Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU."— Transkript prezentace:

1 Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU

2 Fakta o dotazníku  Anonymní dotazník  Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF  Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com  Celkem 16 otázek + dostatek místa pro vyjádření názorů  Hromadným mailem s prosbou o vyplnění dotazníku bylo osloveno 2 208 studentů PřF  Dotazník vyplnilo 486 studentů  Realizace tohoto internetového průzkumu proběhla v období od 29. 11. do 7. 12. 2010  Anonymní dotazník  Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF  Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com  Celkem 16 otázek + dostatek místa pro vyjádření názorů  Hromadným mailem s prosbou o vyplnění dotazníku bylo osloveno 2 208 studentů PřF  Dotazník vyplnilo 486 studentů  Realizace tohoto internetového průzkumu proběhla v období od 29. 11. do 7. 12. 2010

3 Cíl dotazníku = zjistit:  Profil našeho studenta (kterým rokem studuje, jaký obor studuje, jakou SŠ studoval, odkud student pochází, …)  Jak se jim u nás na PřF studuje  Co se jim líbí  Kde má fakulta rezervy  Důvod tohoto průzkumu = společně zlepšit prostředí na fakultě a zpříjemnit studentům dobu strávenou na PřF = byli bychom rádi, aby se u nás měli co nejlépe!  Profil našeho studenta (kterým rokem studuje, jaký obor studuje, jakou SŠ studoval, odkud student pochází, …)  Jak se jim u nás na PřF studuje  Co se jim líbí  Kde má fakulta rezervy  Důvod tohoto průzkumu = společně zlepšit prostředí na fakultě a zpříjemnit studentům dobu strávenou na PřF = byli bychom rádi, aby se u nás měli co nejlépe!

4 Vyhodnocení dotazníku = grafy + konkrétní odpovědi v tabulce

5 „Jak jste se dozvěděli o oboru, který studujete?“  52% respondentů prostřednictvím internetu  15% respondentů od kamarádů  13% respondentů ze středních škol  52% respondentů prostřednictvím internetu  15% respondentů od kamarádů  13% respondentů ze středních škol

6 „Proč jste si vybrali pro studium PřF OU?“  52% odpovědí = „Jiná odpověď“ (viz další snímek)  51% odpovědí = „Protože je to blízko domova“  Další: „Je to prestižní škola“ (17%), „Není to náročná škola“ (10%), „Jinam jsem se nedostal“ (8%)  52% odpovědí = „Jiná odpověď“ (viz další snímek)  51% odpovědí = „Protože je to blízko domova“  Další: „Je to prestižní škola“ (17%), „Není to náročná škola“ (10%), „Jinam jsem se nedostal“ (8%)

7 Ostatní důvody - proč si vybrali studium na PřF  Nabízí obor, který jsem chtěl, studovat; zaujal mě - líbí se mi - nabízený obor; nikde jinde ten obor není  Možnost kombinace více oborů (dvouoborové studium)  Distanční studium ve vybraném oboru  Doporučení od kamarádů  Sympatičtější škola než VŠB  Nabízí obor, který jsem chtěl, studovat; zaujal mě - líbí se mi - nabízený obor; nikde jinde ten obor není  Možnost kombinace více oborů (dvouoborové studium)  Distanční studium ve vybraném oboru  Doporučení od kamarádů  Sympatičtější škola než VŠB

8 Primárním cíl dostat se na PřF a na obor, který si vybrali  72% respondentů se primárně hlásilo na PřF  95% respondentů se dostalo na obor, na který chtělo Obory, které zaujaly a jsou žádané: - Politická a kulturní geografie (nejvíce!) - Geografie a regionální rozvoj - Systematická biologie a ekologie - Fyzická geografie a geoekologie - Dvouobory, biologie, ekologie, informatika,…  72% respondentů se primárně hlásilo na PřF  95% respondentů se dostalo na obor, na který chtělo Obory, které zaujaly a jsou žádané: - Politická a kulturní geografie (nejvíce!) - Geografie a regionální rozvoj - Systematická biologie a ekologie - Fyzická geografie a geoekologie - Dvouobory, biologie, ekologie, informatika,…

9 „Myslíte si, že jste dostatečně informováni o dění na fakultě?“  74% respondentů je spokojeno s informovaností o dění na fakultě Uvítali by: méně oficiální studentské fórum nebo informační portál, kde by mohli komunikovat se spolužáky; větší (lepší) informovanost o důležitých termínech pro studium; informace o stavbě nové budovy; web nebo blog o vědě a výzkumu na PřF – odděleně od jiných informací a zpráv z fakulty  74% respondentů je spokojeno s informovaností o dění na fakultě Uvítali by: méně oficiální studentské fórum nebo informační portál, kde by mohli komunikovat se spolužáky; větší (lepší) informovanost o důležitých termínech pro studium; informace o stavbě nové budovy; web nebo blog o vědě a výzkumu na PřF – odděleně od jiných informací a zpráv z fakulty

