Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické reakce a teplo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické reakce a teplo"— Transkript prezentace:

1 Chemické reakce a teplo

2 Exotermické a endotermické děje
Ředění kyseliny sírové Var propanbutanové směsi H2SO4 H2O Úkol 1: Doplň do vět slova spotřebovává a uvolňuje: Při exotermickém ději se teplo do okolí …….. . Při endotermickém ději se teplo z okolí ………… .

3 Kontrola úkolu 1 Při exotermickém ději se teplo do okolí uvolňuje.
Při endotermickém ději se teplo z okolí spotřebovává.

4 Příklady exotermické a endotermické reakce
Reakce roztoků HCl a NaOH Reakce roztoků Na2CO3 a NH4Cl Teplota roztoku Na2CO3 před reakcí Teplota po přidání roztoku NH4Cl Teplota po reakci Teplota před reakcí Úkol 2: Doplň věty: Při první reakci byl rozdíl teplot .. 0C, při druhé .. 0C. První reakce je ……….., neboť se teplo …….., druhá reakce je ……….., neboť se teplo ………… .

5 Kontrola úkolu 2 Při první reakci byl rozdíl teplot +31 0C, při druhé
-4 0C. První reakce je exotermická, neboť se teplo uvolňuje, druhá reakce je endotermická, neboť se teplo spotřebovává.

6 C (s) + O2 (g) → CO2 (g) Qm = - 393,7 kJ
Termochemie Tepelnými změnami při chemických reakcích se zabývá termochemie. Molární reakční teplo je množství tepla v kJ, jenž se uvolní při exotermické reakci, anebo spotřebuje při endotermické reakci jednoho molu reaktantů. Značí se Qm a jednotka je kJ/mol. U exotermických reakcí má zápornou, u endotermických má kladnou hodnotu. Množství uvolněného nebo spotřebovaného tepla závisí na látkovém množství, (hmotnosti) a skupenství reaktantů, které u termochemických rovnic uvádíme v závorce za vzorci reaktantů a produktů. Pevné skupenství s (solid), kapalné l (liquid), plynné g (gas), vodný roztok aq (aqua). Např.: C (s) + O2 (g) → CO2 (g) Qm = - 393,7 kJ

7 Úkol 3: Termochemická rovnice:
Napiš skupenství reaktantů a produktů uvedených rovnic a uveď, zdali se jedná o exotermické nebo endotermické reakce: NaOH(s) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) Qm = - 56,7 kJ/mol 2 NH3(g) → 3 H2(g) + N2(g) Qm = 92,4 kJ/mol

8 Kontrola úkolu 3 NaOH(s) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) Qm = - 56,7 kJ/mol pevné vodný vodný kapalné exotermická r. roztok roztok 2 NH3(g) → 3 H2(g) + N2(g) Qm = 92,4 kJ/mol plynné plynné plynné endotermická r.

9 Reakční teplo a látkové množství reaktantů
a/ Reakce 5g (0,05mol) pevného CaCO3 a roztoku HCl b/ Reakce 10g (0,1mol) pevného CaCO3 a roztoku HCl a/ teplota před reakcí b/ teplota před reakcí a/ teplota po reakci b/ teplota po reakci Úkol 4: a/ Doplň větu: Čím větší je množství reaktantů, tím je ….. reakční teplo. b/ Doplň v rovnici skupenství (stav) reaktantů a produktů a znaménko reakčního tepla: 2 HCl( ) + CaCO3( ) → CaCl2( ) + H2O( ) + CO2( ) Qm = 16 kJ/mol

10 Kontrola úkolu 4 a/ Čím větší je látkové množství reaktantů, tím je větší reakční teplo. b/ 2 HCl(aq) + CaCO3(s) → CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) Qm = -16 kJ/mol

11 Úkol 5: Shrnutí učiva: Termochemie se zabývá ……… změnami při chemických reakcích. Při ………… ději se teplo do okolí uvolňuje. Při …………. ději se teplo z okolí spotřebovává. ……. reakční teplo je množství tepla v kJ, jenž se …… při exotermické reakci, anebo ………. při endotermické reakci jednoho molu reaktantů. Značí se .. a jednotka je ../… . U exotermických reakcí má …….., u endotermických má ……. hodnotu. Množství uvolněného nebo spotřebovaného tepla závisí na …….. množství, (hmotnosti) a ………. reaktantů. Nápověda: molární, Qm, exotermickém, látkovém, kladnou, uvolní, tepelnými, endotermickém, spotřebuje, KJ/mol, skupenství, zápornou,

12 Kontrola úkolu 5 Termochemie se zabývá tepelnými změnami při chemických reakcích. Při exotermickém ději se teplo do okolí uvolňuje. Při endotermickém ději se teplo z okolí spotřebovává. Molární reakční teplo je množství tepla v kJ, jenž se uvolní při exotermické reakci, anebo spotřebuje při endotermické reakci jednoho molu reaktantů. Značí se Qm a jednotka je kJ/mol. U exotermických reakcí má zápornou, u endotermických má kladnou hodnotu. Množství uvolněného nebo spotřebovaného tepla závisí na látkovém množství, (hmotnosti) a skupenství reaktantů.

13 Zdroje použitých fotografií
Veškeré obrázky a videoklipy pochází z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Chemické reakce a teplo"

Podobné prezentace


Reklamy Google