Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace v chemii52/CH19/15. 2. 2013 Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Chemické děje a chemické rovnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace v chemii52/CH19/15. 2. 2013 Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Chemické děje a chemické rovnice."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace v chemii52/CH19/15. 2. 2013 Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Chemické děje a chemické rovnice Autor: Mgr. Eva Vrtišková Předmět: Chemie Třída: IX. Tematický okruh: Termochemie Téma: Exotermické a exotermické děje Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v.ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad,doplňuje učivo chem. dějů. Na příkladu fotosyntézy a dýchání vysvětluje exo a endotermické děje Použité zdroje: - Chemie, učebnice pro devátý ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií. FRAUS 2007, Plzeň. - Poznámky k učebnicím chemie. (vlastní zdroje)

2 Chemické reakce

3 Co je chemická reakce • Děj, při kterém vznikají z výchozích látek (reaktantů) látky jiné (produkty) • Jednotlivé látky je možné rozpoznat popř. oddělit • Ch.r. se mohou odehrávat nenápadně i bouřlivě • Vždy při nich některé vazby zanikají a tvoří se jiné • Atomová jádra se při reakcích nemění, celkové množství atomů nebo iontů prvků zůstává konstantní

4 Zákony • Zákon zachování hmotnosti • Platí pro všechny reakce • Platí pro uzavřené soustavy • Součet hmotností výchozích látek a produktů reakce je stále stejný • Zákon zachování energie • Je třeba také respektovat při ch.r. • Energie při ch.r. nevzniká ani nezaniká • Změny vazeb a uspořádání částic mohou být doprovázeny uvolňováním nebo pohlcováním různých druhů energie (teplo, světlo..)

5 Příklady přeměny energie Druh energiepřeměnaenergie chemickáchem. reakce (hoření)tepelná chemickáakumulátorelektrická elektromotormechanická tepelnáparní stroj, turbínamechanická

6 Termochemie • Zabývá se tepelnými změnami při chem.reakci • Exotermické reakce. • Teplo se uvolňuje • Nejznámější exotermická reakce = hoření látek • Množství tepla,které se uvolňuje = reakční teplo • Energie potřebná na přerušení vazeb vých.látek je menší než uvolněná reakční teplo má záporné znaménko • Množství tepla záleží na látkovém množství • Označení Qm • 2H 2 (g)+O 2 (g) 2H 2 O(l) Qm = -457 kJ/mol • takto zapsaná ch.r. = termochemická rovnice

7 Termochemie • Endotermické rovnice • Teplo se spotřebovává ( dodává) • Např. tepelné rozklady látek • Reakční teplo má kladné znaménko • H 2 (g) + I 2 (s) 2HI(g) Qm = 52kJ/mol • Hodnota molárního tepla závisí i na skupenství, proto je nutné jej napsat zkratkou • s (solidus)-pevné • l (liquidus)-kapalné • g(gasus) – plynné • aq (aquaeus) vodný roztok

8 Srovnání • dýchání • fotosyntéza Vzpomeňte na základní fakta Při fotosyntéze je potřeba dodat energii = reakce endotermická Při dýchání energie vzniká = reakce exotermická Množství energie uložené v 1 molu glukózy je 2 830kJ Množství energie uvolněné při dýchání je až na znaménko stejné. Platí tzv. 1. termochemický zákon : molární reakční teplo reakce přímé a reakce zpětné je až na znaménko stejné. Q m (exotermická – dýchání) = -2 830kJ/mol Q m (endotermická-fotosyntéza) = 2 830kJ/mol

9 Spoj co k sobě patří • Endotermická reakce • Exotermická reakce • Fotosyntéza • Dýchání • Příjem energie • Výdej energie • Kladná hodnota Q m • Záporná hodnota Q m • Hoření • Tepelný rozklad látek • Hašení vápna


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace v chemii52/CH19/15. 2. 2013 Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Chemické děje a chemické rovnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google