Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Komenského 273 Chodov P2.2.39 Mezinárodní obchod Mgr. Miloš Volek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Komenského 273 Chodov P2.2.39 Mezinárodní obchod Mgr. Miloš Volek."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Komenského 273 Chodov P2.2.39 Mezinárodní obchod Mgr. Miloš Volek

2 MEZINÁRODNÍ OBCHOD Žádná země nevyrábí vše, zboží si země mezi sebou směňují, vzniká zahraniční (mezinárodní) obchod.

3 Obchod Obchod neboli komerce či prodej je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby (barterový obchod). Někdy je realizován prostředníky za účelem dosažení zisku. Prodej většinou probíhá na místech, která jsou k tomu oficiálně určená. V malém měřítku v obchodech, ve velkém např. na burze. Předmět prodeje má určitou cenu, která se určuje dohodou prodávajícího a kupujícího.

4 Členění obchodu Vnitrostátní obchod Mezinárodní obchod
Vnitrostátním obchodem je chápán obchod, jehož účastníci jsou fyzicky na půdě jednoho státu. Mezinárodní obchod Mezinárodní obchod je obchod, při kterém jsou jeho účastníci z odlišných států. Jeho předmětem může být nejčastěji zboží, ale také služby či práva (technologie, licence, autorská práva). Hlavní význam mezinárodního obchodu je přirozeně v obohacení obou obchodujících stran, oproti vnitrostátnímu obchodu může být ale také politickým nástrojem (např. ropa), či prostředkem šíření určité kultury (japonská elektronika, americké filmy). Nárůst mezinárodního obchodu spolu s dopravou zapříčinil v druhé polovině minulého století jev, kterému se říká globalizace; tj. všechny státy spolu obchodují navzájem a tak na sebe působící různé kultury se sjednocují.

5 Historie Starověk - Středomoří (Féničané, Římané)
Středověk – vnitrozemí, středomoří, pobřeží Atlantiku, merkantilismus Novověk – rozvoj ekonomických teorií, koncentrace obchodu do velkých přístavů

6 Zaměření obchodu: rozvojové země vyváží nezpracované nerostné suroviny a zemědělské produkty vyspělé země vyváží průmyslové výrobky a technologie

7 Zahraniční obchod Dovoz (import - I) Vývoz (export - E)
Ukazatele zahraničního obchodu: součet I a E = OBRAT rozdíl I a E = OBCHODNÍ BILANCE a) aktivní bilance – převažuje E nad I b) pasivní bilance – převažuje I nad E

8 Nejdůležitější centra USA, Japonsko EU

9 Rozdělení: obchod se zbožím (81%), obchod se službami (19%)
V roce 2007 rostly služby (18%) více než obchod se zbožím (15%) Obchod s cennými papíry Ve vyspělých tržních ekonomikách hraje významnou roli, ovlivňující národní i globální ekonomiku, obchod s cennými papíry. Zprostředkování či realizace burzovních obchodů, ale i obchodů na volném trhu je doménou především specializovaných subjektů – obchodníků s cennými papíry, zvaných též brokeři.

10 OBLASTI SMĚŘOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC
INVESTOR CÍLOVÉ ZEMĚ USA Argentina, Bolívie, Filipíny, Chile, Kolumbie Mexiko, Panama, Saúdská Arábie, Venezuela Evropská unie Brazílie, ČR, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Rusko Japonsko Austrálie, Korejská republika, Malajsie, Thajsko

11 Financování dovozu Obchodní úvěr – získává kupující od prodávajícího. Neznamená to, že prodávající (vývozce) poskytne kupujícímu (dovozci) hotové peníze, ale dohodnou pozdější platbu za zboží. Bankovní úvěr – kupující získává peníze na zaplacení zboží od banky. Leasing – majitel zboží (pronajímatel, leasingová společnost nebo i výrobce) na základě smlouvy dá právo uživateli (nájemci) používat zboží. Předmětem leasingu mohou být např. stroje, zařízení, dopravní prostředky. Nájemce platí po určitou dobu splátky.

12 Financování vývozu Bankovní úvěr – vývozci může finanční prostředky poskytnout banka na základě úvěrové smlouvy. V této transakci může figurovat i stát tím, že poskytne pojištění úvěru. Banka toto pojištění přijímá jako zástavu (větší jistota splacení úvěru) na poskytnutý úvěr. Úvěry vývozcům poskytuje především Česká exportní banka, ale také kterákoli jiná banka.

13 Samostatná práce Pokus se zjistit co tyto pojmy znamenají: clo, kvóty,
Světová obchodní organizace (WTO), zóny volného obchodu, barterový obchod, převod plateb přes banku, monokulturní hospodářství, ropné země, obchodní bilance.

14 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
Školní atlas dnešního světa , Terra 2001 Obrázky: Office.com


Stáhnout ppt "ZŠ Komenského 273 Chodov P2.2.39 Mezinárodní obchod Mgr. Miloš Volek."

Podobné prezentace


Reklamy Google