Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Batole - socializace Škola:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Batole - socializace Škola:"— Transkript prezentace:

1 Batole - socializace Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov26 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Batole - socializace Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: separační reakce, vztahy k druhým dětem, paralelní hra, autonomie, fáze prvního vzdoru, negativismu Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v období batolete, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2 Batole mladší batole 1-2 roky, starší batole 2-3 roky

3 socializace dítě je stále silně závislé na matce a blízkých členech rodiny, i krátkodobé odloučení vyvolává často prudké separační reakce; nucené delší separace od rodiny mohou nepříznivě ovlivnit celý další osobnostní vývoj;

4 separace 1) fáze protestu – dítě křičí a volá matku, čeká na základě své předchozí zkušenosti, že přijde, když ji bude dost vytrvale volat;

5 separace 2) fáze zoufalství – dítě postupně ztrácí naději na přivolání matky, křičí méně a odvrací se od okolí ve stavu hluboké stísněnosti; odmítá stále navázat kontakt s druhými, kteří se mu snaží pomoci, odmítá i hračky, často leží typicky s hlavou zabořenou do podušek;

6 separace 3) fáze odpoutání od matky – dítě potlačí postupně své city k matce, je schopno se připoutat k jinému dospělému, najde-li někoho, kdo mu mateřskou péči nahrazuje, jinak ztrácí svůj vztah k lidem a upoutává se spíše na věci;

7 rozšiřuje se okruh sociálních vztahů, zejména uvnitř širšího rodinného společenství;
většina dětí si utvoří diferencované vztahy k matce, otci, starším sourozencům, prarodičům atd. a krátké odchody matky proto snáze snáší, jsou-li přítomni jiní členové rodiny;

8 dítě si pozvolna vytváří svou roli v rodině, tj
dítě si pozvolna vytváří svou roli v rodině, tj. jedná podle očekávání druhých a samo očekává určité odpovědi na své požadavky a projevy; reakce žárlivosti vyvolává narození mladšího sourozence, při rozumné výchově v rodině tato reakce bývá krátká nebo je postupem času nahrazována pozitivnější interakcí;

9 2.,3. rok je období výrazného osamostatňování; dítě se naučí stále dovedněji pohybovat, dosahovat na věci i mimo přímý dosah (např. si stoupne na židli), nové sociální dovednosti; kolem 2 let začíná většina dětí navazovat vztahy k druhým dětem svého věku, i když tyto vztahy i za nejpříznivějších okolností zůstávají dlouho ve stínu vztahů k dospělým;

10 rozvíjí se konstrukční hry (stavění kostek),
funkční hry (skákání, běhání), symbolické hry (klacík jako puška) i úkolové hry (na obchod);

11 ve společnosti druhých dětí převažuje zprvu hra paralelní (kolem 2 let) – děti si hrají vedle sebe stejným způsobem, teprve ve třetím roce začíná mít hra stále častěji ráz spolupráce či soupeřivosti, objevuje se hra kooperativní – děti si rozdělují úkoly či role;

12 nově získaná autonomie s sebou přináší fázi prvního vzdoru neboli fázi negativismu
projevuje se někdy jen slovy (na všechno říká ne), jindy odmítáním plnit příkaz, někdy až výbuchy zlosti; následek uvědomění si dítěte, že vůbec existuje možnost neposlechnout;

13 negativismus i snaha o stále větší samostatnost dítěte naznačují, že si dítě v této době již zřetelně uvědomuje sebe sama jako autonomního jedince; negativismu se nemůže čelit rozumovými argumenty nebo trestem, ale nejlépe odvedením pozornosti;

14 1) období normálního autismu první měsíc; 2) normální symbióza
vývoj sebepojetí na základě utváření vztahu dítěte k matce (Margareta Mahlerová) 1) období normálního autismu první měsíc; 2) normální symbióza měsíc; 3) fáze separace – individuace od 4. měsíce do 3 let a) subfáze diferenciace (4. – 10. měsíc) odlišování matky od druhých lidí, separační úzkost;

15 3) fáze separace – individuace
b) subfáze procvičování (10. – 16. měsíc) aktivní vzdalování se od matky, vracení se pro získání jistoty (odlišení od matky a upevnění vztahu k ní); nárůst separační úzkosti, dítě vyžaduje neustálou blízkost matky; nucená separace vede ke stagnaci či regresi ve vývoji dítěte;

16 3) fáze separace – individuace
c) subfáze navazování přátelských vztahů (16. – 25. měsíc) intenzivnější navazování vztahů k řadě lidí; ve vztahu k matce ambivalence (trvalá přítomnost vs. negativní až hostilní pocity); nucená separace má stále ještě výrazný regresivní vliv na dítě

17 3) fáze separace – individuace
d) subfáze individuace nebo stálosti objektu (25. – 36. měsíc) obraz matky je internalizován, „dobré“ i „špatné“ vlastnosti matky integrovány; dítě začíná fungovat samostatně; zrození psychologického já; děti si hrají samy, kolem 3 let schopny snášet přiměřeně dlouhé separace;

18 otázky ??? co ukazuje negativismus v období batolete
když jde o fázi prvního vzdoru, kdy asi bude další jak se nazývá hra batolete mezi dětmi (okolo 2 let) uvědomění si vlastní autonomie období puberty paralelní, vedle sebe

19 otázky ??? jaký je hlavní úkol kojeneckého období
jaký je hlavní úkol batolecího období jaký je klíčový vztah kojeneckého období jaký je klíčový vztah batolecího období pocit základní důvěry vytvoření autonomie dítě – matka

20 periodizace lidského věku
prenatální období kojenecké období batolecí období předškolní období mladší školní období adolescence dospělost stáří

21 periodizace lidského věku
početí – narození 1. rok života 1. měsíc 1-3 roky 1-2 roky 2-3 roky 3-6 let 6-11 let ( ročník ZŠ) prenatální období kojenecké období novorozenec batolecí období mladší batole starší batole předškolní období mladší školní období

22 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha ISBN X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Batole - socializace Škola:"

Podobné prezentace


Reklamy Google