly roku, měsíce a dne převede na datum DATUMHODN(DATUM) – převede textově zadané datum na číslo daného data DEN(datum), Měsíc(datum), ROK(datum) – vrátí příslušnou část data jako číslo HODINA(čas), MINUTA(čas), sekunda(čas) – vrátí příslušnou část času jako číslo

19 Funkce data a času WEEKNUM(datum) – pořadové číslo týdne v roce
DENTÝDNE(datum) – vrátí pořadové číslo dne v týdnu (Ne=1), nebo DENTÝDNE(datum;2) EDATE(datum, měsíců) – vrátí datum o „měsíců“ po uvedeném datu (pokud je měsíců záporné, pak před) EOMONTH(datum, měsíců) – vrátí poslední den měsíce o „měsíců“ po uvedeném datu


Stáhnout ppt "MS Excel - funkce Břetislav Regner PROJEKT financovaný"

Podobné prezentace


Reklamy Google