Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Štěpánka Hostovská

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Štěpánka Hostovská"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Štěpánka Hostovská
Možnosti řešení sporů o národní doménová jména Vybraná soudní rozhodnutí Přivítání Představit se úvest sebe a svojí přednášku PhDr. Štěpánka Hostovská

2 TÉMATICKÝ OBSAH Možnosti řešení sporů o národní doménová jména
Vybraná soudní rozhodnutí o národních doménových jménech Kauza o doménu „greenhome.cz“

3 TÉMATICKÝ OBSAH Možnosti řešení sporů o národní doménová jména
Vybraná soudní rozhodnutí o národních doménových jménech Kauza o doménu „greenhome.cz“

4 Možnosti řešení sporů o národní doménová jména
Jednotlivé mechanismy řízení ve vzniklých sporech a obecné varianty sporů Spor o doménové jméno Soudní řešení sporu Alternativní řešení sporu Rozhodčí řízení ADR řízení aktuální znění Pravidel registrace DJ v ccTLD.cz

5 Možnosti řešení sporů o národní doménová jména
Jednotlivé mechanismy řízení ve vzniklých sporech Spor o doménové jméno Soudní řešení sporu Alternativní řešení sporu Rozhodčí řízení ADR řízení

6 Soudní řešení sporu Výhody: Množství požadovaných nároků
Možnost odvolání k soudu prvního stupně Nevzniká zde překážka litispendence ani res iudicata neplatnost smlouvy + převod či výmaz doménového jména, přiznání přiměřeného zadostiučinění vydání bezdůvodného obohacení (úhrnně) Překážka: Ve věci pravomocně rozhodnuté Překážka zahájeného řízení

7 Soudní řešení sporu Nevýhody: Finanční náročnost Časová náročnost
Otázka příslušnosti a pravomoci soudů Volba hmotného práva Vykonatelnost rozhodnutí Malá rozhodovací praxe v této oblasti Nemalý objem a složitost procesních náležitostí: kvalitně sepsaný žalobní návrh, výpočet soudního poplatku bezchybné určení místní příslušnosti soudu

8 Možnosti řešení sporů o národní doménová jména
Jednotlivé mechanismy řízení ve vzniklých sporech Spor o doménové jméno Soudní řešení sporu Alternativní řešení sporu Rozhodčí řízení ADR řízení v rámci arbitráže rozhodují nezávislí a nestranní rozhodci v rámci speciálního infrastrukturního ADR pak panelisté. druhem civilního procesu je jedním z prostředků pokojného urovnávání sporů za účasti třetí strany ovlivňují výběr rozhodců, mohou určit místo a pravidla

9 Rozhodčí řízení Výhody: Rychlost řízení Nízké náklady
Větší smluvní volnost Pružnost a neformálnost prováděných úkonů Snadná vykonatelnost rozhodnutí Neveřejnost řízení moderní procesní úprava, znemožňující všemožné komplikace a vyhýbání se spravedlnosti. Newyorská úmluva umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech světa

10 Rozhodčí řízení Nevýhody: Zásadně jednoinstanční řízení
Překážka litispendence a res iudicata Konečnost rozhodnutí Příp. nekompetentnost některých rozhodců RŘ vylučuje paralelní vedení sporu Výsledek řízení – právně závazný a konečný rozh. nález – vylučuje projednání před soudem Možnost soudního přezkumu je možné při splnění specif. požadavků ve věcech zrušení rozhodčího nálezu a zastavení výkonu rozhodnutí taxativních podmínek dle § 31 RozŘ (rozhodčí smlouva je neplatná, rozhodčí nález odsuzuje k plnění, které nebylo žádáno, nebo které je dle tuzemského práva nemožné či nedovolené).

11 Možnosti řešení sporů o národní doménová jména
Jednotlivé mechanismy řízení ve vzniklých sporech Spor o doménové jméno Soudní řešení sporu Alternativní řešení sporu Rozhodčí řízení ADR řízení efektivní nástroj a unikátní systém ADR, tzv. speciální infrastrukturní arbitráž V ČR je akreditovaným centrem pro poskytování této metody řešení sporů o doménová jména Rozhodčí soud v Praze.

