Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Řím - opakování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Řím - opakování"— Transkript prezentace:

1 Starověký Řím - opakování
Dějepis VY_32_INOVACE_318, 16. sada, D ANOTACE Materiál slouží k interaktivnímu shrnutí a zopakování učiva o starověké Římské říši. Druh učebního materiálu DUM Očekávané výstupy Žák přiřazuje význam pojmů, zodpoví kvízové otázky, rozpozná významné památky. Rozliší římské památky od památek jiných starověkých kultur. Pro koho je materiál určen  Žáci, základní škola, 6. ročník, předmět dějepis Autor  Mgr. Monika Chudárková Datum vzniku   Vzdělávací oblast  Člověk a společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

2 Řím – opakování Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

3 Který kmen jako první vládl na území Říma?
Opakování: Který kmen jako první vládl na území Říma? Italikové Galové Etruskové Latinové Kdo podle legendy založil Řím? Julius+Caesar Romulus+Remus Zeus a Hera Kastor a Polux Jaký titul měli dva nejvyšší úředníci římské republiky? senátoři konzulové diktátoři tribunové Které vrstvy svobodných občanů žily v Římě? otroci plebejové rytíři patriciové Římská republika vznikla kolem roku: 1000 př. n. l. 500 n. l. 200 n. l. 500 př. n. l. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

4 Coloseum Forum Romanum Saturnův chrám Vestin chrám Pantheon
Septimiův oblouk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

5 Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi:
Jaké zvíře bylo ve znaku římských legií? drak orel lev jednorožec Jak se nazývala dřevěná hradba, chránící tábor legie? centurie autostráda balustráda palisáda Které z uvedených anglických měst vzniklo podle názvu z římského vojenského tábora? Londýn Manchester Newcastle Chesterfield Který barbarský národ dobyl roku 387 př. n. l. Řím ? Galové Keltové Germáni Slované Kdy Římané ovládli celou Itálii? 856 př. n. l. 399 př. n. l. 124 př. n. l. 265 př. n. l. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

6 Císař Augustus Kapitolská vlčice Etruský šperk Vítězný oblouk
Pantheon exteriér Císař Augustus Pantheon interiér Kapitolská vlčice Etruský šperk Vítězný oblouk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

7 Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi:
Kdo rozpoutal první punskou válku? Řekové Kartáginci Římané Punové Jak se jmenoval slavný vojevůdce Kartága? Hanibal Scipio Alexandr Attila Tento vojevůdce se proslavil především přechodem Alp s celým vojskem. Ve které z punských válek to bylo? v první ve druhé ve třetí ve čtvrté Kde leželo město Kartágo před svým zničením? v Asii v Africe na Sicílii ve Španělsku Ve kterém století př. n. l. probíhaly punské války? v 8.-7. ve 4. ve 3.-2. v prvním Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

8 Náboženství – polyteismus, mnoho bohů převzali od Etrusků a Řeků
Vládce bohů – Jupiter, jeho žena Juno, bohyně moudrosti – Minerva, lásky Venuše (její syn Amor), úrody Ceres. Bůh války Mars, moře Neptun, podsvětí Pluto… Římští bohové Řečtí bohové Jupiter Palas Athéna Juno Afrodita Minerva Hádes Neptun Héra Pluto Áres Venuše Poseidon Ceres Zeus Mars Demeter Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

9 Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi:
Jak se nazývala dobytá území pod správou Říma? kolonie latifundie provincie harmonie V důsledku levné otrocké práce přibývá: pozemků bezzemků odzemků chudiny Jakou funkci zastávali bratři Gracchové? senátoři tribunové lidu diktátoři konzulové Kdo byli hlavní odpůrci jimi navrhovaných reforem? otroci bezzemci armáda velkostatkáři Jak se nazývá mzda, vyplácená nájemným vojákům? sestercius dezerce výsluha žold Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

10 Co to znamená? adoptivní proskripce konzervativní konfiskace provincie
veřejné vyhlášení nežádoucích osob dobyté území, závislé na Římu zabavení majetku státem osvojený, přijatý za vlastního snaží se zachovat osvědčené pořádky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

