Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.rodos94.cz www.infobozp.cz Studijní obor MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.rodos94.cz www.infobozp.cz Studijní obor MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže."— Transkript prezentace:

1 www.rodos94.cz www.infobozp.cz
Studijní obor MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Naše společnost působí na trhu již od roku V našich činnostech preferujeme tyto hodnoty: Tradice – Zkušenosti - Kvalita – Profesionální přístup Firma má registraci č /001/01/S Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha pro zpracování osobních údajů dle § 16 odst.3 zákona č.101/2000 Sb.

3 RODOS 94 – poradenství a vzdělávání
Kdo jsme? Co svým klientům nabízíme? PREVENCE RIZIK PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ AUDIT VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE

4 PREVENCE RIZIK Základní audit, zjištění nedostatků, návrhy na odstranění a odborná pomoc Komplexní posouzení stavu bezpečnosti práce a ochrany zdraví, kontrola systému, opatření k efektivnímu řízení Kategorizace rizik Systém vzdělávání zaměstnanců v BOZP, školení a ověřování znalostí. Speciální programy identifikace rizik pro státní a veřejnou správu, školství a zdravotnictví Podpora programu Bezpečný podnik, implementace systému řízení BOZP (OHSAS, Bezpečný podnik,…)

5 kvalita – úspora nákladů – nezávislost - audit
VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE - školící činnost, vlastní vzdělávací programy / rekvalifikace - outsourcing oblasti vzdělávání kvalita – úspora nákladů – nezávislost - audit

6 VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE
Řízení procesu, outsourcing oblasti vzdělávání a komunikace: - komplexní vedení agendy organizace a zabezpečení plán vzdělávání zpětné vazby vnitropodnikové vzdělávání osobní rozvoj, perspektivní zam. interní školení komunikace, firemní kultura periodika jednorázové akce

7 PERSONÁLNÍ AUDIT Služby soukromým firmám i organizacím státní správy
analýza stavu, systemizace, návrh uspořádání, vypracování organizačního schématu, optimalizace, organizace a řízení, historický i očekávaný vývoj a doporučení, návrh změny číselníků, ekonomická zhodnocení a porovnání efektivity analýza působnosti s ohledem na vztahující se legislativu a poskytované činnosti, vyhledávání duplicity vykonávaných činností posouzení kvalifikačních předpokladů, návrh popisů pracovních míst, návrh na doplnění či rozšíření kvalifikace zaměstnanců, dle požadavků časové snímky jednotlivých zaměstnanců kontrolní audity (ochrana systému, mzdový audit, hodnocení řízení, audit „na klíč“) Mezi naše klienty se zařadili např:

8 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Systém Šance je systém kreditního čtyř semestrového studia, který dává možnost získat standardizované akreditované vzdělání Manažer. Systém vychází z následujících principů: každá jednotka (studijní kapitola) je samostatná a nezávisí na tom, zda je použita ve spojení s jinými jednotkami, studentovi je ponechána absolutní volnost směřující pouze ke kvalitnímu konečnému výsledku důraz na význam slova management – systém připravuje skutečné manažery k vedení a řízení, nikoliv technokraty, kteří možná rozumí ekonomice, odlévání, výkovkům a výrobě, ale o řízení nemají ani potuchy. člověk vychovaný tímto systémem je pak přínosem v každém oboru je určen zájemcům o osobní a profesní rozvoj oblasti standardního vzdělání managementu první linie plně využívá individuálního přístupu k portfoliu znalostí zaměstnance ve spolupráci se zaměstnavatelem garantuje certifikovaným absolventům zařazení do soustavy (plánu) personálních rezerv v případě certifikace Manažera možnost pokračování studia v navazujících studijních programech či individuálním programu (např.rozvoj v programu perspektivních zaměstnanců) Systém Šance je alternativou pro vnitropodnikové vzdělávání s provázanou všeobecnou výukou a praktickým vzdělávání ve společnosti.

9 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Co je program Manažer v systému Šance Studijní program pro standardizaci profese MANAŽER Dává možnost každému uchazeči dosáhnout dané kvalifikace Systém vnitropodnikového vzdělávání Volitelný studijní program s individuálním přístupem a kreditním hodnocením Kombinace externích a interních lektorů Kombinace teoretického vzdělávání s odbornými informace ze vnitř firmy a poskytovaných do firmy Dlouholetý odborný růst se zvyšováním kvalifikace Vhodný výukový program pro „perspektivní“ zaměstnance Otevřený program víceletého studia se „šancí“ pro osobní kariérní rozvoj Témata studií a úloh řeší konkrétní problémy výroby Certifikace s celostátní platností

10 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Kritéria pro výběr účastníků studia Studium je určeno těmito podmínkami: Uchazeč s úplným středním odborným vzděláním Přijímací vstupní test nebo pohovor - absolvování vstupního testu (nebo případové studie, pohovoru) s výsledkem prospěl (slouží i k analýze profilu počátečních znalostí účastníků studia), test má 10 otázek, 50% a více správných odpovědí značí výsledek prospěl

