Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ergoterapeutické přístupy v hodnocení domácího prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ergoterapeutické přístupy v hodnocení domácího prostředí"— Transkript prezentace:

1 Ergoterapeutické přístupy v hodnocení domácího prostředí
Bc. Olga Nováková, M.Sc.

2 Souhrn Význam domácího prostředí a jeho hodnocení
Vliv úprav domácího prostředí Důležitost ergoterapeuta Stávající situace v ČR a ve světě ET přístupy v hodnocení domácího prostředí- teorie, praxe Olga Nováková, M.Sc.

3 Souhrn Dávky pro osoby ze ZP na úpravy DP Ergoterapeutické kódy
Východiska projektu Olga Nováková, M.Sc.

4 Domácí prostředí (DP) Olga Nováková, M.Sc.

5 Domácí prostředí osobní důležitost bydlení v domácím prostředí ?
nemožnost žít v domácím prostředí - dočasně ? - trvale ? Olga Nováková, M.Sc.

6 Úprava domácího prostředí
zcela zásadní vliv na zvýšení pocitu soběstačnosti, bezpečí a schopnosti vrátit se ke svému původnímu či alternativnímu zaměstnání čekání na úpravu domácího prostředí má negativní vliv na psychiku lidí se ZP a snižuje schopnost jejich rychlého návratu do pracovního procesu (Peterson, 2009) Olga Nováková, M.Sc.

7 Úprava domácího prostředí (2)
vztahy mezi domácím prostředím a mírou společenské integrace osob s poruchami hybnosti  adaptace a modifikace domácího prostředí a používání KP za účelem zvýšení soběstačnosti a mobility (Fänge, Iwarsson, 2005) Olga Nováková, M.Sc.

8 Problematika hodnocení domácího prostředí v ČR, ve světě
hodnocení/ evaluace – doména ergoterapeuta často na základě zkušeností, intuice ≠ evidence-based practice ≠ objektivní metodika hodnocení Olga Nováková, M.Sc.

9 Problematika hodnocení domácího prostředí v ČR, ve světě (2)
zahraniční recentní studie (Fänge, Iwarsson 2010) poukazují na nedostatečnou vědeckou evidenci efektů hodnocení DP výjimky: studie preventivních úprav DP u seniorů (Mann, 1999)  snížení strachu z pádů  snížení deprese a bolesti  zvýšení soběstačnosti  snížení výdajů na zdravotní péči a sociální služby Olga Nováková, M.Sc.

10 ET přístupy v hodnocení domácího prostředí
teorie vztahu osoby (P), prostředí (E), aktivity (A)  P-E-A interakce  ústřední teorie ergoterapie  samostatný, bezpečný výkon ADL, pracovních i volnočasových aktivit závisí na úspěšné interakci P- E- A (Hagedorn, 1997) Olga Nováková, M.Sc.

11 ET přístupy v hodnocení domácího prostředí (2)
 Limitace provádění činnosti je většinou důsledkem nerovnováhy mezi schopnostmi jedince, nároky činnosti samotné a faktory prostředí Olga Nováková, M.Sc.

12 ET přístupy v hodnocení domácího prostředí (2)
Kanadský model výkonu zaměstnávání (Canadian Model of Occupational Performance CMOP)  vychází z modelu P- E- A  aktivita, zaměstnávání = základní lidská potřeba a determinanta zdraví  dynamická interakce (Hagedorn, 1997) Olga Nováková, M.Sc.

13 Accessibility, Usability, Activity
Přístupnost Použitelnost Aktivita (zdroj Fange, Iwarson 2007) Olga Nováková, M.Sc.

14 Accessibility- Přístupnost
představuje vztah mezi funkční kapacitou (personal component -P) a požadavky fyzického prostředí (environmental component -E) P = funkční znevýhodnění člověka a nutnost využívání KP E= oficiální platné normy a standardy bezbariérových úprav domů a bytů (Stähl, Iwarsson, 2003) Olga Nováková, M.Sc.

15 Accessibility- Přístupnost (2)
4 dimenze Přístupnosti:  fyzické prostředí  informace  sociální aktivity  služby Olga Nováková, M.Sc.

16 Usability- Použitelnost
subjektivně vnímaný aspekt jak prostředí podporuje nebo brání vykonávání aktivit a činností člověka jak efektivně, účinně, uspokojivě může člověk dosáhnout svých potřeb v daném prostředí Olga Nováková, M.Sc.

17 Activity- Aktivita/Činnost
veškeré činnosti, které člověk vykonává ve svém domácím prostředí každodenní sebeobslužné rutinní činnosti zájmy práce, studium Olga Nováková, M.Sc.

18 Studie Agneta Fänge, Susanne Iwarsson
Challenges in the development of strategies for housing adaptation evaluation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2007 Olga Nováková, M.Sc.

19 Studie Accessibility- Přístupnost  Housing Enabler (HE)
objektivní, reliabilní, validní instrument pro hodnocení a analyzování problémů Přístupnosti do obydlí osobní komponenta (P) komponenta prostředí (E) Olga Nováková, M.Sc.

20 Studie 3 kroky hodnocení:
přítomnost funkčních omezení (13 položek) a závislost na pomůckách pro mobilitu (2 položky) hodnocení bariér fyzického prostředí domu/bytu a jeho okolí (188) na jejich základě se vypočítá stupeň problémů s přístupností Olga Nováková, M.Sc.

21 Studie Usability- Použitelnost  Usability in My Home (UIMH)
sebehodnotící systematický nástroj pro osoby se zdravotním znevýhodněním a starší osoby reliabilní, validní vnímání použitelnosti svých obydlí při činnostech které potřebují a chtějí dělat Olga Nováková, M.Sc.

