Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářská práce Bytová výstavba v České republice 2004/2005 Michal Blažej VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INSTITUT GEOINFORMATIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářská práce Bytová výstavba v České republice 2004/2005 Michal Blažej VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INSTITUT GEOINFORMATIKY."— Transkript prezentace:

1 Bakalářská práce Bytová výstavba v České republice 2004/2005 Michal Blažej VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INSTITUT GEOINFORMATIKY

2 Bytová výstavba v České republice • vedoucí práce: Mgr. Ivana Češková • úroveň práce: obecné téma (geografické)

3 1. Úkoly práce 2. Úvod 3. Historie bytové výstavby 4. Vztah k přírůstku obyvatelstva 5. Bytová výstavba v 90. letech 20. stol. Obsah

4 6. Charakteristiky bydlení v roce 2003 7. Vizuální interpretace změn z leteckých snímků 8.Grafická interpretace změn z leteckých snímků 9.Závěr 10. Seznam literatury Obsah

5 1. Úkoly práce • Charakterizovat odlišnosti ve výstavbě a kvalitě bydlení v jednotlivých krajích ČR • Vytvořit grafické výstupy ve formě grafů, tématických map a dalších mapových výstupů dokumentující tyto odlišnosti • Na základě leteckých snímků vybraného území charakterizovat změny, k nimž v souvislosti s bytovou výstavbou došlo

6 2. Úvod • Bydlení jako druhá nejdůležitější lidská potřeba • Potřeba určité úrovně bydlení • Vztah k dalším geografickým procesům • Popis a zhodnocení jevů

7 • Proč historie? • Rozvoj průmyslu podněcující urbanizaci 3.1 Historie bytové výstavby

8 3.2 Historie bytové výstavby

9 3.3 Historie bytové výstavby • Pokusy o zprůmyslnění stavebnictví • Panelová bytová výstavba (objemová, prvková typizace)

10 • Požadavek bydlení podle počtu obyvatel • Přirozený přírůstek vs. migrace 4.1 Vztah k přírůstku obyvatelstva

11 4.2 Vztah k přírůstku obyvatelstva

12 4.3 Vztah k přírůstku obyvatelstva

13 5.1 Bytová výstavba v 90. letech 20. stol.

14 5.2 Bytová výstavba v 90. letech 20. stol.

15 6. Charakteristiky bydlení v roce 2003

16 7. Vizuální interpretace změn z leteckých snímků • Lokalizace snímků • Interpretace změn (1947, 1966, 1979, 1994)

17 8.1 Grafická interpretace změn z leteckých snímků • Transformace snímků podle DMU 25

18 • Editace a vektorizace podle snímků 8.2 Grafická interpretace změn z leteckých snímků

19 • dříve byt. výstavba soustředěna v prům. regionech • dnes nárůst výstavby r.d. na předměstí a vesnicích • dodnes výrazné zlepšení kvality a úrovně bydlení • více jak 2/3 domů z bytového fondu postaveno před rokem 1945 • nutnost investic min. 20 mld./rok do oprav • potřeba 31 mld. do oprav bytových domů 9. Závěr

20 10.1 Seznam literatury • POLÁKOVÁ, Olga; DURDISOVÁ, Jaroslava; KREBS, Vojtěch; ŽIŽKOVÁ, Jana. Sociální politika. Praha: CODEX Bohemia, 1997. 328 s. ISBN 80-85963-33-7 • Kolektiv autorů. Informační příručka pro vlastníky, správce a uživatele panelových bytových domů. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o. ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu ČR odborem stavebnictví, 2002. 272 s. ISBN 80-86364-94-1 • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I., Tématické mapy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. ISBN 80-244-0270-X • PEŇÁZ, Tomáš. Jak zpracovat diplomovou a bakalářskou práci z geoinformatiky. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2004. 23 s.

21 10.2 Seznam literatury •KREJSKA. Vývoj urbanizace v ČR. Obecné tendence a regionální struktura procesu. Dostupný na WWW: <http://volny.cz/krejska/1.htm • Kolektiv autorů. Historie Karviné. Městský úřad Karviná. Dostupný na WWW: <http://www.karvina.cz/historie/body.htm • Kolektiv autorů. Koncept bytové politiky. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2001. 65 s. Dostupný na WWW: <http://www.mmr.cz/upload/1092669288koncepce.doc • Kolektiv autorů. Vývoj počtu obyvatel a jejich rozmístění. Praha: Český statistický úřad, 2005. Dostupný na WWW: <http://www.czso.cz

22 Děkuji za pozornost..


Stáhnout ppt "Bakalářská práce Bytová výstavba v České republice 2004/2005 Michal Blažej VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INSTITUT GEOINFORMATIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google