10 „Kde hledáte informace o škole?“  Na portále (91%)  Na školním e-mailu (90%)  Na webu PřF OU (64%)  Na on-line nástěnkách kateder (55%)  „Zeptám se kamaráda“ (50%)  Na portále (91%)  Na školním e-mailu (90%)  Na webu PřF OU (64%)  Na on-line nástěnkách kateder (55%)  „Zeptám se kamaráda“ (50%)

11 Řešení rozvrhů  Vyhovuje 74% respondentů  Nevyhovuje 26% respondentů (nejvíce si stěžují na krátký čas na přejezd mezi budovami 30. dubna a budovu Chittussiho – mají na to často jen 10 minut – musí odcházet z hodin dříve a to vadí jak studentům, tak vyučujícím; někdy kapacita učeben neodpovídá počtu studentů na předmětu; překrývání přednášek; chybí pauzy na oběd anebo jsou příliš krátké)  Vyhovuje 74% respondentů  Nevyhovuje 26% respondentů (nejvíce si stěžují na krátký čas na přejezd mezi budovami 30. dubna a budovu Chittussiho – mají na to často jen 10 minut – musí odcházet z hodin dříve a to vadí jak studentům, tak vyučujícím; někdy kapacita učeben neodpovídá počtu studentů na předmětu; překrývání přednášek; chybí pauzy na oběd anebo jsou příliš krátké)

12 Přístup vyučujících ke studentům a k fakultě  Přístup vyučujících ke studentům vyhovuje 93% respondentů (většina vyučujících má lidský a vstřícný přístup ke studentům)  Mají pocit, že tam, kde přístup vyučujících (i externích) nevyhovuje a ví se o tom, tak se s tím nic nedělá a z toho jsou zklamaní…  Přístup vyučujících k fakultě vyhovuje 95% respondentů  Přístup vyučujících ke studentům vyhovuje 93% respondentů (většina vyučujících má lidský a vstřícný přístup ke studentům)  Mají pocit, že tam, kde přístup vyučujících (i externích) nevyhovuje a ví se o tom, tak se s tím nic nedělá a z toho jsou zklamaní…  Přístup vyučujících k fakultě vyhovuje 95% respondentů

13 Spokojenost se studijním plánem  Vyhovuje 74% respondentů  Nevyhovuje 27% respondentů (příliš moc teorie a málo praxe; uvítali by více odborných předmětů – např. další programování, algoritmy, bezpečnost v IT,…; malá možnost týmové práce; u distančního studia by chtěli zkoušky v sobotu)  Vyhovuje 74% respondentů  Nevyhovuje 27% respondentů (příliš moc teorie a málo praxe; uvítali by více odborných předmětů – např. další programování, algoritmy, bezpečnost v IT,…; malá možnost týmové práce; u distančního studia by chtěli zkoušky v sobotu)

14 Technické vybavení, stav učeben  Vyhovuje 78% respondentů  Nevyhovuje 21% respondentů (špatně řešená velká posluchárna, v níž není nic slyšet v zadních řadách = navrhují doplnit posluchárnu o mikrofon; nevyhovující stav některých tabulí v učebnách)  Vyhovuje 78% respondentů  Nevyhovuje 21% respondentů (špatně řešená velká posluchárna, v níž není nic slyšet v zadních řadách = navrhují doplnit posluchárnu o mikrofon; nevyhovující stav některých tabulí v učebnách)

15 „Jste spokojen s teorií?“  87% respondentů je spokojeno (většina učitelů jsou podle studentů odborníci ve svých oborech)  Uvítali by on-line přednášky, videa z přednášek  87% respondentů je spokojeno (většina učitelů jsou podle studentů odborníci ve svých oborech)  Uvítali by on-line přednášky, videa z přednášek

16 „Jste spokojen s praxí?“  Spokojeno jen 59% respondentů - výhrady se týkají nedostatečné praxe, chybí jim větší propojení univerzity s podniky a institucemi, chybí ověřování vědomostí během studia v praxi, postrádají informace o možnosti praxe ve studovaném oboru – „s kým se poradit?“

