Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Matznerová, Kristýna Housarová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Matznerová, Kristýna Housarová"— Transkript prezentace:

1 Lenka Matznerová, Kristýna Housarová
Jihočeský kraj Lenka Matznerová, Kristýna Housarová

2 Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola
Základní informace Rozloha: km² 623 obcí z toho 51 měst Počet obyvatel:  ( )obyvatel Krajské město České Budějovice se skoro 100 tis. obyvateli Vyšší územní správní celek ČR vytvořen v roce 2000 Do května 2001 Budějovický kraj Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola

3 Přírodní poměry Vodstvo
Pohoří: Středočeská pahorkatina, Českomoravská vrchovina, na hranicích s Rakouskem Novohradské hory a na jihozápadní hranici Šumava Nejvyšší bod: Plechý (1378 m.n.m) Nejnižší bod: hladina Orlické přehrady (350 m.n.m) Vodstvo Velké množství rybníků: Rožmberk, Horusický rybník, Bezdrev, Dvořiště, Velký Tisý, Svět Nejdelší řeky JK: Vltava, Lužnice, Otava, Blanice, Malše, Nežárka Vodní nádrže: Lipno, Orlík, Hněvkovice, Římov, Husinec, Landštejn Ledovcová jezera: Černé, Čertovo, Plešné Vzhledem k vyšší nadmořské výšce má kraj více srážek a chladnější podnebí

4 Ochrana přírody Největším chráněným přírodním územím je Šumava
Chráněná jednak jako chráněná krajinná oblast, jednak (jádro území) jako národní park. Je součástí přeshraniční biosférické rezervace Šumava - Bavorský les. Druhou důležitou biosférickou rezervací je Třeboňsko. Méně známé jsou např. Novohradské hory a CHKO Blanský les. Na území jižních Čech ale leží i celá řada dalších území, která jsou chráněna.

5 Lesy Boubínský prales Více než třetinu JK zabírají lesy
Boubínský prales je unikátní rezervace v samém srdci Šumavy. Některé stromy tu jsou staré až 400 let, ale samotný prales je starší než lidský rod. Dnes jsou chráněny nejpřísnějšími zákony. Boubínský prales

6 Žofínský prales Chráněné území Žofínský prales je zařazené do nejvyšší kategorie ochrany - národní přírodní rezervace. Leží ve střední části Novohradských hor. Žofínský prales spolu s nedaleko ležícím dalším pralesem Hojná Voda jsou nejstaršími rezervacemi střední Evropy. Ochrana obou pralesů byla prohlášena majitelem panství Nové Hrady, hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem, jeho nařízením ze dne

7 Socioekonomické poměry
Města: České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec 7 okresů: Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor

8 Obyvatelstvo Nejmenší hustota zalidnění Hustota zalidnění: 62 ob./km²
Počet obyvatel: obyvatel Průměrná měsíční mzda: Kč Kč (2014) Nezaměstnanost: 7,91 % (2014) Osídlen již v mladší době kamenné

9 Obyvatelstvo-zajímavosti
Průměrný věk je 40,5 roku  Dlouhodobě nižší úmrtnost Porodnost se v posledních letech pohybuje mírně pod republikovým průměrem Nářečí východní (jemnické) a západní (chodské)

10 Památky Mnoho historicky cenných památek a městských památkových rezervací Centrum Českého Krumlova bylo zapsáno seznam UNESCO Mnoho hradů a zámků Vesnice s typickými zděnými staveními jihočeské lidové architektury – tzv. Selské baroko 16 vesnických památkových rezervací Holašovice, byly také zapsány na seznam UNESCO Městské památkové rezervace patří: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Slavonice, Tábor a Třeboň.

11 Hrady a Zámky Hluboká nad Vltavou Červená Lhota Orlík nad Vltavou
Landštejn Kozí Hrádek Strakonice

12 Hospodářství Průmysl Strojírenský průmysl (Motor České Budějovice, ZVVZ Milevsko, ČZ Strakonice,…) Tradiční odvětví dřevozpracující (Jitona Soběslav, Jihočeské dřevařské závody), textilní (Jitex Písek, Otavan Třeboň, Šumavan Vimperk, Jitka Jindřichův Hradec, Fezko Strakonice), potravinářský (Jihočeské mlékárny) Průmyslová výroba je koncentrována především v českobudějovické aglomeraci a v okresech Tábor a Strakonice Převažuje zpracovatelský průmysl (výroba dopravních prostředků, strojů, zařízení a elektrotechniky……) Novým energetickým centrem je jaderná elektrárna Temelín

13 Zemědělství druhý nejvyšší podíl zaměstnanosti v zemědělství (8,9%)
Rostlinná výroba pěstování obilovin, olejnin (řepka olejka) brambor a ovoce (třešně, jablka, rybíz, švestky) Živočišná výroba chov skotu, drůbeže a prasat Dlouholetou tradici má v Jihočeském kraji rybníkářství Polovina produkce ryb v ČR ha vodních ploch Významná je produkce dřeva (smrkové a borové)

14 Nerostné suroviny Jihočeský kraj není příliš bohatý na nerostné suroviny Těžba štěrkopísků, stavebního kamene, cihlářských hlín a v omezené míře keramických jílů, vápence a grafitu Významným přírodním bohatstvím jsou lesy Naleziště křemene a křemenného písku- Sklářství

15 Cestovní ruch Významná turistická a rekreační oblast ČR
Jihočeský kraj má po Praze 2. největší ubytovací kapacitu ( lůžek) Čtvrtý nejnavštěvovanější kraj Česka Stezky na Šumavě, Novohradských horách…. Městská centra: České Budějovice, Český Krumlov….. Vodáctví, pěší turistika, památky, letní rekreace Lipno- významné rekreační centrum

16 Služby Vzdělávání Zdravotnictví (2009)
24 lůžkových zdravotnických zařízení, z toho 9 nemocnic, 5 lázeňských léčeben, 4 léčebny pro dlouhodobě nemocné a 4 psychiatrické léčebny Síť zařízení je stabilní a hustá Vzdělávání dvě veřejné vysoké školy – Jihočeská univerzita a VŠ technická a ekonomická a tři soukromé vysoké školy Stabilní síť mateřských, základních i středních škol

17 Problémy Nedostatečné napojení na silniční komunikace vyššího řádů
Nedostatečné vazby mezi středním, vyšším odborným a vysokým školstvím Nedostatek míst v domovech důchodců a domovech pro seniory Nevyhovující struktura a kapacita zařízení sociálních služeb Nedostatečná nabídka technického vysokoškolského vzdělávání

18 Kvíz Jaké je krajské město Jihočeského kraje? Kdo je hejtmanem?
Vyjmenujte alespoň 3 rybníky a 2 ledovcová jezera. Největším chráněným přírodním územím je? Vyjmenujte 3 velká města v tomto kraji. Jaká je zde hustota zalidnění? (nejmenší/střední/největší) Které 2 sídla bylo zapsána na seznam UNESCO ? Vyjmenujte alespoň 3 tradiční odvětví průmyslu. Řekněte alespoň 2 problémy tohoto kraje.

19 Český statistický úřad
Zdroje Wikipede.org Český statistický úřad

20 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Lenka Matznerová, Kristýna Housarová"

Podobné prezentace


Reklamy Google