Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0097 Zahájení a ukončení: 11. 12. 2009 - 31. 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0097 Zahájení a ukončení: 11. 12. 2009 - 31. 10."— Transkript prezentace:

1 Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0097 Zahájení a ukončení: 11. 12. 2009 - 31. 10. 2011

2 Organizace projektu: - řešitel projektu (příjemce): Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná) (Karviná) - partneři: Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. Ostrava (Ostrava) (Ostrava) MINISTERSTVO VNITRA MINISTERSTVO VNITRA VŠB-Technická univerzita Ostrava

3 Cíle projektu: 1.Tvorba vzdělávacích modulů, které pomohou žákům široce rozvinout jejich odborné a profesní znalosti a dovednosti v oblasti: -Práva, bezpečnosti, kriminologie a kriminalistiky -Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce -Přírodovědné vzdělávání -Informační a komunikační technologie 2.Implementace moderních výukových metod do vzdělávání žáků pro rozvoj odborných kompetencí 3.Usnadnění přechodu žáka do dalšího vzdělávacího stupně nebo zaměstnání (spolupráce s praxí) 4.Proškolení cílových skupin 5.Vytvoření moderních učebních opor v rozsahu text, digitální podoba s prvky e-learningu, videa a animace

4 Struktura projektu: - realizace projektu v rámci 5 klíčových aktivit (01-05) -01-Zavádění nových výukových metod, modulace výukového systému vedoucí k rozvoji klíčových (odborných) kompetencí žáků-oblast Právo -Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava), MINISTERSTVO VNITRA -02-Zavádění vyučovacích metod zvyšujících kvalitu výuky cizích jazyků -Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava) -03-Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání s důrazem na environmentální oblast -Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava) -04-Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání s důrazem na informační a komunikační technologie -Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava), VŠB-TUO -05-Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce -Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava), MINISTERSTVO VNITRA

5 Rámcová témata klíčových aktivit: 01-Modul: Právo, bezpečnost, kriminologie a kriminalistika a)Oblast práva: Ústavní právo, Občanské právo, Obchodní, Pracovní a Trestní právo. b)Oblast bezpečnosti: organizační struktura a činnost Dopravní policie, Cizinecké a Pohraniční policie, Zkvalitnění střelecké přípravy žáků. c)Oblast kriminologie a kriminalistiky: kriminologický výzkum, fenomenologie kriminality, etiologie kriminality, osobnost pachatele, kontrola a prevence kriminality, trestní represe apod. Inovace 5 předmětů: Základy práva, Bezpečnostní příprava, Kriminalistika, Kriminologie a Penologie

6 Rámcová témata klíčových aktivit: 02-Modul: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce a)Řečové dovednosti: receptivní a produktivní dovednosti (sluchové a zrakové, ústní a písemné včetně interaktivní ústní a písemné) b)Jazykové prostředky: výslovnost, slovní zásoba, gramatika a pravopis. c)Komunikační a tématické okruhy: Intenzivní využívání multimediálních výukových programů a internetu. Zpracování metodických postupů a realizace případových studií jako inovace systému vzdělávání cizích jazyků.

7 Rámcová témata klíčových aktivit: 03-Modul: Přírodovědné vzdělávání a)Ekologie: základní ekologické pojmy, ekologické faktory prostředí, potravní řetězce, koloběh látek v přírodě a tok energie, typy krajiny. b)Člověk a životní prostředí: vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím, dopady činnosti člověka na životní prostředí, přírodní zdroje energie a surovin, odpady, globální problémy, ochrana přírody a krajiny, nástroje společnosti na ochranu životního prostředí, zásady udržitelného zdroje. c)Základy biologie: vznik a vývoj života na Zemi, vlastnosti živých soustav, typy buněk, rozmanitost organismů a jejich charakteristiky, dědičnost a proměnlivost, biologie člověka, zdraví, nemoc. Využívání multimediálních výukových programů a internetu. Zpracování metodických postupů a realizace případových studií jako inovace systému přírodovědného vzdělání.

8 Rámcová témata klíčových aktivit: 04-Modul: Informační a komunikační technologie Modul bude zaměřen na oblasti: a)Práce s počítačem, operačním systémem (SW, HW, základní a aplikované programové vybavení) b)Práce se standardním aplikačním programovým vybavením (tabul. Procesorem, databáze, grafika apod). c)Práce na lokální oblasti sítí, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti internetu (počítačové sítě, server, pracovní stanice, připojení k síti, vyžití ICT v praxi). Využívání multimediálních výukových programů a internetu. Zpracování metodických postupů a realizace případových studií. Vytvořen webový portál, který bude sloužit k rozvoji vzdělávání.

9 Rámcová témata klíčových aktivit: 05- Spolupráce a exkurze Seznámení žáků s reálnými podmínkami panujícími na trhu práce především v sektoru ozbrojených složek státu (Policie ČR a Armády ČR) jako budoucích potencionálních zaměstnavatelů. Formou exkurzí se budou moci přesvědčit o budoucích pracovních podmínkách a seznámit se s požadavky, které budou na ně v budoucnu kladeny. Oblasti: 1. Navázání partnerství škol s institucí Policie ČR. 2. Podpora účasti zaměstnavatelů na odborném vzdělávání. 3. Organizace motivačních exkurzí

10 Výstupy z klíčových aktivit: - 01- Vytvoření odpovídající úrovně právního povědomí žáka a schopnost lépe aplikovat právní normy, rovněž seznámení žáků s právní úpravou činností a úkolů bezpečnostních sborů zejména pak Policie ČR. Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace. - 02- Zvýšení komunikační dovednosti, efektivnější práce s cizojazyčným textem včetně odborného textu a zkvalitnění práce s informacemi v cizím jazyce, včetně internetu, slovníků a příručkami.Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace. - 03- Využívání přírodovědeckých poznatků v profesním i občanském životě ve všech situacích, logické uvažování, analyzování, řešení přírodovědeckých problémů, porozumění základních ekologických souvislostí, posouzení chemických látek z hlediska nebezpečnosti apod. Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace. - 04- Získání kompetencí s prostředky informačních a komunikačních technologií, porozumění používání operačního systému, kancelářských SW a aplikačním programovým vybavením. Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace. - 05- Vytvoření úzké kooperace a partnerství mezi institucí počátečního vzdělávání a institucí na trhu práce, zainteresování zaměstnavatelů instituce na odborném vzdělávání.

11 Harmonogram projektu:

12 Logo projektu


Stáhnout ppt "Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0097 Zahájení a ukončení: 11. 12. 2009 - 31. 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google