Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MLADÍ LIDÉ BEZ DOMOVA NADĚJE o.s., pobočka PRAHA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MLADÍ LIDÉ BEZ DOMOVA NADĚJE o.s., pobočka PRAHA"— Transkript prezentace:

1 MLADÍ LIDÉ BEZ DOMOVA NADĚJE o.s., pobočka PRAHA
Konference BEZDOMOVEC – KDO TO JE? 13. září 2011, Brno

2 OBSAH PŘÍSPĚVKU Krátce z historie Přehled služeb Integračního programu
Specifika mladých bezdomovců Příklady řešené problematiky Sociální práce s mladými bezdomovci Psychologická práce s mladými bezdomovci Převažující problematika a možnosti řešení Projekt v rámci prevence kriminality Příklady z praxe

3 Krátce z historie programu pro mladé
Terénní práce (TP): 1992: Příležitostná TP při denním centru 1997: Samostatná TP 2008: Mobilní sociální služba : Dům na půli cesty pro mladé děti opouštějící dětské domovy 1997: Nízkoprahové denní centrum pro mladé do 26 let (s přestávkami)

4 Integrační program Naděje v Praze
Terénní program - pěší, mobilní (věkově nerozlišeno) sociální poradenství, materiální pomoc, zdrav. ošetření, doprovod Nízkoprahová denní centra (18-26 let, nad 26 let) sociální poradenství, strava, hygiena, úklid, zprostředkování služeb Ordinace praktického lékaře Psychologické poradenství Noclehárny (muži) Azylové domy (muži, ženy) Spolupráce (skupina mladí bezdomovci) viz samostatný snímek…

5 Specifika mladých bezdomovců
Neztrácí vybudované zázemí, protože převážně žádné neměli a nemají svou životní úroveň s čím srovnávat Pochází většinou z nevyhovujícího rodinného prostředí, které jsou nuceni opustit, a mají nedostatek pozitivních vzorů chování Často se u nich jedná o předčasnou dospělost (klienti jsou dospělí pouze věkově) Jsou orientovaní na přítomnost a na vrstevnickou skupinu Volnost - „svoboda“ - je jejich nejvyšší hodnotou života Bezdomovství se stává pro některé z nich svobodnou volbou Metafora „školy života“ – život na ulici přináší subjektivně důležité informace (hledání identity) Metafora „dovolené“ - život na ulici je útěk mimo realitu Nenalezli běžně uznávané hodnoty a nepřijali společenské normy 5

6 Příklady řešené problematiky
Nízké či nedokončené vzdělání Neexistující pracovní návyky Neřešené finanční závazky Neschopnost adaptace a orientace v běžném společenském prostředí Nevyzrálé obranné reakce (přílišná agresivita či submisivita, rezignace) Sklon k podceňování rizik a jejich následků (požár na Florenci) Závislosti na psychotropních látkách Fyzické chátrání (špatná životospráva, infekční onemocnění) Psychické problémy (poruchy osobnosti, neurotické poruchy, poruchy nálad) Eliminování vlivu skupiny (sdružování, společné řešení situace) 6

7 Požár na Florenci Požár drážní budovy
Nejtragičtějších požár za posledních 20 let Uhořelo 9 převážně mladých lidí a pes, dva lidi (21 a 19 let) se podařilo hasičům zachránit 7

8 Sociální práce s mladými bezdomovci
Cíl sociální práce: Zajistit vstup do dospělého života (bydlení a práce) Eliminovat rizika, která souvisí s životním stylem (osvětová činnost) Pomoci při hledání smyslu života Principy: Pracovat v komplexní rovině: Nesoustředit se pouze na sociální problematiku - řeší se vztahy, rodina, smysl života, volný čas Uplatňovat individuální přístup s důrazem na motivační složku Vztah pracovník a klient se udržuje v autentické a empatické rovině (role odborníka či mentora mladým bezdomovcům nevyhovuje) 8

9 Spolupráce Úřady (kurátoři, oddělení DHN) Domy na půli cesty
Azylové domy pro matky s dětmi Probační a mediační služba Soudy Občanské poradny Nemocnice Léčebny Terapeutické programy a komunity Organizace pracující s oběťmi trestné činnosti 9

10 Aleš Osobní anamnéza: Dlouholetý narkoman – hepatitida typu C, squatting, práce načerno, odsouzen k.OPP, dlouhodobě užívá služeb nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší, bez motivace ke změně životního stylu. Výchozí situace: Těhotenství přítelkyně – shodně deklarují, že se o dítě chtějí starat, nadále však zůstávají na squattu, neřeší otázku bydlení, oficiální práce ani závislosti (občas užívá i budoucí matka ) – nedochází do programu pro nastávající rodiče – narkomany, vyhýbá se návštěvám Probační a mediační služby, selhává pobyt u příbuzných – konflikty, prostorová omezení, matka přítelkyně má sama novorozeně. Sociální práce: Zdůraznění rizik a sdílení zkušeností z podobných případů. Rozhovory nad různými možnostmi postupu. Nabídka ubytování v domě na půl cesty – odmítají, bydlení po narození dítěte nemají stále vyřešeno, doporučen AD pro rodiny s dětmi – zprostředkování kontaktu – ubytování. Po narození dcery krátký čas pobyt v AD, vážný úraz dcery – stanovení soudního dohledu, pravidelné testování na psychoaktivní látky v krvi, doléčovací program pro narkomany, přestěhování k přítelčině otci. Stabilizace situace, Aleš dojíždí za prací do Prahy - v místě bydliště není práce, na víkendy se vrací za rodinou. Osamostatnění - přestěhování do bytu.

