Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeský a Plzeňský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeský a Plzeňský kraj"— Transkript prezentace:

1 Jihočeský a Plzeňský kraj

2 Plzeňský kraj Údaje o rozloze a obyvatelstvu Plzeňského kraje
Rozloha km2 Počet obyvatel na 1 km2 73 Počet obcí 501 Počet částí obcí 1543

3 Plzeňský kraj vznikl podle zákona o vyšších územně správních celcích na území 7 okresů (bývalého Západočeského kraje): Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. K tvoří Plzeňský kraj 501 obcí, které patří do správních území 15 obcí s rozšířenou působností a zároveň do správních území 35 pověřených úřadů. Plzeňský kraj se nachází v jihozápadní části ČR. Na západě a na jihu svého území sousedí pouze se SRN. Směrem do vnitrozemí ČR zasahuje Plzeňský kraj nejvýše 100 km od hranic. Zde sousedí na severu s Karlovarským krajem a na krátkém úseku i s Ústeckým krajem, na severovýchodě se Středočeským a na východě s Jihočeským krajem. Plzeňský kraj zaujímá rozlohu 7561 km2 a je tedy třetím největším krajem v ČR. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001 v něm žilo obyvatel. Pokles obyvatel v období 1991 – 2001 byl v Plzeňském kraji 1,37 %, tedy téměř dvakrát rychlejší než v celé ČR (0,7 %). Plzeňský kraj má strategicky významnou polohu na dopravním spojení východní a západní Evropy (IV. A větev IV. transevropského multimodálního koridoru Norimberk – Praha). Úlohu významného silničního i železničního uzlu nadregionálního významu plní město Plzeň. Téměř dokončena je dálnice D5 Praha – Plzeň – Rozvadov vyjma obchvatu Plzně.

4 Také dopravní síť regionu je výrazně ovlivněna reliéfem krajiny
Také dopravní síť regionu je výrazně ovlivněna reliéfem krajiny. Je uspořádaná radiálně s orientací na Plzeň. Hraniční pohoří tvoří dopravní bariéru, přesto lze počet hraničních přechodů s Německem hodnotit jako vyhovující. Hlavním centrem kraje je Plzeň, která svou velikostí (170 tisíc obyvatel) výrazně převyšuje ostatní města. Svými funkcemi ovlivňuje prakticky celé území kraje, zejména však jeho centrální část. Okresy v jižní a západní části (Klatovy, Domažlice a Tachov) jsou samostatnější a jejich vazba na Plzeň se projevuje až na vyšší úrovni. Je patrná i sílící vazba regionu k Praze. Charakteristickým rysem je relativně řídké zalidnění – kraj má druhou nejnižší hustotu obyvatel v republice. Hlavní příčinou je mimořádně nízká hustota zalidnění v příhraničních okresech.

5 Jihočeský kraj Údaje o rozloze a obyvatelstvu Jihočeského kraje
Rozloha 10 055 km2 Počet obyvatel (k ) Počet obyvatel na 1km2 62 Počet obcí 623 Počet okresů 7

6 Průmyslová výroba je koncentrována především v českobudějovické aglomeraci a v okresech Tábor a Strakonice. Převažuje zpracovatelský průmysl ( výroba potravin a nápojů, dopravních prostředků, strojů a zařízení, textilní a oděvní). Zemědělství se orientuje na rostlinnou výrobu, převažuje pěstování obilovin, olejnin a brambor. V živočišné výrobě chov skotu a prasat. Dlouholetou tradici má v jižních Čechách rybníkářství. Chov ryb v ha vodních ploch představuje polovinu produkce v rámci celé ČR. Jihočeský kraj se stává významnou turistickou a rekreační oblastí. Cestovní ruch zaznamenal v posledních letech největší nárůst podílu na podnikatelských aktivitách v kraji. Celkový podnikatelský sektor tvoří v Jihočeském kraji na 118 subjektů, z nichž téměř tři čtvrtiny jsou fyzické osoby. Základem pro rozvoj vědy jsou pracoviště Akademie věd ČR, jejíž ústavy působící na území kraje se zaměřují na obory zejména biologické a ekologické. Vědecká práce je rovněž součástí aktivit Jihočeské univerzity se sídlem v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci.

7 Jižní Čechy patří díky své geografické poloze a přírodním podmínkám k územím, kde se již v dávné minulosti začala objevovat první osídlení. Do původně zemědělské oblasti s tradičním rybníkářstvím a lesnictvím vstoupila na počátku 20. století průmyslová výroba. Atraktivitu přírodního i kulturně historického bohatství kraje podmiňuje rozvoj cestovního ruchu. Příhraniční charakter regionu se v posledních letech stal jeho předností, neboť přináší možnost spolupráce se sousedícími zeměmi Evropské unie. Jihočeský kraj je geograficky poměrně uzavřeným celkem, jehož jádro tvoří jihočeská kotlina s Českobudějovickou a Třeboňskou pánví. Na jihozápadě ji obklopuje Šumava, dále pak výběžky Brd, Středočeská žulová vrchovina, Českomoravská vrchovina a Novohradské hory. Kraje není příliš bohatý na nerostné suroviny. Převažuje těžba štěrkopísků, stavebního kamene, cihlářských hlín a v omezené míře keramických jílů, vápence a grafitu. Významným přírodním bohatství jsou lesy, které zaujímají více než třetinu plochy kraje. Z hlediska mezinárodní dopravy zaujímá Jihočeský kraj strategickou polohu na ose sever- jih. Krajem prochází důležité mezinárodní silnice a severojižní železniční koridor. Problémem je napojení kraje na evropskou síť.

8 Budova Radnice - Plzeň

9 Hluboká

10

11

12 Holašovice

13

14

15 Kostel Nejsvětlejší Trojice

16 Letecký pohled na centrum města Písek

17 Pohled z rozhledny Jarník

18 Strakonice

19 Strakonický hrad


Stáhnout ppt "Jihočeský a Plzeňský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google