Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov."— Transkript prezentace:

1 Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

2 2 Vliv zemědělství na rozvoj venkova: •Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel tedy venkovských obcí. Žije zde 190 tis. obyvatel, z toho je pouze 3,8 % práceschopného obyvatelstva zaměstnáno v zemědělské prvovýrobě. Výměna orné půdy je 202 tis. ha, TTP 59 tis. ha. Z celkové plochy zemědělské půdy je zařazeno do LFA 127 tis. ha. (méněpříznivé oblasti, horské a podhorské oblasti). Lesní plochy 133 tis. ha, vodní plochy 6 tis. ha. Zemědělství celé České republiky, potažmo i Pardubického kraje je poznamenáno významným poklesem výroby po r. 1990. Česká republika se stává dovozovou zemí i na komodity, které umí levně vyrobit. Tento trend se prohloubil zejména po vstupu do EU. (Příklad – cukr). Dalším novodobým fenoménem je globalizace a prodej potravinářských výrobků prostřednictvím ploch obchodních řetězců. (Doplněno o graf).

3 3

4 4 Cukrovar H.Týnec byl postaven v roce 1970 jako cukrovar Československo-Polského přátelství (300 tis. t cukrové řepy ročně)

5 5 … a dnes

6 6 Program obnovy venkova Pardubického kraje (POV) Pardubický kraj v rámci realizace krajského programu obnovy venkova (POV) dotuje výstavbu, rekonstrukce, opravy, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, místních komunikací, chodníků, parkovišť, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, komplexních úprav veř. prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, údržbu příkopů, zřízení sběrných míst nebo dvorů pro odpady, projekty obcí a svazků obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje a obnovy venkova, integrované projekty venkovských mikroregionů a dotace úroků z úvěrů

7 7 Podporované aktivity: Dotační titul 1 Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku - týká se: radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní

8 8 Dotační titul 2 1) Komplexní úprava veřejných prostranství 2) Zřizování, obnova a údržba veřejné zeleně Dotační titul 3 1) Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení 2) Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu Dotační titul 4 1)Výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch 2) Výstavba, rekonstrukce a oprava cyklistických a pěších stezek

9 9 Dotační titul 5 Zřízení sběrného místa nebo dvora - Zřízení sběrného místa nebo dvora pro odkládání odpadů produkovaných fyzickými osobami, včetně nebezpečných složek komunálního odpadu shromažďovanými v souladu s právními předpisy v oblasti nakládání s odpady Dotační titul 6 Projekty obcí, svazků obcí a MAS na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje a obnovy venkova Dotační titul 7 1) Integrované projekty venkovských mikroregionů 2) Zpracování strategií pro místní akční skupiny (MAS)

10 10 Dotační titul 8 Projekty k rozvoji infrastruktury - Dotace úroků z úvěrů Dotační titul 9 1) Dotace pro obchody 2) Dotace pro pojízdné prodejny

11 11 Možní žadatelé: a) obec do 2 000 obyvatel, u dotačního titulu 8 obce do 5 000 obyvatel; u dotačního titulu 9 - obec s nejvýše 500 obyvateli; obec, město pro svou místní část s nejvýše 500 obyvateli; obec, město, svazek obcí, které provozují pojízdnou prodejnu zásobující obce a jejich místní části do 500 obyvatel

12 12 b) obec, jejíž přihláška do Programu obnovy venkova (vesnice) byla již dříve potvrzena územně příslušným okresním úřadem nebo od 1. ledna 2003 obecním úřadem obce s rozšířenou působností c) svazek obcí, který byl registrován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích d) Místní akční skupina s právní subjektivitou, zájmové sdružení právnických osob nebo obč. sdružení

13 13 Roční objem dotací POV za r. 2004 – 2009 200547 135 000 Kč 200648 095 000 Kč 200755 088 000 Kč 200855 782 000 Kč 200955 147 000 Kč (plán)

14 14 Soutěže „Vesnice roku“ •Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. Vítěz celostátního kola soutěže dále postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova o obnovu vesnice.

15 15 Kriteria hodnocení •soutěžící obec je hodnocena v jednotlivých stanovených okruzích: obec a její koncepční dokumenty; společenský život; aktivity občanů; podnikání; péče o stavební fond a obraz vesnice; občanskou vybavenost, inženýrské sítě, dopravu, úspory energií; péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci; péči o krajinu; připravované záměry; informační technologie v obci; knihovnu, kroniku, atd.. Nově se uděluje cena naděje pro živý venkov. •

16 16 V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění: •Zlatá stuha – vítěz krajského kola se stává nositelem titulu „Vesnice roku“ a postupuje do celostátního kola; •Modrá stuha – za společenský život; •Bílá stuha – za činnost mládeže; •Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí; •Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

17 17 Krajská hodnotitelská komise může dále udělit diplomy: •za vzorné vedení obecní knihovny •za vzorné vedení kroniky •za rozvíjení lidových tradic, •za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) •za příkladnou péči o historickou zástavbu obce

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23


Stáhnout ppt "Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov."

Podobné prezentace


Reklamy Google