Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturitní zkoušky 2011 - 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturitní zkoušky 2011 - 2012."— Transkript prezentace:

1 Maturitní zkoušky

2 Písemné zkoušky společné části
2. 5. český jazyk a literatura 3. 5. anglický jazyk 4. 5. matematika dějiny umění 7. 5. německý jazyk 9. 5. ruský jazyk francouzský jazyk !!! Studenti jsou povinni být nejpozději 15 minut před začátkem zkoušky v učebně. Pozdní příchod znamená vyloučení ze zkoušky. !!! Nezapomeňte si přinést doklad totožnosti (občanský průkaz).

3 Pravidla chování během zkoušky
!!! Je zakázáno používat mobily, nezapomeňte je vypnout. !!! Nepoškozujte záznamové archy. !!! Nenapovídejte, neopisujte, nevyrušujte. !!! Smíte jíst a pít. Jídlo ani nápoj nesmí být umístěny na lavici. !!! Pokud opustíte učebnu před koncem časového limitu, nesmíte se již vrátit. Výjimkou mohou být zdravotní důvody, které budou řešeny individuálně. !!! Při hrubém porušení pravidel budete ze zkoušky vyloučeni. Vyloučení znamená nesložení zkoušky.

4 Pomůcky Modrá nebo černá dostatečně silně a nepřerušovaně píšící propiska + jedna náhradní (ne „čína“, plnicí pero, fix) Další povolené pomůcky: Cizí jazyky – písemná práce: slovníky bez příloh věnovaných písemnému projevu ČJL: Pravidla českého pravopisu Matematika: M-F-CH tabulky, rýsovací potřeby (obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou) a kalkulátor bez grafického režimu

5 Zápis odpovědí Testový sešit a záznamový arch
Do testového sešitu můžete zapisovat poznámky. Odpovědi zapisujte na záznamové archy podle pokynů zadavatelů Uzavřené úlohy: Správná je vždy jedna odpověď. Správné odpovědi zapisujte křížkem. Chybné odpovědi lze opravovat. Otevřené úlohy Zápis provádějte výhradně do vyznačeného čtecího pole. Rozlišujte velká a malá písmena. !!!MA – ZÚ: Píší se pouze výsledky či odpovědi. !!!MA – VÚ: U některých úloh se hodnotí celý postup řešení. Chybné zápisy lze opravovat (rovněž do čtecího pole!!!) Za chybné odpovědi se body neodečítají.

6 Písemné práce ČJL 10 zadání, 25 minut na výběr + plánování, psaní osnovy, část konceptu ZÚ – 60 minut; nejméně 200 slov (cca 20 řádků) VÚ – 90 minut; nejméně 250 slov (cca 25 řádků) CJ ZÚ – 1. část: 120 – 150 slov, 2. část: 60 – 70 slov VÚ – 1. část: 210 – 240 slov, 2. část: 100 – 120 slov Pište čitelně!!! Hodnocení provádí nezávislí hodnotitelé vyškolení CERMATem.

7 Ústní zkoušky Průběh Příprava – zkoušky společné části – 20 minut
- zkoušky profilové části – 15 minut; IVT – 30 minut Zkouška – 15 minut Losování otázek / čísel pracovních listů z ČJL – v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo.

8 Hodnocení Výsledky didaktických testů budou uvolněny 15. 5.
Úspěšné složení MZ - úspěšné složení všech povinných zkoušek školní i státní části. Výsledek nepovinných zkoušek nemá na složení MZ vliv. Úspěšné složení zkoušky z ČJL a CJ - úspěšné složení všech dílčích zkoušek. Opravné zkoušky 2 opravné zkoušky z každého předmětu do 5 let od ukončení SŠ Opakuje se jen neúspěšná zkouška ČJL, CJ – opakuje se pouze neúspěšná dílčí zkouška Přihlášky k podzimnímu opravnému termínu je třeba podat do 25. června. Nelze měnit předmět, lze změnit úroveň. Při změně úrovně se skládají všechny dílčí zkoušky.

9 Neúčast na zkoušce Neúčast je třeba omluvit nejpozději do tří dnů po zkoušce řediteli školy (zástupkyni ředitele). Máte nárok konat náhradní zkoušku v podzimním termínu: Písemné zkoušky SČ budou 3. – 7. září na tzv. spádových školách. Do 25. června je třeba podat přihlášku. Pozn. Omluvy z nepovinných zkoušek

10 Hranice úspěšnosti Kritéria hodnocení zkoušek společné části:
Hranice úspěšnosti: ČJL – 43%; CJ – 44%; MA – 33% včetně komplexní zkouška z ČJL – vážený průměr procentních bodů tří dílčích zkoušek v poměru: 1 (test) : 1 (písemka) : 1 (ústní) komplexní zkouška z CJ – vážený průměr procentních bodů tří dílčích zkoušek v poměru: 2 (test) : 1 (písemka) : 1 (ústní)

11 Maturitní vysvědčení a protokol
Po úspěšném složení MZ Známky z povinných a nepovinných předmětů včetně úrovně obtížnosti Celkový prospěch (PV, P) Předání: v 16:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie Protokol o výsledcích zkoušek společné části MZ I při neúspěchu u MZ Procentní body a percentilové pořadí včetně úrovně obtížnosti Bude školám zpřístupněn nejpozději 15. června po ukončení jarního termínu MZ na všech školách. Protokol o výsledcích didaktických testů Po ukončení písemných zkoušek – 15. května

12 Žádost o přezkoumání výsledku
Didaktické testy Do 5 dnů ode dne oficiálního oznámení výsledku; při vyloučení od zkoušky do 5 dnů ode dne konání zkoušky Písemná žádost na MŠMT; vyrozumění do 30 dnů ode dne doručení žádosti Písemné práce a ústní zkoušky SČ, profilové zkoušky Do 8 dnů od oznámení výsledku; při vyloučení od zkoušky do 8 dnů ode dne konání zkoušky Písemná žádost krajskému úřadu; rozhodnutí do 30 dnů od doručení žádosti Právo nahlédnout do vlastních materiálů (ZA, písemných prací) po skončení zkoušek a zpracování testů

13 Ústní zkoušky Průběh Příprava – zkoušky společné části – 20 minut
- zkoušky profilové části – 15 minut; IVT – 30 minut Zkouška – 15 minut Losování otázek / čísel pracovních listů z ČJL – v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo.

14 Zdroje: Zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky č. 273/2011 Sb. (znění účinné od 30. září 2011) Žákovský průvodce maturitní zkouškou pro jarní zkušební období 2012


Stáhnout ppt "Maturitní zkoušky 2011 - 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google