Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Děkujeme, odejděte!.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Děkujeme, odejděte!."— Transkript prezentace:

1 Děkujeme, odejděte!

2

3 Roman Uhrin nemoc / zdraví

4 N - výživa E - pohyb W - voda S - sluneční svit T - střídmost A - vzduch R - odpočinek T - Důvěra v Boha

5 N E W S T A R

6 N E W S T A R

7 N E W S T A R

8 N E W S T A R

9 Gn 1,29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. N - výživa

10 Gn 2,15 Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
E - pohyb

11 Gn 2,10 Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu
Gn 2,10 Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky. W - voda

12 Gn 1,16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Gn 1,3-5 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí Byl večer a bylo jitro, den první. S - sluneční svit

13 Gn 2,16-17 A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst.
Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. T - střídmost

14 Gn 1,6-8 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod
Gn 1,6-8 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem Byl večer a bylo jitro, den druhý. A - vzduch

15 Gn 1,20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!" A - vzduch

16 Gn 2,2-3 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.
A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. R - odpočinek

17 Gn 2,16-17 A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti." T - Důvěra v Boha

18 Gn 2,18 I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám
Gn 2,18 I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám Učiním mu pomoc jemu rovnou." T - Důvěra v Boha

19 N E W S T A R

20 N E W S T A R

21 N E W S T A R

22

23 Vzdej dík /:Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, přidej píseň chval,
vzdej dík, protože Ježíš je tvůj Pán a Král:/. /:Tak věř: Když jsi slabý, sílu máš a už nouzi nepoznáš, protože Pán Ježíš byl dán za nás:/. Vzdej dík! /:Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, bratra uč Jej znát, vzdej dík, protože pro něj chce být Pán a Král:/ /:Tak běž, volej bližní k Ježíši, ať tě všichni uslyší, ať ví, že Pán Ježíš byl dán za nás:/. Vzdej dík!

24 Hlas zvonů Až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán, tak vezmu svou víru
a půjdu s ní sám a s poslední prosbou k bohu i k vám. To až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán. Až zazní hlas zvonů tak začneme žít a z poháru lásky všichni budeme pít, ty největší sbory k díkům zaplní chrám. To až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán.

25 kdo neměl v životě štěstí,
Až zazní hlas zvonů na poslední soud, ti, kdo nechtěli lásku, ti, změní se v troud, kdo neměl v životě štěstí, tak přidá se k nám. To až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán. Až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán, všichni vrátí se domů, kam každý je zván a společně sejdem se v jediný chrám. To až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán.

26

27 Měl bych mít bílou hůl (: Měl bych mít bílou hůl a na oči dát pásku, protože nevidím, jak vroucně má Bůh rád. :) Tu krásu květů bohatství života i hloubku vesmíru i slunce zář, myriády světů, to všechno z lásky jen učinil Pán. A ještě mnohem víc lásky měl k nám, když nám to nejdražší zatoužil dát, chtěl z nás mít děti své tak poslal Syna nám – jak nás má rád! (: Nechci mít bílou hůl a na očích mít pásku, já toužím prohlédnout, jak vroucně má Bůh rád. :)

28 Přestávka

29 Žabka Povídala žabka žabce, jestli pak znáš toho chlapce,
co uhodil rosničku, až zlomila si nožičku. Jakpak bych ho nepoznala, druhá žabka povídala. Mravenečkům rozbil dům a hnízdo shodil vrabečkům. Že ti není hanba kluku, na to přece nemáš ruku. Raděj kdybys pomáhal, na to ti Pán Bůh ruce dal. Co vy děti, co říkáte, ať se někdy nepoznáte v téhle naší písničce o neposlušné ručičce.

30 Světélko (: Nikdo mi ho nezhasne, chci aby svítilo :)
svítilo, svítilo, svítilo. V úterý i ve středu,… V hotelu i na hřišti,… (: Moje malé světélko, chci aby svítilo :) svítilo, svítilo, svítilo. (: Všude tam, kde smutno je,

31

32 Kdybys věděl Kdybys věděl jak tě hledám, kde všude jsem s tebou byl. Tys mě neviděl, ani neslyšel, musím čekat dál. Jen si vzpomeň, když jsi na dně v drogách se utápíš, o tobě vím, o tobě sním, kdy už pochopíš? /: Já mám, mám tvý jméno vepsaný do dlaní. :/ úúú Kdybys věděl jak mi chybíš, jak toužím po lásce tvé Co nadělám, když tě nezajímám, musím čekat dál Tak ti píšu, snad se ozveš, svobodu máš. Láska nenutí milovat s nechutí, vždyť láska se nedá vzít /: Já mám, mám tvý jméno vepsaný do dlaní. :/ úúú

33 Kdybys věděl jak mi chybíš,. jak toužím po lásce tvý
Kdybys věděl jak mi chybíš, jak toužím po lásce tvý. Nic ti nevyčítám, křivdy nepočítám, já svobodu ti dám. Já vím, jseš zklamanej, bojíš se citům průchod dát. Už tolikrát, chtěls mít rád, vzpomínky bolí. /: Já mám, mám tvé jméno vepsaný do dlaní. :/ úúú

34 Spoj nás v jedno, Pane Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jež nemůže být zlámáno. Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou. Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo, je jen jeden Král, proto zpíváme: Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jež nemůže být zlámáno. Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou.

35 Oslavujte Hospodina Oslavujte Hospodina dobrý jest, 3x
Sláva, haleluja, chvalte Jej. Když volají v úzkosti, vytrhuje, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej Zachraňuje z temnosti a ze smrti, 3x

36 Posílá slovo své a uzdravuje, 3x
Sláva, haleluja, chvalte Jej. Proměňuje bouři a utišuje, 3x Pustiny obrací v prameny vody, 3x Upřímní to vidí a veselí se, 3x

37 Den jak den toužím jít za tebou, být s tebou Pane můj
Den jak den toužím jít za tebou, být s tebou Pane můj. Být jen stín, v tobě žít duší svou, být s tebou, Pane můj. Lásko ty věčná s námi zůstávej a dej pokoj svůj všem nám, v pokorné prosbě ruce spínáme, ty skloň se milostivě k nám. Den jak den vidíš jen bídu mou, buď se mnou, Pane můj. Touhu mám s tebou žít na kolenou, buď se mnou, Pane můj. Den jak den hojíš má zranění, jsi se mnou, Pane můj. Sílu mám konat své spasení jsi se mnou, Pane můj. Den jak den chceme jít za tebou, být tvoji, Pane náš. Sloužit všem, aby též mohli žít, být s tebou, Pane náš. Den jak den

38 Celý den pracuje, na to, že jí bolí nožky si neztěžuje včelka z mého úlu.
Sotva rán vyletí, hledá jídlo pro děti, nefňuká, že už toho má akorát po krk. Nám všem ji za příklad dal, Pán Bůh a Stvořitel Král Když slyším bzučení včel, vím, co nám tím říci chtěl. Když ji květy pokosí vyletí už za rosy, nevzdá to a hledá jinde louku rozkvetlou! Včelky

39


Stáhnout ppt "Děkujeme, odejděte!."

Podobné prezentace


Reklamy Google