Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kojenecké období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kojenecké období."— Transkript prezentace:

1 Kojenecké období

2 11 měsíců, od 1. měsíce do 1. roku - označováno i jako fáze RECEPTIVITY dítě je otevřené vůči okolnímu světu dítě musí být stimulováno k učení a musí poznat, že není ohroženo okolím

3 rozvoj poznávacích procesů:
senzomotorické stádium vůdčí úloha – zrak dítě pochopí trvalost objektů (př.: matka je, i když ji nevidí) => důležité pro rozvoj řeči + prohloubení bazální důvěry

4 rozvoj řeči: závisí na podnětech z okolí rodiče musí na dítě mluvit a měla by to být kvalitní řeč jak mluvit: - pomalu - opakovaně - zřetelně artikulovat Vývoj řeči: kolem 4. měsíce vydává zvuky podobné řeči mezi 6. – 8. měsícem - žvatlání kolem 10. měsíce – rozumí řeči na konci roku – používá jedno slovo kdy začne mluvit závisí na stimulaci

5 socializace: symbióza mezi matkou a dítětem => dva organismy, které se potřebují kolem 12. měsíc proběhne tzv. ,,psychologické narození“ - dítě si začne uvědomovat kým je ono a kým je matka => rozpad symbiózy mezi 6. – 9. měsícem začne dítě rozlišovat známé a neznámé lidi

6 vznik a rozvoj identity:
3. – 6. měsíc => ,,tělesné já“ + kruhová reakce mezi 6. – 12. měsícem se rozvíjí ,,primární identita“ -> dítě si uvědomuje svoji vlastní trvalost, spojitost (kontinuitu) vlastního života => na vytvoření primární identity má vliv: Chápání efektu vlastního jednání = kruhová reakce Oceňování a přijetí okolí -citové uspokojení => pokud k němu nedojde => citová deprivace - někdy dítě trpí tím, že matka poskytuje dvojí vazbu = říká, že jej má ráda, ale odstrkuje jej

7 rozvoj svalstva: KEFALOKANDUÁLNÍ – od hlavy dolů (napřed zvedne hlavičku) MODISTÁLNÍ – od středu k okrajům ( rozvoj pohybu od ramene k prstům) ULNORADIÁLNÍ – rozvoj pohybu od malíčku k palci

8 Batolecí období

9 Batolecí období období od 1 do 3 let doba osamostatňování, dítě se uvolňuje ze svých vazeb rozvíjí se samostatná motorika, proniká do prostředí

10 Rozvoj poznávacích procesů
symbolicko – předpojmové myšlení operuje s představami představy se stávají pro dítě symboly reality předpojmové – dítě mluví o obecných pojmech, ale myslí konkrétní věci chce poznat pravidla podle kterých funguje svět chápe trvalost, snaží se objekt označit jménem - symbol

11 Rozvoj řeči dítě potřebuje model pro rozvoj řeči, aby mohlo napodobovat dochází k rozvoji slovníku. Konec období – desítky, stovky slov snaží se své představy vyjádřit slovy preferují podstatná jména (vnímají trvalost) ve 2 letech první dvouslovné věty - agramatické

12 Socializace dítě potřebuje, aby mu byly vymezeny normy normy: - jasné a srozumitelné - vedou k udržení jistoty chování rodičů - jednoznačné (dítě musí chápat proč je káráno a za co) - demokratická výchova učení normám probíhá: - na základě nápodoby (dítě imituje formy chování) - identifikace (ztotožnění, snaží se chovat stejně jako určitá osoba) vztah mezi matkou a dítětem se prohlubuje důležitý je vztah i s otcem, dítě cítí silnější zázemí získává více vzorů chování důležitou úlohu hrají vrstevníci, vyhledává jejich společnost

13 Rozvoj osobnosti mezi 2. a 3. rokem – Sociální já (1. os. j. č.) období vzdoru, objeví se vlastní vůle snaží se osamostatnit v rovině psychické i sociální fáze vzdoru – negativismus je třeba udržovat rovnováhu mezi osamostatňováním a vazbou k matce. Může totiž dojít k separační úzkosti – dítě je necitlivě odděleno od matky

14 Tvorba prezentace: Zdeňka Černochová Berenika Klestilová Aneta Čajková


Stáhnout ppt "Kojenecké období."

Podobné prezentace


Reklamy Google