Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika kraje"— Transkript prezentace:

1 Charakteristika kraje
Jméno Příjmení třída Opava 2009/10

2 Poloha, rozloha administrativní mapka ČR a kraje
vypsat sousedy (nemusí být, pokud lze vyčíst s mapy) zhodnotit výhody, nevýhody polohy rozloha i s porovnáním v rámci ČR

3 Povrch (geologické a geomorfologické poměry)
geologická mapa stručně popsat vznik (stáří) mapa geomorfoligických jednotek nebo obyčejná mapa povrchu

4 Klima mapka podnebných oblastí (atlas)
nejvyšší, nejnižší a průměrné teploty a srážky (lokalizovat) klimadiagram

5 Vodstvo mapka úmoří vodní nádrže + využití, rybníky, jezera
zdroje podzemních vod (CHOPAV)

6 Půdy mapka půdních typů (druhů)

7 Životní prostředí ochrana přírody: stav životního prostředí
chráněná území (mapka) fotky nejvýznamnějších přírodních památek stav životního prostředí mapka vybrané ukazatele kvality ž.p. ve srovnání s ČR lokalizovat

8 Obyvatelstvo a sídla všechny ukazatele srovnat s ČR
mapky, grafy, tabulky počet ob. (vývoj) přirozený a migrační pohyb hustota národnostní složení náboženství věková struktura další: sňatečnost, rozvodovost, potratovost sídelní struktura (největší sídla)

9 Hospodářství celková charakteristika (obecně) odvětvová struktura
nezaměstnanost

10 Zemědělství využití půdy zemědělské výrobní oblasti

11 Průmysl mapka odvětvová struktura + významné firmy

12 Doprava mapky silniční a železniční sítě (hlavní tahy)
ostatní druhy dopravy (letecká, říční)

13 Cestovní ruch fotky a velmi stručné charakteristiky následujících objektů přírodní předpoklady střediska letní a zimní turistiky chráněná území (naučné stezky) kulturněhistorické předpoklady hrady, zámky, MPR, UNESCO, muzea festivaly

14

15 Půdy oblasti Chebské pánve a Tepelské vrchoviny: půda hlinitá (převážně) podél vodních toků: půda jílovitá

16 Nejnižší v rámci republiky je mortalita (o 6,6 % nižší proti průměru za ČR).
Počet rozvodů na 100 sňatků řadí kraj na 1. místo v ČR před kraj Moravskoslezský a Ústecký Počet potratů převyšuje republikový průměr o 2 potraty na 1000 obyvatel.

17

18

19 Ekonomika Na tvorbě hrubého domácího produktu České republiky se podílí cca 5,5 % a v podílu tvorby HDP na obyvatele zaujímá mezi kraji páté místo, především díky ekonomické výkonnosti města Plzně, která dle odhadů vytváří téměř dvě třetiny celkového HDP Plzeňského kraje. podíl primárního sektoru na tvorbě HDP kraje klesl již pod 5% Rovněž má také dobré přírodní i kulturně-historické předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Tento potenciál však dosud není využíván tak jako v některých sousedních krajích.

20 Stav životního prostředí
Emisní situace Karlovarský kraj patří mezi nejméně zatížené kraje v České republice. Hlavním zdrojem SO2 a NOx jsou velké zdroje. Mobilní zdroje se převážně podílejí na emisích TZL a CO. Malé zdroje jsou největším producentem VOC a NH3, a také druhým největším zdrojem TZL. Ani u jedné z hlavních znečišťujících látek nedošlo k překročení hodnot emisních stropů pro rok 2010, které byly pro Karlovarský kraj doporučeny.


Stáhnout ppt "Charakteristika kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google