Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Katedra ústavního a evropského práva PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 5.+ 6. Soudní ochrana - Přímé žaloby © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Přímé žaloby Soudní dvůr EU jeden z orgánů EU, specifické postavení složen z: Soudní dvůr + Tribunál + Soud pro veřejnou službu dle čl. 251 SFEU je SDEU povolán k rozhodování o těchto žalobách: Žaloba na porušení Smluv – čl. 258 SFEU Penalizační žaloby – čl. 260 SFEU Žaloba na neplatnost právních aktů EU – čl. 263 SFEU Žaloba na nečinnost orgánů EU – čl. 265 SFEU Žaloba o náhradu škody způsobenou EU – čl. 268, čl.340 SFEU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Žaloba na porušení Smluv Žaloba na porušení Smluv (čl SFEU) aktivní legitimace : KOMISE a ČLENSKÉ STÁTY  předsoudní fáze iniciativa Evropské komise (čl. 258 SFEU) upozornění  stanovisko (důvody, opatření , lhůta)  žaloba iniciativa jiného členského státu– Tribunál (opr. prostředek -> SD) upozornění Komise (čl. 258 SFEU)  lhůta 3 měsíce  žaloba státu/EK  soudní fáze Znaky porušení kvalifikované porušení, porušený závazek musí být přesný, nepodmíněný porušení v důsledku konání (vnitrostátní předpis odporující Smlouvám) x opomenutí (neprovedení směrnice ve stanovené lhůtě) objektivní odpovědnost x liberace: nemožnost provedení závazku Účinky rozhodnutí o porušení deklaratorní, možnost domáhat se náhrady škody (FO, PO) nepodřídí-li se  nové řízení  potvrzení původního rozsudku + jednorázová pokuta nebo opakované penále (čl. 260/3 SFEU) © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

4 C-25/62 Plaumann vs. Komise EHS © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Žaloba na neplatnost právních aktů EU Žaloba na neplatnost (čl , 269 SFEU) pasivní legitimace neplatnost sekundárních (závazných) právních aktů musí být platný/účinný, adresovaný nelze žalovat nicotnost – od počátku neplatný, neexistující, ex offo aktivní legitimace privilegovaní žalobci – členské státy, Rada, Komise, Parlament semi-privilegovaní žalobci – právní zájem - Účetní dvůr, ECB, Výbor regionů neprivilegovaní žalobci – právní zájem – FO, PO, územně samosprávné části státu, kandidátské státy před přistoupením, pouze individuální (adresované) akty akty, jež se jich bezprostředně a osobně dotýkají Důvody neplatnosti nepříslušnost, porušení podstatných formálních náležitostí porušení Smluv + prováděcí předpis, zneužití pravomoci, porušení mezinárodního práva Lhůta – 2 měsíce čl. 297 SFEU – prekluzivní písemná část a ústní část ROZBOR: C-25/62 Plaumann vs. Komise EHS © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Žaloba na nečinnost orgánů EU Žaloba na nečinnost orgánů EU (čl. 265 SFEU) pasivní legitimace nečinnost ER, Rady EU, EP, EK, ECB, institucí a jiných subjektů EU aktivní legitimace privilegovaní žalobci – členské státy a orgány EU (včetně ECB) – žaloba k Soudnímu dvoru, nemusejí prokazovat právní zájem neprivilegovaní žalobci – FO, PO – žaloba k Tribunálu , musí prokázat (kumul.) bezprostřední a individuální dotčení orgán EU nevydal právní akt, jež měl být neprivileg. žalobci adresován Řízení – předsoudní a soudní fáze  Předsoudní fáze podání žaloby musí předcházet upozornění (výzva k přijetí k aktu ) důsledek : jednání x explicitní odmítnutí jednání ( žaloba dle 263 SFEU) x nereagovat ( 2 měsíce, vznik aktivní legitimace k podání žaloby )  Soudní fáze žalobu je třeba podat v nové lhůtě 2 měsíců od uplynutí dvouměsíční lhůty SDEU musí zjistit, zda orgán byl povinen konat x měl prostor pro uvážení rozhodnutí o nečinnosti (266 SFEU): ukončení nečinnosti x pokud v rozumné lhůtě orgán EU nekoná  mimosmluvní odpovědnost EU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

6 C-6/90 Frankovich vs. Itálie © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Žaloba na náhradu škody Žaloba na náhradu škody (čl. 268, 340 SFEU) smluvní odpovědnost (čl. 340/1 SFEU) mimosmluvní odpovědnost (čl. 340/2 SFEU) Objektivní x subjektivní odpovědnost kvalifikovaná škodná událost + protiprávnost + kauzální nexus odpovědnost – orgán EU či členský stát škodná událost - přičitatelnost jednání - 4 možnosti přičitatelná EU přičitatelná zaměstnanci orgánu EU přičitatelná orgánům EU spoluodpovědnost EU a členských států – 3 variace členský stát špatně provádí řádnou normu EU členský stát řádně provádí protiprávní normu EU škoda vznikla spolupůsobením členských států a orgánů EU Aktivní legitimace: není omezena (pro mimosmluvní odpovědnost) Pasivní legitimace: leží na EU Lhůta: 5 let ROZBOR: C-6/90 Frankovich vs. Itálie © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

7 „Hypoteční banka a.s. vs. Udo Mike Lindner“
ROZBOR: C-327/10 „Hypoteční banka a.s. vs. Udo Mike Lindner“ DISKUSE: „Doručovaní“ – evropská a vnitrostátní právní úprava © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

8 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Závěr Podrobněji k tématu: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola 9 FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi – Kapitola 6 Na příští (6.) seminář : prostudovat zbytek přímých žalob rozsudek C-327/10 ze dne 17. listopadu 2011 – Hypoteční banka a. s. proti Udovi Mikovi Lindnerovi Na přespříští (7.) seminář : rozsudek ESD ze dne C-120/78 „Cassis de Dijon“ rozsudek ESD ze dne C-8/74 Procureur du Roi vs. Dassonville rozsudek ESD ze dne C‑267/91 a C‑268/91 „Keck“ © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google