12 ADR řízení Výhody: Elektronické řízení (online platforma ( nadčasovost flexibilita transparentnost řízení zkrácení celého procesu efektivita rozhodování snížení nákladů na provoz možnost operativních reakcí administrátora sporu publikování rozhodnutí na Internetu Řízení probíhá obvykle v jazyce držitele doménového jména (tj. v kterémkoliv z jazyků v rámci EU) Nevylučuje právo na zahájení soudního řízení V případě, že jsou totožné strany i úřední jazyk ADR řízení, lze žalovat více než jedno doménové jméno. …které bude mít dopad na výkon rozhodnutí senátu. V případě, že dojde k podání žaloby na přezkum rozhodčího rozhodnutí u národního soudu, dojde k odkladu implementace rozhodčího nálezu. Odkladný účinek trvá do doby zpětvzetí žaloby, zamítnutí žaloby nebo vynesení rozsudku v dané věci.

13 ADR řízení Nevýhody: Konečnost rozhodnutí bez možnosti odvolání
Menší množství požadovaných nároků

14 Možnosti řešení sporů o národní doménová jména
Jednotlivé mechanismy řízení ve vzniklých sporech Spor o doménové jméno Soudní řešení sporu Alternativní řešení sporu Rozhodčí řízení ADR řízení Uzavřít témat. okruh

15 Vybraná soudní rozhodnutí o národních doménových jménech
České soudy Německé soudy Rakouské soudy

16 Soudní rozhodnutí České soudy „oskar.cz“ „tina.cz“
„ceskapojistovna.cz“ „globtour.cz“ „ceskapojistovna.cz“ –soud nařídil převod DJ na žalující stranu (změnu registrace držitele) – velmi sporné nároky poškozených vždy omezeny na zdržení se jednání nebo odstranění závadného stavu. Soud tak vytvořil absolutní právní nárok žalobce na DJ

17 Soudní rozhodnutí Německé soudy „shell.de“ „boos.de“ „kinski-klaus.de“
„schmidt.de“ „shell.de“ – možná nešťastný precedent Rozhodnutí – zde neplatí právo přednosti navíc žalovaný se dopouští tzv. matení v přiřazení Jiná situace – „boos.de“ – pro obec neplatí vyšší stupeň známosti (neuplatní se zásada priority), ochrana názvu se vztahuje nejen na celé názvy, ale i zkratky. „kinski-klaus.de“ –nakládání s postmortálními osobnostními právy zemřelého Rozhodnutí– výstava se týkala zemřelého a osobnostní práva dle KUG vyprší 10 let po smrti.

18 Soudní rozhodnutí Rakouské soudy „ortig.at“ „Numtec-interstahl.at“
„ortig.at“ – kauza se známým spekulantem - měl zaregistrováno na 400 jmen (zeměpis.označení a povolání) Rozhodnutí = při kolizi jména FO nebo PO a stejně znějícího DJ silnější prioritu a právo má nositel jména (osobnostní právo) „Numtec..“ – užívání meta-tagů ve zdrojovém textu, žalovaní užívali toto slovo jako klíčové při vyhledávání na netu, u 5 patentů měli uvedenou poznámku o společnosti „Numtec…“, jako o kupci těchto patentů. Rozhodnutí = soud avšak nezhodnotil soutěžní vztah subjektů – obchodovali stejně se zařízením na označování kovů!

19 Kauza o doménu „greenhome.cz“
Administrativní vyřazení domény ze zóny Možnost vyřazení domény bez rozhodnutí soudu Pouze z rozhodnutí Policie České republiky se souhlasem státního zástupce Jaký to může mít dopad na Vaše podnikání ? Tzv. growshopu greenhome.cz doménu vyřadil na základě rozhodnutí Policie České Republiky s tím spojené zabavení finančních prostředků zkomplikuje vaši obhajobu Kdo není na internetu, jakoby nebyl dle ustanovení § 79e zákona č. 141/1961 Sb., trestní řádu.

20 Závěry a doporučení Seznámení se s možnými následky se zvoleným druhem TLD Posílení pozice registrací ochranné známky Volba vhodného mechanismu řízení v případě sporu: Soudní řízení Alternativní způsoby řešení nestátními institucemi - rozhodčími soudy v rámci klasické arbitráže - speciální ADR řízení různá ADR z gTLD, TLD.eu, TLD.cz ! Volba vhodných nároků Věcná legitimace zúčastněných subjektů Hmotné i procesní režimy ADR řízení pro jednotlivé formy TLD se odlišují – vzít v úvahu Rozhodnout se pro typ řešení a dle toho vybrat příslušný typ TLD Pasivní i aktivní věcná legitimace musíte být oba nositeli hmotně právních práv, resp. povinností.

21 © PhDr. Štěpánka Hostovská, 2014


Stáhnout ppt "PhDr. Štěpánka Hostovská"

Podobné prezentace


Reklamy Google