Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laický institut globálního zdravotního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laický institut globálního zdravotního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Laický institut globálního zdravotního vzdělávání

2 L.I.G.H.T. Cíl – podporovat celosvětovou expanzi zdravotní evangelizace, v níž absolventi programu LIGHT zakládají školy, farmy a sanatoria.

3 L.I.G.H.T. „Pravda pro tuto dobu, třetí andělské poselství má být hlásáno hlasitěji, čím více se blížíme k velkému testu. Tato zkouška přijde do sborů ve spojení s pravou zdravotně misijní prací.“ PH 144 29.2

4 L.I.G.H.T. Ž 16:8 - Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Ž 17:7 - Ukaž divy svého milosrdenství, Spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Ž 89:13 - Ve své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená.

5 L.I.G.H.T. “Pravá ruka se používá, aby otevírala dveře, skrze které vchází tělo. Tuto práci má vykonávat zdravotně misijní dílo. Z hlavní části má právě ona připravit cestu přijetí pravdě pro tuto dobu.“ -Medical Ministry, p. 238.

6 L.I.G.H.T. ZASLÍBENÍ ŠKOLÁM V POSLEDNÍCH DNECH „ Já [Bůh] budu učit nevzdělané, a pomažu nebeskou mastí oči těch, kteří jsou nyní v duchovní temnotě. Vzbudím posly, kteří vykonají mou vůli a připraví lid, aby přede mnou mohl stát v době konce. Na mnoha místech, kde měla být dříve založena sanatoria a školy, založím své instituce, které se stanou vzdělávacími centry pro výchovu pracovníků.." --- 11MR 186.3

7 Nehemiáš, Šalamoun, Lévijci, Samuel, Eliáš, Elíša... Samuel zakládal ŠKOLY PROROKŮ, jako bariéru proti odpadnutí, které přinesli synové Élího. Školy byly v Ráma a v Kariat-jeharim. Později v Jerichu a v Bét-elu. CG 306:1 V našich sborech by měly být školy, vedené zbožnými bratry a sestrami, založené na stejných principech, jako školy proroků. Povzbuzujte mládež, ať navštěvuje školy, které budou stále více podobné školám proroků. Naše školy jsou založeny Pánem. CG 329.2

8 L.I.G.H.T. “Sanatoria mají být zakládána v různých zemích, kam přicházejí naši misionáři. Mají být centry, skrze které má být šířená práce uzdravování, obnovy a vzdělávání.” 6T 225 V každém městě, ve kterém máme sbor, je třeba nalézt místo, kde se může poskytnout ošetření… Mělo by být zajištěno místo, kde by mohlo být poskytnuto ošetření běžných onemocnění. Budova může být neuhlazená a dokonce hrubá, ale měla by být zařízena k poskytování jednoduchých ošetření. 6T113

9 L.I.G.H.T. “Bratrům kazatelům chci říci, podpořte tuto práci svými schopnostmi a taktem. Zaškolte do práce ve sborech mladé muže a ženy. Spojte zdravotně misijní práci s hlásáním 3. andělského poselství. Zorganizujte pravidelnou aktivitu, abyste pozvedli sbory z jejich zkomírajícího stavu, do kterého upadli a v němž zůstali roky…

10 L.I.G.H.T.... Pošlete do sborů pracovníky, kteří pozvednou principy zdravotní reformy s 3. andělským poselstvím před každého jedince a každou rodinu. Povzbuďte každého, aby se zapojil do práce pro své spolubližní a uvidíte, že se do sborů rychle vrátí dech života.” Letter 54, 1898.

11 L.I.G.H.T. “Boží dílo na této zemi nikdy nebude dokončeno, dokud se nespojí členové církve s úsilím kazatelů a vedoucích církve.” 9 T 117

12 L.I.G.H.T. “Žijeme v době, kdy by se každý člen církve měl zapojit do zdravotně misijní práce. 7 T 62

13 Putovní škola: Krátký měsíční kurs Studenti se učí základy zdr. evangelizace Zdravotní výchova + misijní práce Připravuje studenty, aby sloužili ve svých oblastech. LIGHT – 1. krok

14 Půlměsíční kurs: Porozumění Božích metod léčby nemocných Základy evangelizace Jak předávat Boží pravdy lidem Principy preventivní medicíny Přírodní léky Duch proroctví Bible LIGHT: 2. krok

15 Studenti dostávají instrukce v oblasti preventivní medicínny, přírodních léků, Bibli, Duchu Proroctví a jiných aspektech Božího způsobu léčení. Tento kurs pokládá pevný základ zdravotně-misijní práci potřebné pro efektivní práci na Boží vinici. Krok 2

16 6ti měsíční kurs: Zdraví Výživa Fyziologie Běžné nemoci Hydroterapie Masáž Zdravotní přednášky Vegetar. vaření Zahradnictví Duchovní Cesta ke Kristu Evangelizace Biblické hodiny Svatyně Dar proroctví Křesťanský život Krok 2

17 Založení nové služebnosti: Tento krok přináší vizi programu L.I.G.H.T. k naplnění. Jeho cílem je založit trvalá zdravotně misijní centera. Krok 3

18 •V•Vyhledání pozemku ve venkovské oblasti •V•Vyučujte nepřetržitý 6 měsíční zdravotně-evangelizační kurs •Z•Zabezpečte vzdělání vedoucích •V•Vytvořte výrobní příležitosti pro samofinancování instituce Založení další instituce Krok 3

19 FILIPÍNY

20 FILIPÍNY

21 21 AFRIKA

22 BARMA

23 ARGENTINA

24 Nově zakládané LIGHT programy Canada Nicaragua Jamaica Grenada Trinidad Mexico Tanzania Congo South Africa Kenya Uganda Zimbabwe Italy Japan Thailand Philippines Taiwan China

25 Existující LIGHT ŠKOLY A PROJEKTY www.lightingtheworld.org


Stáhnout ppt "Laický institut globálního zdravotního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google