Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programování funkcí v Excelu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programování funkcí v Excelu"— Transkript prezentace:

1 Programování funkcí v Excelu

2 EXCEL : spuštění VB Používá se programovací jazyk Visual Basic
Spuštění Visual Basicu se provede z Excelu NÁSTROJE – MAKRO – EDITOR JAZYKA VISUAL BASIC pak INSERT – MODULE do okna modulu se zapíše programový popis funkce a Visual Basic se zavře Vytvořená funkce se v Excelu používá stejně jako standardní funkce, je zařazena v kategorii Vlastní

3 EXCEL : struktura funkce
Function jméno (vstupní proměnné) typ funkce deklarace příkazy jméno = výsledek End Function

4 EXCEL : struktura funkce
Jednoduché příklady Function PULKA (X As Double) As Double PULKA = X/2 End Function Function PYTHAG (A As Double, B As Double) As Double Dim V As Double V = SQR(A*A+B*B) PYTHAG = V End Function

5 EXCEL : proměnné a typy Proměnná – dočasné pměťové místo pro uložení dat – je určena jménem a typem – zavádí se deklarací Příklad: Dim V As Double V Přiřazení – příkaz, kterým se do proměnné vloží hodnota V Příklad: V = 2.5 V = A/2

6 EXCEL : proměnné a typy Identifikátor – jméno proměnné, maximálně 255 znaků – obsahuje písmena a číslice – nesmí obsahovat mezeru, začíná číslicí Příklady: V, A11, SOUCET, PocVyskytu, pocet_vyskytu

7 EXCEL : proměnné a typy Typy proměnných
Integer, Long – celá čísla (2B,4B) Single, Double – reálná čísla (4B,8B) String – textový řetězec ”text” Boolena – logická hodnota TRUE, FALSE Date – datum a čas ”12/31/ :59:59 ” Variant – libovolný datový typ, podle posledního přiřazení

8 EXCEL : proměnné a typy explicitní Deklarace proměnné implicitní
Explicitní dek. – provádí se před prvním použitím proměnné Dim jméno As typ Příklady: Dim P1, P2, P3 As Integer Dim P (P1,P2,P jsou Variant) Implicitní dek. – přímé použití proměnné v programu, proměnná je pak typu Variant

9 EXCEL : proměnné a typy Konstanty – nemění hodnotu v průběhu programu
– zpřehledňují program Deklarace konstanty Const jméno = hodnota Příklad: Const Mesice = 12

10 EXCEL : proměnné a typy Výrazy (podobné jako v Excelu samotném)
– obsahují konstanty, proměnné, operátory, závorky a volání funkcí – vyhodnocují se podle priority 1. Funkce Abs, Atan, Cos, Exp, Rnd, Sgn, Sin, Str, Tan, Val, Sqr 2. Matematické ^ – * / \ Mod – 3. Relační = <> < > >= <= 4. Logické And Or Not Xor Příklady: Hodnota = 2/(7*Sin(x)) Porovnani = (2<3)And(7<5) X = X + 1

11 EXCEL : podmíněný příkaz
Podmíněný příkaz neúplný příkazy podmínka + If podmínka Then příkazy EndIf Příklad: Function PODIL (X As Double, Y As Double) As Double If X<>0 Then PODIL = Y/X EndIf EndFunction

12 EXCEL : podmíněný příkaz
Podmíněný příkaz úplný If podmínka Then příkazy1 Else příkazy2 EndIf příkazy2 příkazy1 podmínka + Příklad: Function TEST (A As Long) As String If A Mod 2 = 0 Then TEST = ”Sude” Else TEST = ”Liche” EndIf EndFunction

13 EXCEL : podmíněný příkaz
Podmíněný příkaz – nejobecnější tvar If podmínka1 Then příkazy1 ElseIf podmínka2 Then příkazy2 Else příkazyX EndIf lze vypustit Poznámka: příkaz If je možno zapsat na jeden řádek, dílčí příkazy se odělují dvojtečkou, nepíše se EndIf.

14 EXCEL : podmíněný příkaz
Příklad: Function DAN (PRIJEM As Double) As Double If Prijem<=91440 Then Dan=Prijem*0.15 ElseIf Prijem<= Then Dan=13716+((Prijem-91440)*0.2) ElseIf Prijem<= Then Dan=32028+((Prijem )*0.25) ElseIf Prijem<= Then Dan=54828+((Prijem )*0.32) Else Dan= ((Prijem )*0.4) End If End Function

15 EXCEL : cyklus For Cyklus s daným počtem opakování Prom=začátek..konec
příkazy Prom=začátek..konec DalšíProm For Prom=začátek To konec Step Krok příkazy pro Krok=1 lze vynechat NextProm Příklad: výpočet faktoriálu Function FAKT (N As Long) As Long Dim F As Long Dim I As Long F=1 For I=1 To N F=F*I Next I FAKT=F End Function

16 EXCEL : cyklus DoLoop Cyklus řízený podmínkou – pět možností
podmínka na začátku kladná záporná podmínka na konci kladná bez podmínky (nekonečný)

17 EXCEL : cyklus DoLoop Do While podmínka – podmínka příkazy Loop +
Příkazy se vykonají pokud podmínka platí, nemusí se vykonat ani jednou + příkazy podmínka Do Until podmínka příkazy Loop Příkazy se vykonají pokud podmínka neplatí, nemusí se vykonat ani jednou

18 EXCEL : cyklus DoLoop Do příkazy příkazy Loop While podmínka +
+ podmínka příkazy Do příkazy Loop While podmínka Příkazy se vykonají pokud podmínka platí, musí se vykonat aspoň jednou + podmínka příkazy Do příkazy Loop Until podmínka Příkazy se vykonají pokud podmínka neplatí, musí se vykonat aspoň jednou

19 EXCEL : cyklus DoLoop Do příkazy Loop Lze vložit:
If podmínka Then Exit Do Příklad: Vypočtěte součet tak, aby poslední sčítanec byl menší než dané malé číslo EPS.

20 EXCEL : cyklus DoLoop Function EULER (EPS As Double) As Double
Dim E As Double Dim F As Long Dim I As Long Dim CLEN As Double E=1: F=1: I=1 Do F = F*I CLEN = 1/F E = E + CLEN I = I+1 Loop Until CLEN<EPS EULER = E End Function


Stáhnout ppt "Programování funkcí v Excelu"

Podobné prezentace


Reklamy Google