11 Systém ŠANCE – získávání znalostí programu MANAŽER
Vzdělání programu Manažer

12 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Jedná se o flexibilní systém dlouhodobého vnitropodnikového vzdělávání s motivací zaměstnanců na základě kreditního systému. Volitelnost výukových předmětů dává zaměstnancům možnost vzdělávat se tam, kde cítí potřebu. Systém vzdělávání je realizován ve třech oblastech: získávání „soft“ dovedností do firmy - teoretická část – získávání nových teoretických znalostí od externích školitelů, vzdělávacích agentur předávání odborných informací uvnitř společnosti (těch „nejlepších“ znalostí, které firma v zaměstnancích již má) – praktická část - interní vzdělávání – systém interních lektorů z řad zaměstnanců s individuálními zkušenostmi, znalostmi, mentoring předávání odborných informací do společnosti (těch „nejlepších“ znalostí a zkušeností v daném oboru) – praktická část – účast odborníků v systému vzdělávání z vysokých škol, zahraniční stáže, účast na konferencích

13

14 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Kreditní systém studia

15 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu

16 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Sumarizace rozsahu výuky dle jednotlivých druhů

17 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Celkový časový plán výuky s jednotlivými semestry Celkový počet hodin je , z toho teoretická výuka max.133 hodin, praktický výcvik 63 hodin. Vyučovací hodina je v délce 45 minut, mezi vyučovacími hodinami jsou přestávky v délce 15 minut.

18 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Praktický výcvik – praktická výuka Praktický výcvik dává možnost účastníkům absolvovat praktickou výuku vycházející z reálných skutečností ve firmě nebo organizaci. Jde o umožnění formy vnitropodnikového vzdělávání, prohloubení znalostí a návaznost na vzdělávání v dané firmě. Tato forma výuky je určena zejména pro ty kurzy, které budou naplněny více účastníky z jedné firmy či organizace. Jde o případy, kdy chce zaměstnavatel rozšířit kvalifikaci svých zaměstnanců o akreditované studium „MANAŽER“ a současně dle svého doporučení jim poskytnout vnitropodnikové vzdělávání. Náplní jsou zejména interní školení prováděná z řad zaměstnanců – jde o sdílení informací ve firmě, kdy pracovníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi předávají své znalosti těm svým kolegům i podřízeným, kteří mají zájem o svůj další odborný rozvoj. Interní školení tak pomáhá uchovávat hodnoty znalostí a zkušeností uvnitř firmy, působí preventivně v oblastech kvality, často zdůrazňuje a odkrývá do podrobností oblasti, které vzhledem k výrobě stojí sice na okraji, ale pro úspěšný rozvoj firmy jsou důležité.

19 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Akreditovaný studijní program MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Praktický výcvik – Stáž V případě možností a zájmu může být do modulu Praktický výcvik začleněna stáž u jiné firmy. Jedná se např.o stáže zaměstnanců u tuzemských a zahraničních firem obdobného zaměření, jejíž součástí je prohlídka výroby, technologií, seznámení s postupy výroby či činností ve firmě, výměna zkušeností, popř.zácvik na zařízení (nové technologii) atd. Praktický výcvik – Mimořádné akce V případě možností a zájmu může být do modulu Praktický výcvik začleněna mimořádná akce. Mezi mimořádné akce patří např.: - týmová řešení problémů ve výrobě za účasti externích odborníků - spolupráce na společném projektu několika firem - výzkumná činnost, vývoj, spolupráce na prototypu, novém postupu, spolupráce na zavádění či změně systému (např.ISO, Bezpečný podnik) - spolupráce na tvorbě odborné literatury, příruček - účast na konferencích

20 Systém vnitropodnikového vzdělávání ŠANCE
Interní školení školení prováděná ve firmě lektory z řad vlastních zaměstnanců Klademe velký důraz na předávání dovedností a vědomostí uvnitř firmy. Našim klientům pomáháme budovat systém interních lektorů a školitelů z řad zaměstnanců, aby zkušenosti a duševní hodnoty, které byly ve firmě vytvořeny byly dál předávány novým, mladším a méně zkušených zaměstnancům Práce interních lektorů umožňuje firmě reagovat na aktuální potřeby. Příprava interních lektorů probíhá formou pomoci s přípravou témat, osnov, výukových materiálů i prezentačních dovedností. V minulosti se nám osvědčil Katalog interních školení, který pomáháme vytvořit a vydat klientovi pro potřeby zaměstnanců a jejich výběr pro účast na vnitropodnikové vzdělávací akci. Po složení závěrečných zkoušek obdrží každý účastník certifikát o absolvování studia MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu s celostátní platností.

21


Stáhnout ppt "Www.rodos94.cz www.infobozp.cz Studijní obor MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže."

Podobné prezentace


Reklamy Google