Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYDROELEKTRÁRNA GRAND COULEE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYDROELEKTRÁRNA GRAND COULEE"— Transkript prezentace:

1 HYDROELEKTRÁRNA GRAND COULEE
Ondřej SADÍLEK GGI

2 ENERGIE VODY KINETICKÁ ENERGIE
dána rychlostí proudění objemu vody ve vodním toku rychlost proudu je závislá na spádu toku lze ji získávat rovnotlakými stroji, založenými na rotačním principu např.: vodní kola, turbíny typu Bánki a Pelton)

3 ENERGIE VODY POTENCIÁLNÍ ENERGIE
vzniká za předpokladu že vody o hladině s větší výškou proudí vhodným přivaděčem do míst s hladinou o nižší výšce tlak vytvořený rozdílem těchto dvou výškových potenciálů se využívá v přetlakových reakčních strojích např.: turbíny typu Kaplan, Francis, Reiffenstein, turbíny vrtulové a vhodná čerpadla v turbínovém provozu

4 TYPY HYDROELEKTRÁREN hydroelektrárny se rozlišují podle způsobu vytvoření potřebného spádu na: PRŮTOČNÉ – spád je obvykle vytvořen jezem DERIVAČNÍ (náhonové) – spád je vytvořen umělým kanálem (náhonem) PŘEHRADNÍ (akumulační) – využívá spád vytvořený přehradní zdí na vodním toku PŘEČERPÁVACÍ – využívají vodu přečerpanou z dolní nádrže do horní

5 TYPY HYDROELEKTRÁREN podle spádu jsou hydroelektrárny:
PŘÍLIVOVÉ (slapové) – využívají spád vytvořený mořským přílivem a odlivem podle spádu jsou hydroelektrárny: NÍZKOTLAKÉ - spád do 15 m STŘEDOTLAKÉ - spád do 100 m VYSOKOTLAKÉ - spád nad 100 m

6 NEJVĚTŠÍ HYDROELEKTRÁRNY SVĚTA
Tři soutěsky (Čína)-výkon MW (po dokončení v roce 2009) Itaipú (Brazílie Paraguay)-výkon MW Guri (Venezuela)-výkon MW Grand Coulee (USA)-výkon MW Sajano-Šusensk (Rusko)-výkon 6400 MW

7 Tři soutěsky (Čína)

8 Itaipú (Brazílie Paraguay)

9 Guri (Venezuela)

10 Sajano-Šusensk (Rusko)

11 GRAND COULEE stát Washington řeka Columbia zeměpisné souřadnice
118°59‘ z.d.

12 VÝSTAVBA GRAND COULEE DŮVODY VÝSTAVBY:
bylo třeba zásobit vodou více než ha půdy ve státě Washington a zároveň poskytnout dostatečný zdroj elektrické energie stavba se začala realizovat v roce 1933 do provozu byla uvedena roku 1942

13 VÝSTAVBA GRAND COULEE na stavbu se spotřebovalo metrů krychlových betonu cement se vyráběl v 5 továrnách ve státě Washington beton se míchal ve 30 metrových míchačkách a lil se do řady sloupů 15x15 m na vysušené skalní podloží postupovalo se po vrstvách 1,5 m za 72 hod.

14

15 PARAMETRY GRAND COULEE
hráz má délku 1272 m a výšku 176 m hladina řeky stoupla o 106 m jezero je 243 km dlouhé, 1200 m široké a 114 m hluboké přehradní jezero je obrovského objemu, řeka Columbia jej však může naplnit za dva měsíce nebo při záplavách i za měsíc.

16

17 PARAMETRY GRAND COULEE
na obou stranách hráze je jedna elektrárna v roce 1970 byly do hráze instalovány nové turbíny bylo nutno odstranit 76 m hráze na východní straně a postavit novou 24 turbogenerátorů a elektrárna nyní poskytuje celkový maximální výkon 6494 MW bylo nutno odstranit 76 m hráze na východní straně a postavit novou, která je na starou napojena a stáčí se do úhlu po proudu.

18 PARAMETRY GRAND COULEE
zásobuje elektrickou energií celý severozápad USA, a také 12 čerpadel na západní straně řeky kapacita jednoho čerpadla je 44,8 krychlového metru za sekundu, což stačí k zavlažení ha půdy z čerpadel proudí voda potrubím o průměru 4 m do vyšší nádrže, která je postavena ze dvou náspů vysokých asi 30 m Zásobuje elektrickou energií celý severozápad USA a také dodává energii 12 čerpadlům na západní straně řeky.

19 PARAMETRY GRAND COULEE
mezi těmito náspy vznikla nádrž asi 43 km dlouhá, která byla naplněna vodou do výšky 91 m nad dolní nádrž odtud proudí voda do dvou kanálů: do východního o délce 241 km do západního o délce 160 km odtud je voda rozváděna na farmy

20

21

22

23

24 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "HYDROELEKTRÁRNA GRAND COULEE"

Podobné prezentace


Reklamy Google