Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod Tuning obrázky LOGAN AT Č lánek o tuningu BMW O Motorech Co pat ř í k tuningu Odkazy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod Tuning obrázky LOGAN AT Č lánek o tuningu BMW O Motorech Co pat ř í k tuningu Odkazy."— Transkript prezentace:

1

2 Úvod Tuning obrázky LOGAN AT Č lánek o tuningu BMW O Motorech Co pat ř í k tuningu Odkazy

3

4

5 Supa auto Škoda

6 Honda-Bmw-Škoda ….

7 BMW

8 Todle patrí do tuningu

9

10 Tuning Tuning je slangový výraz pro zhledové nebo výkonnostní vylepšení n ě jakého stroje,nej č ast ě ji pou ž ívaný ve spojení s automobily a po č íta č i.Anglické slovo TUNING znamená P Ř IZPÚSOBOVÁNÍ,LAD Ě NÍ. TUNING VERSUS TUZING Mezi základní prvky tuzingu pat ř í široký výfuk, č erná fólie na oknech a samolepky na zadním skle U automobile č asto pou ž ívají také úpravy,které nemají na výkon motoru č i jízdní vlastnosti ž ádný vliv( č i v horším p ř ípad ě vlastnosti zhoršují).Takové úpravy se n ě kdy (s hanlivým nádechem) ozna č ují jako TUZING,jeliko ž n ě kte ř í fanoušci tuningu tvrdí ž e ozna č ení,,Tuning´´si zaslou ž í pouze úpravy sm ěř ující k vylepšení funk č ních vlastností,nikoli pouze vzhledu.Jeliko ž jsou však vylepšení vzhledu obvykle výrazn ě jednoduchšší i levn ě jší ne ž funk č ní tuning,jsou také výrazně běžnější. Historie Tuzingu Fenomén Tuzingu se v Č esku objevil pravd ě podobn ě v 70.letech minulého století,kdy byl automobilový trh extrém ě omezen a na silnicích se objevuje jen n ě kolik málo druhú vozú.N ě kte ř í z majitelú pak jako výraz touhy po odlišení za č aly na svoje auta montovat rúzné dopl ň ky-šachovnicové samolepky na dve ř ích,liš č í ocasy na anténách apod. V 80.letech minulého století se fenomén za č al rozši ř ovat a objevovali se i další vymo ž enosti jako nap ř.ko ž ešinový potah na volant.Krom ě dopl ň kú vizuálních vzniká i celá ř ada vylepšení kutilských,nap ř. se tradovalo, ž e poku ď se do sání motoru Škody 120 p ř idá ventilátor,motor bude lépe táhnout.

11 http://www.tuning-in.cz / http://www.auto-tuning.cz/ http://www.tuning.cz/ http://www.autosport-tuning.cz/cs/


Stáhnout ppt "Úvod Tuning obrázky LOGAN AT Č lánek o tuningu BMW O Motorech Co pat ř í k tuningu Odkazy."

Podobné prezentace


Reklamy Google