17 Služby školy  S knihovnou a službami TEP je spokojeno 90% respondentů Ostatní služby = většina respondentů postrádá bufet nebo kantýnu na obou budovách PřF a zázemí pro pauzu v rozvrhu; postrádají lepší kopírku (nejlépe přímo za peníze), více zásuvek na chodbách, větší možnosti přístupu na internet (ne všichni mají NB) - počítače s internetem; WiFi připojení ve všech budovách PřF i na kolejích; nedostačující kapacita menzy.  S knihovnou a službami TEP je spokojeno 90% respondentů Ostatní služby = většina respondentů postrádá bufet nebo kantýnu na obou budovách PřF a zázemí pro pauzu v rozvrhu; postrádají lepší kopírku (nejlépe přímo za peníze), více zásuvek na chodbách, větší možnosti přístupu na internet (ne všichni mají NB) - počítače s internetem; WiFi připojení ve všech budovách PřF i na kolejích; nedostačující kapacita menzy.

18 Zázemí fakulty pro pauzy v rozvrhu  Nevyhovuje 61% respondentů Jednoznačně jim chybí kantýna či bufet nebo aspoň mikrovlnka a varná konvice = chtějí teplé jídlo, automaty příliš nevyhovují nabídkou a bývají prázdné; chybí místnost pro strávení času v pauzách v rozvrhu (i o víkendu) = místnost, kde mohou jíst, pít, bavit se, učit se a kde bude i stůl a PC – odpočívárna i studovna v jednom, otevřená po celý den; na Hladnově chtějí větší místnost, málo často otevřená studovna (Hladnov) - neodpovídá potřebám studentů.  Nevyhovuje 61% respondentů Jednoznačně jim chybí kantýna či bufet nebo aspoň mikrovlnka a varná konvice = chtějí teplé jídlo, automaty příliš nevyhovují nabídkou a bývají prázdné; chybí místnost pro strávení času v pauzách v rozvrhu (i o víkendu) = místnost, kde mohou jíst, pít, bavit se, učit se a kde bude i stůl a PC – odpočívárna i studovna v jednom, otevřená po celý den; na Hladnově chtějí větší místnost, málo často otevřená studovna (Hladnov) - neodpovídá potřebám studentů.

19 „Uvítali byste vlastní časopis PřF?“  66% respondentů by uvítalo vlastní časopis PřF (časopis, kde by mohli přispívat i studenti)

20 Co ještě se jim nelíbí?  Vadí jim turnikety na kartu u vstupu do budovy 30. dubna – nechápou, proč u nás jsou, když nikde jinde nejsou = nevidí v tom smysl  Nelíbí se jim ponurá atmosféra chodeb v budově 30. dubna, málo barev a uvítali by barevné zdi v učebnách  …uvítali by možnost jezdit do školy na kole; rozšíření nabídky knih a odborných publikací a časopisů v knihovně,…  Vadí jim turnikety na kartu u vstupu do budovy 30. dubna – nechápou, proč u nás jsou, když nikde jinde nejsou = nevidí v tom smysl  Nelíbí se jim ponurá atmosféra chodeb v budově 30. dubna, málo barev a uvítali by barevné zdi v učebnách  …uvítali by možnost jezdit do školy na kole; rozšíření nabídky knih a odborných publikací a časopisů v knihovně,…

21 A co se jim líbí?   Přátelská, kamarádská, pohodová, domácká atmosféra = „rodinná univerzita“ s individuálním přístupem  Inteligentní a sympatičtí učitelé  Skvělá děkanka a výborné vedení PřF „Kdyby všechny fakulty OU byly na takové úrovni jako PřF, měla by OU jistě mnohem větší prestiž, než má v současnosti.“  Přátelská, kamarádská, pohodová, domácká atmosféra = „rodinná univerzita“ s individuálním přístupem  Inteligentní a sympatičtí učitelé  Skvělá děkanka a výborné vedení PřF „Kdyby všechny fakulty OU byly na takové úrovni jako PřF, měla by OU jistě mnohem větší prestiž, než má v současnosti.“

22 Děkuji za pozornost.  Výstupy z dotazníku zpracovali: Adam Bešina, Lenka Cermanová, Antonín Divácký, Robert Dunička, Jiří Doupal, Marie Opálková, Jan Sonnek, Petra Tylová a Petr Bohuš.  Prezentaci zpracovala: Beáta Sklářová, 11. 2. 2011  Výstupy z dotazníku zpracovali: Adam Bešina, Lenka Cermanová, Antonín Divácký, Robert Dunička, Jiří Doupal, Marie Opálková, Jan Sonnek, Petra Tylová a Petr Bohuš.  Prezentaci zpracovala: Beáta Sklářová, 11. 2. 2011


Stáhnout ppt "Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU."

Podobné prezentace


Reklamy Google