11 Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi:
V dobách císařství zdravili gladiátoři před bojem známými slovy: „ Ave caesar! (buď zdráv, císaři) Morituri te salutant!“ Co tento pozdrav znamená? Umíráme pro tebe, slavný. Smrt nebo slávu. Přicházíme zemřít v boji. Ti, kdo jdou na smrt, tě zdraví. Co znamená v latině slovo „arena“? jeviště písek bojiště smrt Spartakus byl Thrák. Kde leží dnes oblast Thrákie? v Africe ve Francii v Řecku v Bulharsku Ve kterém městě vypuklo Spartakovo povstání? v Benátkách v Římě v Kapui v Pompejích Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

12 Kliknutím smaž nesprávné odpovědi: Markův vztah s Kleopatrou
Jak se nazývá sdružení tří spolupracujících mužů? tercie triumvirát triola tripartita Kteří z uvedených mužů tvořili první triumvirát? Crassus Sulla Caesar Pompeius Svůj slavný výrok „Kostky jsou vrženy“ pronesl údajně Caesar, když překročil řeku na pomezí Galie a Itálie a táhl na Řím proti Pompeiovi. Jak se tato řeka jmenuje? Tibera Rubikon Pád Rýn Co bylo hlavní příčinou roztržky mezi Oktaviánem a Markem Antoniem a tedy konce druhého triumvirátu? vražda Julia Caesara Oktaviův pakt s Brutem Markův vztah s Kleopatrou vznik císařství v Římě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

13 Kliknutím smaž nesprávné odpovědi:
Který císař dal údajně podpálit Řím? Caligula Claudius Nero Traian Který císař dosáhl největšího území římského impéria? Traian Nero Caesar Mar. Aurelius Co způsobilo změnu ve způsobu obdělávání půdy v Římě v 1. století našeho letopočtu? Neronovo nařízení nedostatek otroků dobyvačné války změna podnebí Jak se nazývali rolníci, pracující na půdě, pronajaté od velkostatkáře? propuštěnci kujóni kolóni kolonisté Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

14 Kliknutím smaž nesprávné odpovědi:
Jak se jmenovala provincie, v níž vzniklo křesťanství? Thrákie Judea Galie Hispánie Kteří římští císaři pronásledovali křesťany? Dioklecián Nero Hadrián Herodes Kdo byl Pilatus Pontius (Pilát Pontský)? židovský kněz král Židů římský císař římský správce Kolik bylo Ježíšových učedníků (apoštolů)? 7 11 12 15 Jak se jmenoval manžel Marie, Ježíšovy matky? Josef Jan Pavel Juda Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

15 Jak se jmenuje tato slavná socha a kdo je jejím autorem?
Pieta Romeo a Julie Kladení do hrobu Odpočinek Leonardo da Vinci Raffael Santi Michelangelo Buonarotti Sandro Botticelli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

16 Kliknutím smaž nesprávné odpovědi:
Jak se nazývá nový způsob vlády, zavedený císařem Diokleciánem? principát dominát tyranida republika Kdy došlo k rozpadu římské říše na dva celky? roku 156 roku 284 roku 313 roku 395 Co bylo příčinou bídy v Římě koncem principátu? přírodní katastrofa morová epidemie vydržování armády krutovláda císařů Které barbarské kmeny ohrožovali Řím na severu? Punové Germáni Galové Etruskové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

17 Opakování: přiřaďte: 16 VIII IX 9 XVI MMXI MDCCXXVI 24 MCDCXV XXIV
2011 1465 1726 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

18 Kliknutím smaž nesprávné odpovědi:
Která vlastnost získala Attilovi přezdívku „bič boží“? statečnost krutost zbožnost rozvážnost Které germánské kmeny vyplenili Řím? Vandlové Markomani Vizigóti Ostrogóti Kdy došlo k zániku západořímské říše? 313 451 476 487 Co způsobilo, že Hunové opustili Evropu? došly peníze vypukl mor zemřel Attila byli poraženi Která historická éra začíná pádem západořímské říše? středověk starověk pravěk novověk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

19 Co to znamená? mecenáš busta atrium Atilla edikt
socha hlavy + ramena a část hrudi významná veřejná úřední vyhláška náčelník Hunů, přezdívaný „Bič boží“ finančně podporuje umění a vědy vnitřní dvůr lemovaný sloupořadím Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

20 Použité zdroje: fotografie – soukromý archiv Mgr. Moniky Chudárkové
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková


Stáhnout ppt "Starověký Řím - opakování"

Podobné prezentace


Reklamy Google