22 Studie Activity- Aktivita  ADL Staircase (rozšířený Katzův index)
obsahuje 5 pADL položek (jedení, přesuny, toaleta, oblékání, koupání 4 iADL položky (vaření, doprava, nakupování, úklid) Olga Nováková, M.Sc.

23 Příspěvky ze státní pokladny na úpravu DP
DŘÍVE NYNÍ 70% nákladů rekonstrukce bytu celková částka < Kč < Kč - výtah (vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb. Příspěvek na úpravu bytu - § 34) celková částka < Kč Spoluúčast žadatele 10%  1000 Kč (329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů) Olga Nováková, M.Sc.

24 Příspěvky ze státní pokladny
„PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU“  Úřady práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hl.město Prahu)  jednorázová a nároková dávka, určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí Olga Nováková, M.Sc.

25 Příspěvky ze státní pokladny
cílová skupina obyvatel:  senioři, vozíčkáři para,tetra-plegici, pollio, muskulární dystrofici, osoby po CMP, poúrazové stavy, RS… další skupiny osob s poškozeným nosným pohybovým ústrojím a osobám držitelů průkazu ZTP, ZTP/P Olga Nováková, M.Sc.

26 Příspěvky ze státní pokladny
(ne)smysluplnost přiznávání příspěvků stávající stav:  na ÚP, sociálních odborech, městských úřadech nejsou ergoterapeuti, kteří by individuálně a profesionálně navrhli ideální modifikace domácího prostředí a kompenzační pomůcky  co největší samostatnost a nezávislost  samostatné bydlení nebo minimální dopomoc ve vlastním bydlení  naděje žít plnohodnotný život mezi běžnou populací ≠ život v ústavu sociální péče  ideální řešení pro člověka i společnost  Olga Nováková, M.Sc.

27 Co na to pojišťovny? DŘÍVE NYNÍ Výkony:
Individuální ET základní, Vyšetřeni ergoterapeutem při zahájení ET, Nácvik všedních denních činností  není uvedeno omezení místem tyto činnosti lze vykonávat v domácím prostředí nebylo nutné vytvářet samostatný výkon domácí n. Domácí návštěva nebyla hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění Výkon pro domácí návštěvu neexistoval Olga Nováková, M.Sc.

28 Co na to pojišťovny? DŘÍVE NYNÍ (2)
Doprava ??? záležitost každého zařízení možnost nasmlouvat se ZP úhradu dopravy ET do domácího prostředí „Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě je vykazována na tiskopisu VZP-36, výkon dopravy 10. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu vykonů, byla pro rok 2011 stanovena hodnota bodu ve výši 0,90 Kč dle vyhlášky MZ ČR č. 396/2010 Sb.“ (www.vzp.cz) Domácí návštěva nebyla hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění Výkon pro domácí návštěvu neexistoval Olga Nováková, M.Sc.

29 Východiska projektu DeMo
snaha o zmenšení rozdílů mezi lidmi s postižením a bez postižení život lidí se ZP ve vlastním domácím prostředí udržení sociálního a profesního života odstranění architektonických bariér bytů a okolí Olga Nováková, M.Sc.

30 Proč se zaměřit na odstranění bariér?
90 % osob se zdravotním postižením bydlí ve standardním bytě či domě 5 % případů bezbariérovost (VŠPO 07) Olga Nováková, M.Sc.

31 Proč se zaměřit na lidi se sníženou mobilitou?
63 % osob se zdravotním postižením má problémy s mobilitou snížení mobility je druhé nejčastější funkční omezení v ČR Olga Nováková, M.Sc.

32 Situace v ČR v ČR chybí nástroj sloužící k objektivnímu hodnocení domácího či pracovního prostředí lidí se ZP chybí komplexní metodika, která by na základě ohodnocení prostředí s ohledem na funkční schopnosti daného jedince systematicky řešila problematiku dostupnosti do zaměstnání jako důležité komponenty sociální integrace u osob s omezením mobility Olga Nováková, M.Sc.

33 DĚKUJI ZA POZORNOST Olga Nováková, M.Sc.

34 Použité zdroje Peterson, I. Everyday life and home modification for older adults - Impacts, concepts and instrument development. Karolinska Institutet, Stockholm ISBN Fänge, A., Iwarsson, S. Changes in ADL dependence and aspects of usability following housing adaptation: A longitudinal perspective. Am J Occup Ther. 2005; 59: Fänge, A., Iwarsson, S. Changes in accessibility and usability in housing: An exploration of the housing adaptation process. Occup. Ther.Int. 2010; 12:44-59 Mann, W., Ottenbacher KJ, Fraas L., Tomita M., Granger, CV. Effectiveness of assisstive technology and environmental interventions in maintaining independence and reducing home care costs for the frail elderly: A radomized controlled trial. Arch Fam Med. 1999; 8:210-7 Hagedorn, R.: Foundations for Practice in Occupational Therapy, 2nd edition. Churchill Livingstone, 1997 Fänge, A., Iwarsson, S. Challenges in the development of strategies for housing adaptation evaluation, Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2007; 14: Stähl. A, Iwarsson, S. Accessibility, Usability and Universal design : Positioning and and definition of concepts describing person-environment relationship. Disability and Rehabilitation. 2003; 25: 57-66 Výběrové šetření postižených osob v roce 2007 „VŠPO 07“. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha. Olga Nováková, M.Sc.


Stáhnout ppt "Ergoterapeutické přístupy v hodnocení domácího prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google