Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spory o doménová jména v ccTLD .cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spory o doménová jména v ccTLD .cz"— Transkript prezentace:

1 Spory o doménová jména v ccTLD .cz
Zuzana Průchová • •

2 Správce národní domény .cz – CZ.NIC
1998, správa registru převzata v r. 1999 Soukromoprávní subjekt z. s. p. o., 112 členů Řada dalších aktivit, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, internetové bezpečnosti, vzdělávání a osvěty

3 Centrální registr doménových jmen
Databáze doménových jmen, držitelů a dalších osob a údajů Nejedná se o veřejný rejstřík dle zákona, např. 111/2009 Sb., o základních registrech Neplní funkci veřejných rejstříků (publicita), zčásti formálně ji však má Obsahuje pouze údaje uvedené Pravidly registrace

4 Systém registrace doménových jmen
Princip „first come – first served“ Elektronický registrační systém Odpovědnost držitele za konflikt s právy 3. osob Registrace Užívání

5 Právo a doménová jména

6 Nový občanský zákoník Širší pojetí věci Věc nehmotná - právo
Širší pojetí věci: vše, co je odlišné od osob a slouží potřebě lidí Nehmotné věci – práva, jejichž povaha to připouští (dříve práva a jiné majetkové hodnoty) Nevztahuje se např. na osobnostní práva, autorská díla, umělecké výkony Vztahují se na ně pravidla o věcných právech Držba: lze držet právo, které lze převést na jiného a jeho povaha umožňuje trvalý nebo opětovný výkon (§ 985) Presumuje se držba řádná (platný právní důvod), poctivá (dobrá víra) a pravá (nezískaná lstí) Základním dokumentem Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz

7 Řešení sporů o doménová jména .cz
Držitel v. 3. osoba Obecný soud, Rozhodčí soud, ad hoc rozhodce, mediace Držitel v. CZ.NIC Rozhodčí soud Jednotky případů

8 Vývoj počtu sporů Mírný meziroční pokles
Žalobci ve většině případů úspěšní, případně dohoda stran Nejčastějším důvodem práva k OZ, obchodní firmě, ochrana hospodářské soutěže (parazitování na pověsti, nebezpečí záměny) Klesá počet předběžných opatření

9 Nová rozhodnutí ve věcech doménových jmen
Globtour.cz Nejvyšší soud 23 Cdo 3407/ Ustavní soud III. ÚS 2912/12 z Suzuki.cz Nejvyšší soud 23 Cdo 3895/2011 z

10 Globtour.cz – význam rozhodnutí
Nejvyšší soud: Smluvní povaha práva k doménovému jménu Nejedná se o vlastnictví, na doménu nelze nahlížet jako na nehmotný statek, ke kterému se váží absolutní práva Analogie s Nařízením Komise (ES) 874/ držitel Odmítl převod domény jako formu odstranění závadného stavu – to má směřovat především k obnovení původního stavu – „odhlášení“ registrace Ústavní soud Právo k doménovému jménu je právem majetkovým a držitele lze v užívání omezit a to tehdy, pokud je to nezbytné v obecném zájmu a ochraně práv žalobce Zásah do práva na pokojné užívání majetku může být ospravedlněn, když se prokáže, že byl proveden v "obecném zájmu" a "za podmínek, které stanoví zákon". Kromě toho každé zasahování musí splňovat i kritérium přiměřenosti, tj. opatření, kterým dochází k zasahování, musí zajistit "spravedlivou rovnováhu" mezi požadavky obecného zájmu společnosti a požadavky ochrany základních práv jednotlivce, přičemž požadovaná rovnováha nebude dána, pokud dotčená osoba nese zvláštní a nadměrné břemeno

11 Řešení rozhodnutí globtour.cz
Úprava Pravidel registrace doménových jmen od – čl. 19 (dříve 16.4.) Rozhodnutí ukládá povinnost zrušit registraci a zároveň není uložn převod; po dobu 1 měsíce od zrušení registrace není umožněna opětovná registrace jiné osobě, než úspěšné ve sporu O zrušení rozhodnuto 4x (celkem 12 domén), o zaregistrování požádáno 3x (3 domény) Rozhodčí soud ve sporech s nárokem na převod rozhoduje dle evropského práva – nařízení EP a Rady upravující doménu .eu (733/2002 a 874/2004)

12 Suzuki.cz – význam rozhodnutí
Nedostatek pravomoci RS k rozhodnutí sporu K uzavření smlouvy na základě veřejné rozhodčí nabídky je třeba potvrzení ze strany navrhovatele (shodně i MS Praha v témže sporu, 6 Cm 82/ ) Veřejnou rozhodčí nabídku nelze považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy Nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospěch třetího – nelze objektivně určit třetí osobu („kdokoliv se může cítit dotčen na svých právech“) VS Praha opačné stanovisko

13 …a co dál? Řešení pouze u obecných soudů, bez jakékoliv formy ADR
Výrazné zpomalení celého procesu Mimosoudní řešení, které není rozhodčím řízením (UDRP) Zavedeno v řadě TLD Možnost požadovat pouze zrušení registrace nebo převod „nález“ není exekučním titulem, mohou následovat další řízení Rozhodčí řízení Zachování stávajícího stavu Úprava (písemná rozhodčí smlouva, neuzavření smlouvy sankcionováno zrušením registrace)

14 Změna Pravidel registrace
§ 1752 NOZ – změna obchodních podmínek: změna v přiměřeném rozsahu? Upravenými podmínkami vázáni jen ti, kdo výslovně odsouhlasí novou verzi Pravidel registrace?

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spory o doménová jména v ccTLD .cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google