Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístupnost informací Michal Rada Seminář Podvýboru ISVS v PSP 23.11.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístupnost informací Michal Rada Seminář Podvýboru ISVS v PSP 23.11.2010."— Transkript prezentace:

1 Přístupnost informací Michal Rada Seminář Podvýboru ISVS v PSP 23.11.2010

2 Proč řešit přístupnost? Je to stanovená povinnost Došlo k zásadní změně pohledu práva na přístupnost Jsou k dispozici zásadní poznatky z praxe Stále se zvyšující okruh uživatelů se specifickými potřebami

3 Co je cílem? Změna v pojetí přístupnosti. Cílem není zpřístupnit úplně všechno, ale co nejvíc s co nejmenším úsilím. Od počátku stavět systémy a technologie tak, aby se staly co nejvíce přístupnými Neignorovat potřeby a požadavky přístupnosti Vážně se zabývat přístupností:  Informačních systémů (nejen ISVS)  Služeb egovernmentu  Úřadů a jejich technologií  Dokumentů generovaných (nejen) veřejnou správou

4 Základní oblasti Aktualizace přístupu k přístupnosti webů veřejné správy Prosazování tolerance uživatelů se specifickými potřebami při plánování IS Rozvoj přístupnosti i na webech a systémech v "komerčním sektoru" Přístupnost dokumentů Přístupnost datových schránek a dalších služeb ISDS Zlepšení zpřístupnění výstupů a funkcí autorizované konverze Potřeba navrhování funkcí czechpoint@office tak, aby byly použitelné pro každého Elektronizace legislativy a sbírky

5 Legislativa Mezinárodní úmluva o právech osob se zdravotním postižení (čl. 4, 9, 21 a další), která je přímo aplikovatelná Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o informačních systémech veřejné správy Zákon o některých službách informační společnosti Zákon o elektronických komunikacích Správní řád Legislativa týkající se spisové služby Zákony obchodního a občanského práva

6 Obecný právní rámec Zdravotně postižený uživatel má práva na rovný přístup k technologiím a informacím Systémy a aplikace nesmí tyto uživatele blokovat Stát musí garantovat:  Přístupnost webových stránek veřejné správy  Přístupnost veřejných informací a služeb na internetu  Dohled nad přístupností i v komerčním prostoru  Přístupnost dokumentů a informací poskytovaných a dodávaných občanovi jako klientovi veřejné správy

7 Přístupnost webů veřejné správy Provedena rozsáhlá analýza reálných potřeb přístupnosti Aktualizovány metodické materiály MV k této problematice Průběžně směřujeme k naplnění cílů WCAG2 Nedostatečná kontrolní činnost MV Problémy v obchodních vztazích úřad versus dodavatel webu Není jasné, co je ještě součástí informací na webových stránkách a co je již mimo

8 Přístupnost informačních systémů První kroky směrem k aplikování principů přístupnosti i na informační systémy V první řadě se musí řešit systémy, do kterých přistupuje občan a klient veřejné správy a samosprávy Nutnost plánování technologií a architektur IS již s požadavky na obecnou přístupnost

9 Přístupnost dokumentů Principem je, že dokumenty zejména veřejné správy si musí být schopen "přečíst" opravdu každý. Řada elektronických dokumentů úřadu není přístupná a dokonce s některými nelze i pracovat. Je to ale z nevědomosti, než z úmyslu. Od ledna 2010 pracuje Pracovní skupina pro problematiku přístupnosti dokumentů Zcela nová oblast - v mnohém se odlišuje od přístupnosti webových stránek Zaměřujeme se na přístupnost dokumentů veřejné správy dle legislativy o spisové službě (formáty PDF a PDF/a) Vydáno Sedmero zásad pro přístupné dokumenty Spuštěn web www.pristupnostdokumentu.czwww.pristupnostdokumentu.cz Připravuje se souhrn obecných opatření a návrh na zakotvení povinnosti do Vyhlášky o spisové službě Pokud nelze přístupnost dokumentu zajistit, je nutné zajistit princip náhradního sdělení informací v dokumentu

10 Přístupnost funkcí a služeb egovernmentu Egovernment a jeho služby musejí být opravdu pro každého. Také pro zrakově postižené jsme budovali datové schránky, Czechpointy, autorizovanou konverzi a další. Principem je, že každá státem poskytovaná služba na informační síti by měla být maximálně dostupná. Ale chybí odborný článek, třeba u architekta nebo v plánování. A pokud se s tím nepočítá od počátku, může se tato povinnost prodražit.

11 Co se již podařilo? Prosazení mezinárodní úmluvy a souvisejících úkolů Aktualizace problematiky přístupnosti webových stránek veřejné správy Začali jsme s oblastí přístupnosti dokumentů Zpřístupňují se datové schránky

12 Na čem se pracuje? Novela Zákona o elektronických komunikacích a Zákona o některých službách informační společnosti Metodické dokumenty k přístupnosti dokumentů (nejen) veřejné správy Další rozvoj datových schránek a služeb egovernmentu Diskuse nad možnostmi v souvislosti se základními registry a systémem czechpoint@office Posun v oblasti autorizované konverze Osvětová činnost

13 Co nás čeká? Prosazení architekta přístupnosti na MV Rozvíjení metodik pro přístupnost Naplnění povinnosti, aby stát dozoroval přístupnost informací a služeb i v komerčním sektoru Aplikace plánování architektur a IS s ohledem na tyto principy Ustanovení povinnosti přístupnosti dokumentů do vyhlášky o spisové službě Nové právní a legislativní pojetí audiovizuálního vysílání Diskuse nad projekty eLegislativa a eSbírka Přístupnost služeb egovernmentu (pro občany)

14 Více informací Ministerstvo vnitra této problematice dlouhodobě přikládá velký význam. V tuto chvíli se prohlubuje odborná spolupráce. Této problematice se na konkrétních záměrech a projektech věnuje IIO www.iio.cz www.pristupnostdokumentu.cz www.technikabezbarier.cz Michal Rada, kancelar@michalrada.cz


Stáhnout ppt "Přístupnost informací Michal Rada Seminář Podvýboru ISVS v PSP 23.11.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google