11 Milan Osobní anamnéza:
Neúplná rodina, matka samoživitelka, delikventní chování v dětství, sexuální léčba v PL, výchovný ústav, po propuštění pobyt u matky, neochota chodit do práce, přispívat na domácnost a podílet se na jejím chodu, odmítnutí se přizpůsobit - vyhození z domova. Výchozí situace: Bez práce, bez příjmu, bez dokladů, přespává na squattu, dlouhodobě navštěvuje centrum pro lidi bez přístřeší, nepřizpůsobivé chování, užívání drog prohlubuje paranoidní obavy. Sociální a psychologická práce: Neochota přistoupit na nabízenou pomoc, klient odmítá zařídit si OP. Soustavně tvrdí, že je někdo jiný. Odmítá hovořit s psychologem, který mu zprostředkovává ambulantního psychiatra – omezeno poskytování služeb z důvodu neplnění IP a porušování řádu střediska. Zprostředkování kontaktu s rodinou, Milan sám vyhledává psychiatra, následně hospitalizován v PL – diagnostikována paranoidní schizofrenie, kde po hospitalizaci zajištěno tréninkové místo v kavárně, přiznán ČID, ubytování v podnájmu. Kvůli konfliktu se sousedy byt opouští. Klient nezvládá běžný život a není mu poskytnuta následná péče. Bydlí na ubytovně, kde neumí hospodařit s prostředky z důchodu, kvůli neplacení odchází z ubytovny zpět na ulici. Neužívá léky – relaps psychických potíží. Klient dochází znovu do střediska, suplování následné péče po léčbě v PL. Problémy se sháněním práce, resp. vytrvání v ní. Díky intervenci psychologa Milan užívá opět léky i přes to, že je na ulici. Doporučeno specializované zařízení pro lidi s duševní poruchou Fokus. Přes Focus nalezena práce na poloviční úvazek i možnost chráněného bydlení.

12 Psychologická práce s mladými
Psychologické vyšetření Krizová intervence Profesní poradenství Poradenství pro závislé Partnerské a rodinné poradenství Psychologická pomoc mentálně znevýhodněným a.psychicky nemocným 12

13 Jana Osobní anamnéza: Úplná rodina, zvláštní škola a vyučení v oboru pekařka. Po dovršení plnoletosti odešla z domova pro údajné neshody s matkou. Po odchodu z domova navazovala krátké známosti a občas pracovala brigádně mimo svůj obor. Ve svých 26 letech je matkou dvou dětí, které vychovávají její rodiče. Výchozí situace: V roce 2009 přišla pořádat o pomoc do nízkoprahového denního centra. Psychologickým pohovorem bylo zjištěno, že se jedná o simplexní osobnost, se sklony k sebepodceňování a poruchou schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle. Od 14 let závislost abúzus alkoholu a lécích. Sociální a psychologická práce: Ve spolupráci se sociální pracovnicí nalezeno pracovní místo uklízečky. V zaměstnání však docházelo k častým absencím, která klientka řešila různými návštěvami lékařů a nemocí. Při návštěvách psychologa bylo zjištěno, že klientka neustále pokračuje v denní konzumaci alkoholu. Zjištěno, že klientka bydlí u přítele. Při psychologickém pohovoru dohodnuto, že se dostaví i s přítelem. Přítel projevil snahu spolupracovat na řešení situaci klientky. Dohodnuto, že se bude podílet na motivování klientky k nástupu na odvykací léčbu. Zajištěna tříměsíční léčba, kterou však klientka třetí den opustila. Před léčbou přítel prohlásil, že pokud klientka léčbu nedokončí, rozejde se s ním. Po opuštění léčby tedy zamířila přímo do střediska Naděje. Po telefonickém rozhovoru s přítelem dostala klientka ještě šanci, pokud nastoupí v co možná nejkratší době do léčebny. Do deseti dnů se podařilo zajistit hospitalizaci, kterou klientka absolvovala v plném rozsahu. Několikrát však projevila při telefonických rozhovorech s psychologem tendenci léčbu opustit. Týden po léčení klientka nastoupila do práce. Zaznamenána změna postoje, kdy si začala uvědomovat, že může překonávat překážky a není zcela odkázána na svou závislost.

14 Projekt v rámci prevence kriminality
Projekt obsahuje: Terapeutické aktivity, tzn.: dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, nácvik sociálních dovedností Návštěvy kulturních akcí, tzn.: výstavy, muzea, divadla, kina, kulturní památky Organizované sportovní akce, tzn.: pořádání fotbalových zápasů Projekt realizován s jednoroční přestávkou od roku 2008 Příklady aktivit: Fotbalový trénink (účast na kvalifikaci Homeless world cup) Výlety (návštěva hradu Karlštejn a pražské ZOO) Návštěva policejního muzea („Vám to dáme zadarmo.“) 14

15 Co nám chybí… Pobytové služby pro závislé
Nabídka dlouhodobého (perspektivního) bydlení Efektivní řešení zadluženosti 15

16 DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST
Bc. Jan Kadlec, Jindřiška Ďopanová, DiS. NADĚJE o.s.


Stáhnout ppt "MLADÍ LIDÉ BEZ DOMOVA NADĚJE o.s., pobočka PRAHA"

Podobné prezentace


Reklamy Google